Рефераты по политологии

Название работы Дата
1201. Державна влада і місцеве самоврядування в умовах модернізації політичної системи сучасного українського суспільства (149,71 кБ) Реферат 20.07.2029

Дослідження політологічних механізмів організації й функціонування органів державної влади й місцевого самоврядування в умовах модернізації політичної системи суспільства. Становлення системи державно-владних відносин і перспективи її розвитку в Україні.

1202. Державна етнокультурна політика в Україні на сучасному етапі: механізми формування і реалізації (68,68 кБ) Реферат 20.09.2030

Огляд механізмів реалізації державної етнокультурної політики в Україні в умовах утвердження поліетнічної нації і становлення громадянського суспільства. Аналіз практики застосування програмно-цільового підходу в управлінні етнокультурним розвитком.

1203. Державна політика в Україні (48,62 кБ) Реферат 06.04.2009

Контрольна робота з політології Зміст 1. Державна політика як особливий вид діяльності в суспільстві 2 2. Формування політичної науки в Україні історія та сучасність 7 3. Політична система суспільства та політичний режим 14 4. Етнонаціональна політика

1204. Державна політика забезпечення економічної безпеки. Національні пріоритети та загрози в соціальній сфері України (56,15 кБ) Контрольная 20.03.2029

Формування системи національної економічної безпеки, державна політика її забезпечення. Рада національної безпеки і оборони України. Функція нормативно-правової бази та забезпечення фінансової безпеки. Національні пріоритети і загрози в соціальній сфері.

1205. Державна політика підтримки інвестування в інноваційну діяльність в Україні (464,21 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття інвестицій та інновацій. Забезпечення реалізації інвестиційно-інноваційної політики: нормативно-правова база; форми. Державна інноваційна політика. Результати діяльності відповідних структур у сфері підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності.

1206. Державне сприяння самоорганізації населення як демократична форма управління місцевим соціально-економічним розвитком (21,18 кБ) 20.09.2027

Дослідження теоретико-методологічних основ самоорганізації населення як елементу демократичного управління в системі місцевого самоврядування. Вплив взаємодії влади і громади на ефективність місцевого самоврядування. Ключові ознаки "Good Governance".

1207. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві (26,36 кБ) Реферат 17.08.2012

Реферат на тему Державне управління та його організуюча роль у суспільстві Побудова демократичної, правової держави потребує чіткого наукового уявлення про ознаки, особливості, властивості, характерні риси управління, що притаманні всім суспільствам на різних стадіях розвитку.

1208. Державний устрій та політичний режим Третьої республіки (74,22 кБ) Курсовая 21.02.2017

Встановлення Третьої республіки після поразки у франко-прусській війні. Особливості політичної моделі Франції за Конституцією 1875 року. Економічний та культурний підйом в ХІХ-ХХ ст. Особливості правової системи Франції за часів Третьої республіки.

1209. Державницька концепція Р. Лащенка в контексті розвитку політичної науки міжвоєнного періоду (17,83 кБ) 20.09.2027

Основні ідеї вітчизняної політичної думки міжвоєнного періоду. Співставлення різних підходів до класифікації напрямів української політичної думки міжвоєнного періоду і визначення в них місця відомого державного діяча українського народу Р. Лагценка.

1210. Державні символи України (12,18 кБ) Реферат 20.12.2019

Державні символи України: Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Конституція — основний закон держави Україна, що має найвищу юридичну силу та уособлення верховенства права, сутності та спрямованості політики держави.

1211. Державно-правові погляди на право і державу в Стародавній Греції (33,04 кБ) Реферат 20.10.2025

Особливості ранніх державно-правових навчань. Вчення Піфагора, основні моменти. Піфагорійці і розуміння державного процесу. Вчення софістів. Сократ, Платон і Арістотель - стовпи античних політичних теорій. Політико-правові вчення в період кризи полісів.

1212. Державотворча функція моралі (40,15 кБ) 20.07.2029

Різні точки зору співвідношення моралі та політики. Зв’язок формування державотворчої спрямованості суспільної моралі з механізмами демократії. Громадянські ідентифікація і спрямованість, які розкриваються через характеристики свідомості особистості.

1213. Десталинизация в СССР (27,42 кБ) Реферат 17.08.2012

Введение 5 марта 1953 года умер И.В. Сталин. Это событие ознаменовало собой окончание целой эпохи - эпохи сталинизма. Партийное руководство взяло курс на десталинизацию во всех сферах жизни общества. В данной работе мы не будем касаться аспектов экономической

1214. Десятилетие после смерти Сталина (61,96 кБ) Реферат 19.10.1999

3 II Основная часть Глава 1. Конец эпохи сталинизма. Дипломатия мирного сосуществования 4 1.1 Наследство 4 1.2 Женевская конференция 5 1.3 Ситуация в Европе 7 1.4 Борьба за власть март 1953 - февраль 1955 г. 9 1.5 Багдадский пакт 11 1.6 Коммунистический ответ НАТО.

1215. Деятельность В.В. Путина (23,91 кБ) Реферат 20.05.2001

Краткое исследование деятельности В.В. Путина: российского государственного и политического деятеля, Президента России 2000-2008 гг., Председателя Правительства 2008—2012 гг., Президента России с 2012 г. - анализ его внутренней и внешней политики.

1216. Деятельность казахов-парламентариев в Государственной Думе дореволюционной России (15,46 кБ) 20.09.2014

Традиции демократического обсуждения и принятия решений по наиболее важным вопросам развития государства и права в Казахстане. Выступление на заседаниях Думы Алихана Букейханова о необходимости соблюдения национальных интересов казахского народа.

1217. Деятельность крупнейших мусульманских неправительственных организаций (24,92 кБ) Контрольная 21.02.2017

Исламские организации, их влияние на существование и распространение исламистского экстремизма, особенности их деятельности в РФ. Основные исламские неправительственные организации. Характеристика фундаменталистских и экстремистских исламских организаций.

1218. Деятельность ЛДПР в Государственной Думе РФ (1912,56 кБ) Курсовая 06.04.2009

….… ………….……. 3 Глава 1. Законодательная деятельность ЛДПР в Думе … 8 Глава 2. Работа членов фракции в комитетах ГД …… 10 Заключение … 13 Список источников и литературы … 14 Примечания … 15 Приложение I … 16 Приложение II … 22 Введение Либерально-Демократическая

1219. Деятельность Моргентау (33,07 кБ) Контрольная 20.09.2030

Ганс Моргентау - профессор Чикагского университета, основатель теории политического реализма в международных отношениях. История развития и утверждения политических идей Г. Моргентау, международная политика и базовые принципы политического реализма.

1220. Деятельность оппозиционных организаций в Республике Беларусь (44,1 кБ) Книга 21.02.2017

Причины возникновения политического радикализма и его формы. Деятельность радикальных молодежных организаций. Эпатажные и умеренные оппозиционные молодежные организации Республики Беларусь. Формирование нового поколения белорусской интеллигенции.

Облако тегов