Рефераты по праву

Название работы Дата
1401. Адміністративна відповідальність та її основні риси (25,89 кБ) Реферат 20.05.2028

Сутність поняття та ознаки адміністративної відповідальності. Її особливий стан у сфері державного управління. Юридичний склад та характер адміністративного правопорушення. Визначення видів адміністративних стягнень та загальні правила їх накладання.

1402. Адміністративна відповідальність у галузі житлових прав громадян (24,25 кБ) Контрольная 20.07.2012

Правові засади управління будівництвом і житлово-комунальним господарством. Місцеве самоврядування, будівництво та житлово-комунальне господарство. Адміністративна відповідальність за правопорушення в будівництві і житлово-комунальному господарстві.

1403. Адміністративна відповідальність у сфері оподаткування (31,4 кБ) Контрольная 20.07.2012

Аналіз адміністративної відповідальності у сфері оподаткування. Правопорушення за які встановлюється адміністративна відповідальність для керівників і посадових осіб платників податків. Адміністративна відповідальність у сфері економічної конкуренції.

1404. Адміністративна відповідальність юридичних осіб (32,03 кБ) Реферат 20.08.2029

Відображення розвитку інституту адміністративної відповідальності юридичних осіб в історії вітчизняного адміністративного права і права деяких іноземних держав. Особливості елементів складу адміністративного правопорушення, скоєного юридичною особою.

1405. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства (46,41 кБ) Курсовая 21.02.2017

Проблеми притягнення юридичних осіб до адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність юридичних осіб у сфері податкового законодавства. Межі адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення податкового законодавства.

1406. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів (44,62 кБ) Реферат 20.02.2025

Запровадження адміністративної відповідальності юридичних осіб за невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання, переробки. Попереднє розслідування як стадія провадження в справах про правопорушення.

1407. Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі (35,47 кБ) Курсовая 21.02.2017

Адміністративна влада Запорізької Січі. Особливості адміністративного устрою на Січі. Козацьке самоврядування. Судочинство на Січі. Принципи судочинства. Судова діяльність в Запорізькій Січі. Розгляд справ у суді.

1408. Адміністративна деліктність у сфері митної справи (135,65 кБ) Реферат 20.09.2008

Дослідження адміністративної деліктності у сфері митної справи як суми адміністративних правопорушень, вчинених на певній території за певний проміжок часу. Обґрунтування соціально-правового характеру зазначеного явища. Нове визначення митної справи.

1409. Адміністративна діяльність ОВС (55,91 кБ) Курсовая 21.02.2017

Призначення та функції органів внутрішніх справ (ОВС) як складової частини центральних органів виконавчої влади. Особливості системи та структури ОВС. Права та повноваження Міністерства внутрішніх справ. Діяльність міліції та органів досудового слідства.

1410. Адміністративна концепція виконавчого провадження: критичний аналіз (34,51 кБ) 21.02.2017

Порівняльна характеристика судового адміністративного процесу та виконавчого впровадження, аналіз їх взаємозв’язку і взаємозалежності; спільні та відмінні риси; підстави виникнення та припинення процесуальних правовідносин, їх зміст та суб’єктний склад.

1411. Адміністративна нормотворчість (24,5 кБ) Контрольная 20.05.2002

Сутність та місце адміністративної нормотворчості в системі адміністративно-правового регулювання. Аналіз основних особливостей нормотворчості у світлі сучасних перетворень у галузі адміністративного права. Проблеми і визначення перспектив розвитку.

1412. Адміністративна правосуб`єктність юридичних осіб та особливості її реалізації в адміністративно-деліктних відносинах (74,63 кБ) Реферат 20.08.2028

Комплексне дослідження теоретичних засад та особливостей реалізації адміністративної правосуб`єктності юридичних осіб. Характеристика елементів правосуб`єктності і принципів їх співвідношення. Обґрунтування визнання деліктоздатності самостійним елементом.

1413. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування (40,24 кБ) Реферат 20.08.2007

Принципи адміністративно-процедурної діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Інститут дискреційних повноважень в аспекті реалізації адміністративної процедури. Розкриття поняття адміністративного розсуду, меж його застосування.

1414. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність громадянина України та інших осіб, які беруть участь у судовому адміністративному провадженні в адміністративному суді першої інстанції (33,12 кБ) Реферат 21.02.2017

Учасники адміністративного процесу. Ознаки громадянина України як позивача у судовому процесі. Особливості процесуального статусу законних представників України. Норми України, які регулюють процесуальне представництво. Функції адміністративного права.

1415. Адміністративна реформа в Україні (19,94 кБ) Реферат 21.02.2017

Загальні засади адміністративної реформи та засоби забезпечення її здійснення. Концепція адміністративної реформи в Україні. Реформа згідно чинного законодавства у системі органів виконавчої влади, сфері державної служби та місцевого самоврядування.

1416. Адміністративна реформа в Україні: досягнення та недоліки (20,29 кБ) Реферат 20.03.2023

Процес становлення адміністративної системи в Україні, його головні етапи та напрямки реалізації. Реалії та досягнення в сфері адміністративних перетворень. Проблематика та перспективи розвитку системи, його тенденції та значення в управлінні державою.

1417. Адміністративна реформа: деякі аспекти сучастності та майбутнього (21,82 кБ) Реферат 20.10.2021

Сучасне становище адміністративного права й права взагалі. Потреба реформування суспільства після проголошення незалежності Української держави. Основні положення Концепції адміністративної реформи в Україні, її правове забезпечення та головні заходи.

1418. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність (148,25 кБ) Шпаргалка 20.01.2027

Поняття та особливості адміністративного проступку. Нормативно-правове регулювання, порядок та строки розгляду справ про адміністративне правопорушення. Види дисциплінарних стягнень в органах внутрішніх справ. Контроль та нагляд за діяльністю міліції.

1419. Адміністративна юрисдикція (26,7 кБ) 20.03.2001

Організаційно-функціональна структура її особливості, переваги і недоліки. Основні повноваження місцевої державної адміністрації та юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади. Особливості та правова характеристика адміністративно-правових спорів.

1420. Адміністративна юстиція (424,57 кБ) Контрольная 20.02.2013

Мета інституту адміністративної юстиції, її сутність й види. Поняття, види, статус, завдання агенцій регіонального розвитку, форми їх взаємодії з органами влади, джерела фінансування. Розрахунок коефіцієнтів локалізації галузі для даних регіонів.

Облако тегов