Рефераты по политологии

Название работы Дата
1321. Етапи розвитку політичної думи в Україні (32,7 кБ) Реферат 20.08.2012

Реферат Етапи Розвитку ПОЛІТичноЇ Думки В УКРАЇНІ 1. Політичні ідеї мислителів Княжої Русі у ІХ-ХІУ ст. Політичні ідеї мислителів Княжої Русі у ІХ-ХІУ ст., у княжу добу, фіксовані в творах визначних державних і церковних діячів, літописців. Митрополит

1322. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту (38,57 кБ) Курсовая 06.04.2009

«Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту» Виконала студентка 401 групи ФЛ Михайлова-Горячева Катерина Перевірила ст.викладач Новікова Н.Є. КИЇВ-2007 ПЛАН Вступ…3 РОЗДІЛ І Осмислення Поняття СОЦІАльно-ПОЛІТичного КонфлІКТУ 1.1 Визначення терміну соціального та політичного конфлікту….

1323. Етапи становлення світової політичної думки (291,66 кБ) 21.02.2017

Історія розвитку політичного знання. Формування ідей про суспільство і владу в стародавні часи в Індії, Китаї та Греції. Форми правління за Платоном та Аристотелем. Особливості політичної думки Середньовіччя. Концепції Макіавеллі, Мора, Гоббса, Локка.

1324. Етнічна та національна самоідентифікація: перспективи національних меншин України (22 кБ) 20.09.2027

Розбудова національної ідентичності в українському суспільстві, пошук балансу у здійсненні державної гуманітарної політики між пріорітетністю української етнічної культури та підтримкою процесів відродження та розвитку культур національних меншин.

1325. Етнічні спільноти як суб’єкти формування політичної культури в сучасній Україні (40,86 кБ) Реферат 20.07.2014

Аналіз підходів до виявлення та осмислення етнічних спільнот як культурних феноменів. Дослідження їх основних ролей у процесі вдосконалення політичної культури в сучасній Україні. Ризики та переваги поліетнічної структури українського суспільства.

1326. Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації (63,49 кБ) Реферат 20.11.2023

Способи проведення ретроспективного аналізу націогенетичної фаз соціоцивілізаційної еволюції людини. Аналіз міждержавних проблем етнонаціонального розвитку. Особливості ентонаціональної ідентифікації українців на шляху до їх національного самовизначення.

1327. Етнонаціональна політика (35,57 кБ) Реферат 20.08.2012

МІНІСтерство ОСВІТИ І Науки УКРАЇНИ Реферат на тему ЕтнонацІОнальна ПОЛІТИКА з дисципліни Політологія КИЇВ 2011 Содержание Вступ 1. Сутність етносу, нації. Поняття “національне” та “націоналізм” 2. Національні відносини. Національна політика 3. Національна

1328. Етнонаціональний вимір конфлікту у Країні Басків (44,82 кБ) Реферат 20.10.2014

Комплексне дослідження теоретичних основ, форм практичної реалізації, суспільних функцій та особливостей розвитку баскського націоналізму як політичного феномену. Особливості впливу націоналізму на еволюцію етнонаціонального конфлікту в Країні Басків.

1329. Етнонаціональні відносини й національна політика (31,61 кБ) Реферат 06.04.2009

ЕтнонацІОнальнІ ВІДносини Й НАЦІОнальнА ПОЛІТИКА ПЛАН 1. Політичні проблеми етнонаціональних відносин. 2. Етнос і нація в політичній системі суспільства. 3. Етнонаціональний розвиток української держави. Особливості роботи у військових колективах з поліетнічним складом.

1330. Етнонаціональні відносини та етнополітика (28,06 кБ) Реферат 20.08.2012

ЕтнонацІОнальнІ ВІДносини ТА ЕтнополІТИКА Американський політолог кінця ХІХ ст.. Вольтер Бейджгот на прохання визначити поняття «нація», відповідав таким чином «Я розумію, що таке нація до тих пір, поки мене не запитують про це. Коли ж це трапляється,

1331. Етнополітичний аспект угорсько-українських міждержавних відносин (34,14 кБ) Реферат 20.08.2029

Аналіз співробітництва Угорщини та України в етнополітичній сфері. Місце України в системі східної політики Угорщини на сучасному етапі. Значення етнополітичних факторів у політиці праволіберального і ліволіберального угорських урядів стосовно України.

1332. Етнополітичні й цивільні аспекти неконституційності пропорційної системи виборів до місцевих рад (29,42 кБ) 20.08.2018

Етнополітичні і соціальні аспекти політичної участі громадян України. Рекомендації щодо запровадження механізмів участі етнічних спільнот в суспільно-політичному житті країни. Неконституційність чинної моделі пропорційної системи виборів до місцевих рад.

1333. Євроатлантичні цінності й місіонерство США: конфлікт ідеалів та національних інтересів (30,16 кБ) 20.08.2018

Аналіз причин коригування зовнішньополітичного курсу США в роки президентства Дж. Буша-молодшого. Критичний аналіз впливу нового зовнішньополітичного курсу США на стан міжнародної безпеки. Філософське й ідеологічне підгрунття зовнішньої політики США.

1334. Євроінтеграційна перспектива України в програмних документах та практичній діяльності українських політичних партій (39,21 кБ) Реферат 20.07.2029

Сутнісні характеристики партійних систем у їх класичному політологічному виразі. Розвиток партійної сфери в сучасній Україні, позитиви та недоліки вітчизняного варіанту. Наявність у партій модернізаційної складової для наближення України до Євросоюзу.

1335. Європейська політика Австрійської республіки (40,1 кБ) Реферат 20.10.2029

Розгляд способів виявлення чинників, що обумовили інтеграцію Австрії до Європейського Союзу. Аналіз передумов відходу Австрії від концепції глобально орієнтованого активного нейтралітету. Особливості європейської політики Австрійської республіки.

1336. Європейська політика України: проблеми формування та реалізації (політологічний аналіз) (119,34 кБ) Реферат 20.09.2026

Визначення на підставі комплексного аналізу концептуальних основ формування та реалізації європейського вектору політики України. Обґрунтування конкретних напрямів та форм поглиблення партнерства України з європейськими країнами та організаціями.

1337. Європейське співробітництво у сфері захисту навколишнього природного середовища (63,33 кБ) Реферат 20.10.2029

Періодизація розвитку європейського екологічного співробітництва та основні характерні особливості кожного етапу у формуванні системи міжнародних відносин в Європі. Становлення суспільно-політичних екологічних рухів та партій в європейських країнах.

1338. Європейський Союз і Україна (103,49 кБ) Диплом 21.02.2017

Історія створення Європейського Союзу та його структур. Аналіз Лісабонського договору. Становлення незалежної України на міжнародній арені. Взаємовідносини України та ЄС в 2004-2010 роки. Єврoiнтeгрaцiйний курс країни пiд чaс прeзидeнтa В. Янукoвичa.

1339. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року (27,17 кБ) Реферат 06.07.2012

Название документа Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року . Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

1340. Женский терроризм в современном политическом процессе (46,15 кБ) Курсовая 21.02.2017

История женского терроризма в России, основные причины обращения женщин к данной деятельности, факторы и мотивы. Толкование исламистского терроризма и его современная распространенность, использование смертниц, а также технологии обучения и подготовки.

Облако тегов