Рефераты по политологии

Название работы Дата
1241. Дипломатия Древнего Рима (30,6 кБ) Реферат 20.12.2026

Историческое исследование становления и развития дипломатических отношений древнего Рима. Изучение организации и структуры дипломатических органов и определение их взаимосвязи с политическим строем Рима. Развитие политики и посольства в эпоху Ю. Цезаря.

1242. Дипломатия средневековой Руси (34,33 кБ) Реферат 20.10.2011

Дипломатия древнерусских князей, русско-византийские договоры. Дипломатия Ольги, Святослава, Владимира и Ярослава. Порядок заключения договоров и посольская служба. Дипломатия Руси во времена монголо-татарского нашествия; русский царей; первых Романовых.

1243. Дискурс-портрет лидера Беларуси на современном этапе А.Г. Лукашенко (38,19 кБ) 21.02.2017

Этапы составления дискурс-портрета - способа построения социального взаимодействия с окружающим миром. Изучение невербального поведения и методов, используемых политиком А. Лукашенко, при выступлении с предвыборной программой перед массовой аудиторией.

1244. Дискурсивні стратегії Ангели Меркель у промові до 20-річчя падіння Берлінської стіни (114,7 кБ) Реферат 20.10.2013

Розгляд прагматичної організації дискурсу як виразу комунікативних інтенцій та стратегій політика на прикладі однієї з промов канцлера Німеччини Ангели Меркель. Проведення аналізу можливості емоційної аргументації та моделі промови на лексичному рівні.

1245. Диссидентское движение (47,13 кБ) Реферат 09.01.2000

на Ма лой Лубянке я сиделв одной камере с повторниками, бывшими революционерами они выжили в лагерях и вернулись к своим семьям. Моимисоседями стали эсеры, три анархиста, один даш нак и один сионист. Прошлое революциисмыкалось с е настоя щим. Рядом с

1246. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики (27,13 кБ) Реферат 10.08.2012

Реферат з політології Діалектика і проблеми взаємин людини і політики Проблема людина і політика існує з того часу, коли людина (за Аристотелем) стала людиною політичною, тобто усвідомила, що її життя залежить не лише від неї самої, а й від того, у який спосіб на нього впливають інші люди.

1247. Діяльність єврейських партій та об’єднань у розбудові національного життя В Україні (1917-1925) (26,82 кБ) Реферат 20.09.2014

Утворення і діяльність єврейських партій і об’єднань у Російській імперії, Українській Народній Республіці та радянській Україні. Пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази національних меншин, поглиблення українсько-єврейської співпраці.

1248. Діяльність інформаційних агентств світу в умовах формування глобального комунікаційного простору (33,18 кБ) Реферат 20.09.2027

Тенденції в діяльності найбільших інформаційних агентств світу, аналіз впливу нових інформаційних технологій (розвитку мережі Інтернет) на неї. Функціонування та розвиток інформаційних агентств у світовій системі збирання і поширення міжнародних новин.

1249. Діяльність корпорації РЕНД (21,2 кБ) 20.05.2012

Суть консалтингу за контрактом, виникнення науково-дослідної організації "фабрика думки" (Think Tank). Історія розвитку корпорації РЕНД, особливості її організаційної структури, цілі і завдання, досягнення, принципи та високий ступінь децентралізації.

1250. Діяльність регіональної політичної организації ГУАМ (22,22 кБ) Реферат 21.02.2017

Характеристика регіональної політичної организації ГУАМ. Початок співпраці Грузії, України, Азербайджану і Молдови в рамках ГУАМ. Сучасний стан организації. Причини появлення негативних процесів у розвитку ГУАМ і перспективи її діяльності у майбутньому.

1251. Дмитрий Анатольевич Медведев (292,15 кБ) 20.06.2024

Детство и юность, а также преподавательская деятельность Дмитрия Анатольевича Медведева. Начало карьеры советником председателя Ленинградского городского совета, заместителем руководителя аппарата Правительства России. Избрание и вступление в должность.

