Рефераты по праву

Название работы Дата
1381. Администрация Фрунзенского района г. Минска (38,3 кБ) 20.07.2022

Комплексное изучение структуры администрации Фрунзенского района г. Минска. Юридический отдел, комиссия по делам несовершеннолетних и документы, регулирующие их деятельность. Составление проектов постановлений по делам об административных правонарушениях.

1382. Администрация Центрального округа города Курска (25,75 кБ) 21.02.2017

Структура органа Администрации Центрального округа города Курска. Функциональные обязанностями сотрудников отдела по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей. Направления совершенствования деятельности органа муниципального управления.

1383. Администрация Чайковского городского поселения (26,18 кБ) 20.04.2009

Структура местной администрации. Компетенция администрации города. Комитет по правовым вопросам. Общий отдел администрации Чайковского городского поселения. Отдел по гражданской защите и специальной работе администрации Чайковского городского поселения.

1384. Администрация Шантаринского сельского поселения Челябинской области Троицкого района (58,77 кБ) 21.02.2017

Статус Шантаринского сельского поселения, границы муниципального образования. Основные принципы осуществления местного самоуправления в Шантаринском сельском поселении. Организация деятельности администрации поселения, его реорганизация и ликвидация.

1385. Адмистративное право (30,31 кБ) Контрольная 20.08.2011

Система и административно-правовой статус органов военного управления. Взаимоотношения органов внутренних дел с органами безопасности и пограничной службы. Анализ юридического состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

1386. Адміністративна відповідальність (43,31 кБ) Реферат 21.02.2017

Адміністративне право — найважливіша фундаментальна галузь правової системи України. Адміністративне правопорушення. Склад адміністративного правопорушення. Адміністративна відповідальність.

1387. Адміністративна відповідальність бухгалтера (23,23 кБ) Реферат 20.09.2028

Особливості і специфічні риси адміністративної відповідальності, законодавча база. Сутність стягнень, їх види та нормативне регулювання. Характеристика правопорушень бухгалтерів, юридичні аспекти можливих санкцій, порядок та умови їх застосування.

1388. Адміністративна відповідальність в Україні (71,75 кБ) Книга 21.02.2017

Поняття, підстави та зміст адміністративної відповідальності. Адміністративне правопорушення як протиправна, винна дія чи бездіяльність. Адміністративні стягнення як міра відповідальності. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

1389. Адміністративна відповідальність за виготовлення, придбання, зберігання або реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів (48,44 кБ) Реферат 20.07.2012

Вироблення пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства стосовно правопорушень у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Розгляд напрямів покращення правозастосовної діяльності суб’єктів адміністративної юрисдикції.

1390. Адміністративна відповідальність за податкові правопорушення (15,88 кБ) 21.02.2017

Характеристика проблем в сфері регулювання оподаткування. Особливості проступків у сфері адміністрування податків, зборів, обов’язкових платежів, відповідальність за їх здійснення. Нормативні акти регулювання і проект змін до Податкового кодексу України.

1391. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України (31,34 кБ) Реферат 20.07.2012

Визначення та характеристика нормативних, фактичних та процесуальних підстав адміністративної відповідальності за порушення антимонопольного законодавства. Розробка положень рекомендацій щодо удосконалення законодавства і порядку розгляду справ.

1392. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про рекламу (34,32 кБ) Реферат 20.08.2028

Аналіз загальнотеоретичних проблем адміністративної відповідальності за порушення законодавства про рекламу. Склад та елементи адміністративного проступку у сфері рекламної діяльності. Стадії провадження у справах про порушення законодавства про рекламу.

1393. Адміністративна відповідальність за порушення порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (39,66 кБ) Реферат 20.07.2012

Правові основи відповідальності за порушення порядку проведення розрахунків. Сутність, підстави і зміст адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері торгівлі. Діяльність державних органів щодо виявлення порушень проведення розрахунків.

1394. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства (190,25 кБ) Диплом 21.02.2017

Характеристика адміністративної відповідальності у податковому праві за ухилення від сплати податків, зборів. Підстава виникнення і класифікація податкових правопорушень. Проблемні питання при притягненні порушників законодавства до відповідальності.

1395. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на права і свободи громадян (39,35 кБ) Реферат 20.04.2022

Аналіз сутності, змісту, підстав та процедур адміністративної відповідальності за проступки, що посягають на права і свободи громадян, її місця в загально-правовому та адміністративно-правовому механізмах охорони прав і свобод громадян в Україні.

1396. Адміністративна відповідальність за проступки в сфері телекомунікацій (45,8 кБ) Реферат 20.07.2012

Адміністративна відповідальності у сфері телекомунікацій, зміст, підстави та процедури притягнення до адміністративної відповідальності за відповідні телекомунікаційні проступки. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення.

1397. Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства (48,99 кБ) Курсовая 21.02.2017

Ознаки, принципи й правове регулювання адміністративної відповідальності, правила і порядок притягнення. Іноземці та особи без громадянства як суб’єкти адміністративної відповідальності, види та зміст адміністративних стягнень, які застосовуються до них.

1398. Адміністративна відповідальність контрольно-ревізійної служби України (20,35 кБ) 21.02.2017

Державна контрольно-ревізійна служба в Україні. Незалежний внутрішній фінансовий контроль від імені виконавчої гілки влади. Завдання служби та особливості її роботи. Фінансові санкції, що можуть застосовувати органи державної контрольно-ревізійної служби.

1399. Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють (36,11 кБ) Реферат 20.08.2029

Характеристика існуючих дефініцій поняття адміністративної відповідальності неповнолітніх. Особливості юридичної природи і правової значимості правопорушень. Специфіка реалізації примусових заходів стосовно неповнолітніх. Їх процесуальний статус.

1400. Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування за корупційні діяння (58,88 кБ) Реферат 20.08.2014

Теоретичні аспекти інституту адміністративної відповідальності. Запровадження позитивного зарубіжного досвіду боротьби з корупцією. Адміністративно-правові підстави відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування за корупційні діяння.

Последние запросы


использование игровых методов и приемов при обучении рисованию лепки и аппликации понятие и формы трудоустройства особенности структуры этнической и религиозной структуры России архитектура дом сольвей южная африка 1990-2000гг подключение и настройка wi-fi роутера TP-link tl-wr1045nd историческое развитие институциональных образ казачества в совремннности влияние человека на природу предгориий и гор Полна чудес могучая природа Весенняя сказка Снегурочка договор аренды нежилого помещения Действие нормативных правовых актов во времени в пространстве и по кругу лиц экспансия запада Невский соединение генератора мыржакып дулатов биография на казахском на тему Эмпиризм и его проблемы взаимодействие онлайн и офлайн версий деловых газет инвестиционный спрос предложение демократия мохияти ва асосий тушунчалари буддизм в россии

Облако тегов