Рефераты по политологии

Название работы Дата
401. Взгляды Евразийской школы на геополитику России (38,2 кБ) Контрольная 20.12.2026

Исследование евразийского движения. Сущность евразийской идеи и стремление увязать русский национализм с пространством. Сторонники евразийского движения. Идеи влияния географических особенностей России на историю, на становление и развитие государства.

402. Взгляды Макса Вебера на актуальные политические события в Германии конца XIX - начала XX в.в. (20,43 кБ) Реферат 10.08.2004

3 стр. 2. Национальное государство и народнохозяйственная политика 1895 г. 4 стр. 3. Избирательное право и демократия в Германии март 1917 г. 9 стр. 4. Заключение 13 стр. 5. Список использованных источников информации 14 стр. 1. Введение Несмотря на то,

403. Взгляды Платона и Аристотеля на политику. Феномен власти. Типы политических систем (20,61 кБ) Контрольная 20.05.2027

Пояснение значения изречения политолога Г. Лассуэл о том, что "политика - это наука о влиянии и влиятельных людях". Взаимосвязь взглядов Платона и Аристотеля о политике с современными политическими учениями. Виды политических систем и форм правления.

404. Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення (37,08 кБ) Реферат 20.11.2023

Етнонаціональна модель держави як об’єкт політологічного дослідження. Політичні практики етностратегій: від тоталітарних до демократичних. Особливості етнокультурної маргінальності. Національна безпека України у контексті етнополітичних досліджень.

405. Вибори в Україні (56,77 кБ) Курсовая 20.01.2025

Початок розвитку інституту виборів. Становлення радянського виборчого права: основні групи існуючих законодавчих актів. Вибори народних депутатів України. Види виборчих систем, аналіз їх недоліків та переваг. Відповідальність за порушення законодавства.

406. Вибори в Україні: погляд спостерігача (19,65 кБ) 20.09.2021

Політична ситуація в Україні напередодні другого туру президентських виборів 2004 року очами спостерігача місії ENEMO. Законність прав іноземних спостерігачів відповідно до закону "Про вибори Президента України" та порушення під час проведення виборів.

407. Вибори до Європарламенту (50,71 кБ) Курсовая 20.05.2016

Європарламент в загальній структурі Європейського Союзу: хронологія розвитку, функції та повноваження. Правове регулювання порядку виборів до Європарламенту. Визначення ролі виборчої системи ЄП в контексті інтеграційного процесу європейських країн.

408. Вибори і виборча система (16,67 кБ) Реферат 20.05.2002

Поняття та види виборів. Абсенталізм та його причини. Виборча система України. Визначення меж виборчих округів і виборчих дільниць. Утворення виборчих комісій. Оприлюднення результатів голосування. Президентські, парламентські і муніципальні вибори.

409. Вибори та виборчі системи (32,41 кБ) 20.07.2006

Вибори, їх класифікація та особливості при різних політичних режимах. Принципи виборчого права та організація демократичних виборів. Типи та моделі виборчих систем. Роль виборчої системи у політичному житті суспільства. Основні стадії виборчої кампанії.

410. Вибори та виборчі системи в контексті трансформаційного розвитку українського суспільства (67,6 кБ) Реферат 20.11.2005

Об’єктивні причини модернізації виборчих систем в Україні. Аналіз сучасного стану і визначення перспектив трансформації інституту виборів в контексті загальнополітичного розвитку суспільства з визначенням на цій основі оптимальної виборчої системи.

411. Вибори та їх роль у політичному житті України (13,37 кБ) Реферат 03.04.2009

Вступ 1. Вибори. Їх роль у політичному житті держави. 2. Виборча система України. Висновок Список використаної літератури . Вступ. У будь-якому демократичному суспільстві присутній інститут виборів, який відіграє важливу роль у політичному житті держави.

412. Виборча кампанія Соціалістичної партії України в Криму в 2006 році (39,68 кБ) Реферат 20.02.2026

Дослідження процесу партійного будівництва з моменту утворення незалежної української держави. Виявлення основних параметрів еволюції Соціалістичної партії України, її електорату. Аналіз підсумків виборчої кампанії вказаної партії в Криму у 2006 році.

413. Виборча система в Україні (39,35 кБ) Реферат 20.02.2017

Етапи становлення і формування виборчої системи в Україні. Вибори в історії людства. Принципи проведення та головні процедури виборчої кампанії. Основні етапи формування сучасної партійної системи в Україні. Загальна характеристика виборчої системи.

414. Виборча система України (52,31 кБ) Курсовая 11.07.2012

ПЛАН Вступ 1. Партійні системи основні типи та особливості 2. Ознаки та різновиди виборчих систем 3. Еволюція виборчої системи в Україні 4. Участь політичних партій у виборчих процесах нашої держави 5. Проблема трансформації партійної та виборчої систем

415. Виборча система: поняття, історія, сучасні форми (46,99 кБ) Контрольная 20.02.2017

Вивчення поняття виборчої системи - сукупності встановлених законом правил, принципів і прийомів проведення голосування, визначення його результатів і розподілу депутатських мандатів. Традиціоналізм і націоналізм в Україні: ідея, політичне втілення.

416. Виборчий маркетинг як основна складова частина політичного маркетингу (25,24 кБ) 20.07.2023

Особливості сучасного етапу розвитку українського суспільства, перехід від адміністративно-командної системи до демократичного суспільства. Принципи ефективної організації і проведення виборчих кампаній кандидатів, що претендують на владну позицію.

417. Виборчий процес (37,88 кБ) Курсовая 20.02.2017

Поняття виборчого процесу. Складання списків виборців. Утворення виборчих округів та комісій. Реєстрація кандидатів у депутати. Проведення передвиборної агітації. Підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків голосування. Їх офіційне оприлюднення.

418. Виборчі кампанії в Україні 1998–2002 років: від боротьби ідеологій до сучасних виборчих технологій (53,72 кБ) Курсовая 20.12.2024

Роль маніпулятивно-психологічних політичних методик в житті суспільства та особливості їх застосування у виборчих кампаніях. Характерні риси застосування технологій політичної боротьби на парламентських та президентських виборах 1998-2002 рр. в Україні.

419. Виборчі технології виборчих кампаній 1990-х років (359,21 кБ) Контрольная 20.04.2009

Вибори Президента 1991 року, обставини та нормативно-правове обґрунтування їх проведення. Порядок проведення парламентських і президентських виборів 1994, 1998 та 1999 років. Особливості виборчих технологій: принципи та механізми, умови застосування.

420. Виборчі технології як чинник політичних трансформацій у пострадянських країнах (на прикладі України та Росії) (76,31 кБ) Реферат 20.08.2014

Роль виборчих технологій у становленні засад демократичної трансформації суспільства. Тенденції впливу виборчих технологій на політичні трансформації в країнах пострадянського простору. Маніпулятивна роль виборчих технологій у трансформаційних процесах.

Последние запросы


внутренняя экономика организации закон кратных отношений сложение и вычитание в пределах 10 влияние бега на организм и здоровье человека азартные игры сюжеты и герои русских летописей этика на государственной и муниципальной службе история и современность по химие экологические аспекты использования углеводородного сырья выявить несвойственные функции управления должности их удельный вес в структуре использования рабочего времени оптимальное размещение инвестиций с точки зрения получения доходов Телячьи рулетики с запеченным картофелем Государственная политика в информационной сфере монолог Гамлета в различных переводах их различие ИМ Сеченова товар 21 века возникновение и развитие банковской системы россии диспетчер автомобильного транспорта генри форд и массовое производство делимость целых чисел осевая и центральная симметрии 8 класс

Облако тегов