Рефераты по политологии

Название работы Дата
441. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії (47,57 кБ) Реферат 23.07.2012

«Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії» ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Генезис ТА ЕволюцІЯ ПОЛІТичноЇ ЕкономІЇ З НайдавнІШИХ ЧАСІВ ДО Середини ХІХ ст. 1.1. Зародження і становлення політичної економії 1.2. Класична школа економічної науки ( XVII - середина ХІХ ст.

442. Виртуальные революции: использование виртуальных объектов при смене власти (23,17 кБ) 20.10.2029

Исследование модели свержения действующей власти путем виртуальной дестабилизации социальных систем. Рассматриваются параметры виртуальной революции при разных вариантах смены власти. Условия виртуального "взрыва", за которым следует "взрыв" социальный.

443. Витоки та еволюція ідеологічних засад молодіжної політики в сучасній Україні (43,82 кБ) Реферат 20.08.2014

Визначення ідеологічних основ взаємовідносин держави і молоді в тоталітарному суспільстві. Розгляд і характеристика ефективності та наслідків молодіжної політики в радянський період. Дослідження процесу інституціоналізації молодіжної політики в Україні.

444. Вищі органи демократичної держави (21,64 кБ) Реферат 20.10.2019

Характеристика розподілу влад у розвинутих країнах з президентською та парламентською формами правління. Зміст та типові риси парламентаризму, порядок формування. Особливості організації урядів у країнах світу. Голова держави як один з її вищих органів.

445. Віги і торі в політиці Британії (46,04 кБ) Курсовая 20.02.2017

Партії як політичні угрупування. Представництво партій у парламенті. Період становлення двопартійної системи. Походження та політичні погляди торі та вігів. Торі при владі в історії Британії. Головні відмінності між торі та вігами на початковому етапі.

446. Від інерції тоталітарної свідомості до цілісності свідомості українського народу (19,03 кБ) 20.09.2011

Соціальна ціна тоталітаризму, аналіз системи ідеології в Україні. Переміщення фокусу постоталітарної свідомості зі сфери суспільно-політичної педагогіки у сферу особистих переживань. Відновлення цілісності соціальної та історичної свідомості народу.

447. Відавочнае і неверагоднае ў пабудове дэмакратыі (25,49 кБ) 20.05.2021

Прыватызацыя i фармiравання рынкавай эканомiкi. Асаблiвасці беларускай палiтычнай практыкi. Супрацьлеглыя канцэпцыі дэмакратыі і ея зместавыя характарыстыкі; Р. Даля. Урэгулявання супярэчнасцяў асабiстых выбараў членаў грамадства, досвед заходу.

448. Відносини між Україною та ЄС у рамках Угоди "Про асоціацію" і формування національної ідентичності (21,59 кБ) 20.02.2018

Розгляд процесу формування європейської ідентичності як підгрунтя європейського економічного та політичного об’єднання держав ЄС. Аналіз основних перспектив відносин асоціації між Україною та ЄС. Вивчення головних особливостей "союзного націоналізму".

449. Відображення ідей про республіканську форму державного правління України у конституційних проектах представників вітчизняної політико-правової думки у період між світовими війнами (142,25 кБ) 20.12.2022

Проекти конституцій С. Дністрянського, О. Ейхельмана П. Чижевського. Розподіл влади на законодавчу, виконавчу, судову. Форми державного правління: президентська, парламентська, парламентсько-президентська республіка. Повноваження Президента та депутатів.

450. Війни ідентичностей (16,81 кБ) 20.08.2018

Ідентифікаційні процеси, що розгортуються у просторі Украіни, несумісність основоположних цінностей і смисложиттєвих парадигм. Секрети життєвого ресурсу ідентичності і ії руйнівної сили. Аналіз ситуації в українському суспільстві на початок 2007 року.

451. Військово-політичний аспект зовнішньополітичної стратегії Російської Федерації в Європі (55,41 кБ) Реферат 20.07.2029

Аналіз місця військово-політичної стратегії у забезпеченні статусних позицій Російської Федерації в сучасній системі міжнародних відносин. Дослідження трансформації військово-політичних концепцій Російської Федерації у зовнішньополітичному курсі країни.

452. Віктор Ющенко: об'єктивний погляд (40,32 кБ) Реферат 11.07.2012

Вступ Ще недавно про Віктора Ющенка говорили і писали переважно негативно. Ним, якщо можна так висловитися, лякали пересічного обивателя. Причому у свідомості того ж таки обивателя він поставав то українським буржуазним націоналістом, то агентом американської розвідки.

453. Вклад Бжезинского З.К. в теорию социально-экономической географии в разрезе современной геополитики (42,93 кБ) Контрольная 20.11.2024

Биографические сведения о жизни и деятельности Збигнева Казмежа Бжезинского — американского политолога, социолога и государственного деятеля польского происхождения. Его личные качества, политические решения, взгляды. Новая мировая политическая система.

454. Вклад М.В. Ломоносова в развитие политической науки (11,96 кБ) 20.04.2012

Плотное взаимодействие светской и церковной властей как одна из отличительных особенностей допетровской дипломатической службы в России. Определение политики в трудах Михаила Васильевича Ломоносова при описании структуры Московского университета.

455. Вклад Макса Вебера у розвиток політичної думки (42,27 кБ) Курсовая 20.02.2017

Історія політичної думки, огляд політичних теорій ХІХ-ХХ століття. Особливості та шляхи розвитку політичних ідей у ХІХ-ХХ століттях. Місце праць Макса Вебера у цьому процесі. Політична теорія: базові положення теорії еліт, теорії раціональної бюрократії.

456. Вклад Т. Парсонса в формирование методологии сравнительной политологии (37,96 кБ) Курсовая 20.02.2017

Биография Т. Парсонса - основоположника системного и структурно-функционального метода современной политической науки. Анализ его основного труда о понятии власти и денег. Характеристика становления сравнительного подхода в политологии и её методология.

457. Вклад французских просветителей в сокровищницу мировой политической мысли (75,88 кБ) Курсовая 20.06.2016

Особенности политических учений французских просветителей, ставших кульминацией эпохи Просвещения. Исследование политических взглядов старших просветителей: Руссо, Монтескье, Вольтера. Достижения просветителей-утопистов и просветителей-материалистов.

458. Влада в сучасному українському суспільстві (29,81 кБ) Реферат 20.03.2019

Влада як одне з явищ суспільного життя, її поняття, види, засоби впливу та теорії розподілу. Взаємодія гілок державної влади як передумова нормального функціонування державного механізму в цілому, її особливості в сучасному українському суспільстві.

459. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії (49,96 кБ) Реферат 20.10.2018

Аналіз влади з метою обґрунтування її як самодостатнього соціального інституту. Генезис, природа, сутність, зміст, форми, види та різновиди влади. Дослідження діалектики самоорганізаційних і організаційних впливів на формування громадянського суспільства.

460. Влада і молодь: особливості взаємовідносин в процесі демократизації українського суспільства (62,13 кБ) Реферат 20.09.2029

Визначення реального становища молоді України в умовах демократичних реформ і конкретних змін в економічній, соціальній, політичній, ідеологічній та інших сферах функціонування суспільства. Використання молоді як суб’єкта суспільно-політичних відносин.

Последние запросы

Облако тегов