1252. До питання про формування національної інформаційної інфраструктури (22,09 кБ) 20.09.2027

Проблема розробки практичних рекомендацій щодо формування в Україні моделі національної інформаційної інфраструктури, яка сприяла б демократизації та консолідації суспільства. Формування вітчизняних інформаційних структур як чинника національної безпеки.

1253. До проблеми формування політичної еліти в Україні (221,27 кБ) Реферат 20.09.2023

Порівняльний аналіз формування еліти двох епох. Питання еволюції української політичної еліти. Короткий огляд сучасної української еліти. Основні фактори та етапи формування управлінської еліти. Система формування управлінської еліти в шкільному закладі.

1254. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США (253,49 кБ) Курсовая 06.04.2009

МІЖРЕГІОнальна АкадемІЯ УправлІННЯ Персоналом Україно-арабський Інститут міжнародних відносин імені Аверроеса Кафедра політології На правах рукопису Допускається до захисту в ДЕК Завідувач кафедри політології доктор політичних наук Бідзюра І.П. 2007 р.

1255. Доверие как политическая проблема (7 кБ) Реферат 28.05.2000

ИшмановаГ.Д. аспиранткафедры политологии Бгудоверие КАК Политическая Проблемадинамика политическойжизни нашего общества складывается из разнообразных проблемных ситуаций,возникновения которых тем или иным образом связано с феноменом политическогодоверия.

1256. Доктрина "Москва - Третий Рим": суть и влияние (35,34 кБ) Реферат 21.02.2017

Концепция "Москва - Третий Рим" и ее конкретно-историческое воплощение. Суть и источники доктрины, ее роль в становлении государственности и формировании внешней политики России. Эволюция идеи от религиозной к общественно-политической и ее последствия.

1257. Доктрина "Москва - Третий Рим": суть и влияние (33,66 кБ) Реферат 17.08.2012

Федеральное Агентство ПО Образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный Университет Управления» Институт Заочного Обучения Институт государственного и муниципального управления Кафедра истории

1258. Доктрина Монро (18,84 кБ) Реферат 17.08.2012

Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования Международный гуманитарно-экономический институт Реферат на тему «Доктрина Монро» Выполнил Студент 3 курса МЭМОиП гр. 3 Лысенко В.В Проверил Миксюк А.С. Минск 2010 Представляется достаточно

1259. Доктрина розподілу влади: від теоретичної концепції до політико-конституційного принципу (37,57 кБ) Реферат 20.08.2029

Сутність і зміст основних теорій розподілу влади. Специфічні особливості розвитку класичних моделей у Західній Європі, США і Росії. Зв’язок парламентської системи західних демократій із принципом розподілу влади. Розподіл ресурсів політичної діяльності.

1260. Доктрина управляемого хаоса: теория и практика (41,67 кБ) Контрольная 21.02.2017

Методологические основания теории. Российские критики об "управляемом хаосе". Исходные посылки и задачи концепции в мировой экономике и мировой политике. Социальные технологии в массовых беспорядках. Технологии "управляемого хаоса" по отношению к России.

Последние запросы


реферат на тему чайный кекс взаимоотношение между человеком и техникой стратегия поведения в конфликтной ситуации вич в красноярском крае профессиональная деформация юриста управление наличным обращением коммерческого банка влияние цвета на поведение потребителя Выполнение работы по устранению мест повреждения изоляции на подземном газопроводе с применением ленты типа Литкор водохранилища африки расчет активной части силового трансформатора ведение ресторана пояснительная записка Школа история болезни опухоль правой почки пожарная безопасность транспортных предприятий Скандинавская мифология рассказов Чехова Почему Тургенев назвал Базарова трагическим лицом лошадь трахает девушку стандартизация и сертификация будущее светло и прекрасно по роману чернышевского что делать сочинение майл ру

Облако тегов