Рефераты по политологии

Название работы Дата
1181. Демократія в західній політичній думці XIX-XX століття (23,33 кБ) Контрольная 20.12.2021

Проблема демократії та її роль в суспільно-політичному житті на сучасному етапі. Взаємозв’язок нормативних і емпіричних означень демократії як форми державного правління. Аналіз існуючих на сьогодні демократичних доктрин і форм, їх переваги та недоліки.

1182. Демократія в політичному житті сучасного світу (26,2 кБ) Реферат 20.06.2011

Демократія як форма державно-політичного устрою суспільства, яка ґрунтується на визнанні народу джерелом і носієм влади, знайомство з історією виникнення. Загальна характеристика основних принципів та ознак демократичної організації суспільства.

1183. Демократія і економіка (22,09 кБ) Реферат 06.04.2009

Демократія і економіка ПЛАН 1. Роль держави в економічному розвитку. 2. Економічні свободи й державний контроль. 3. Демократизація сфери зайнятості і боротьба з безробіттям. 4. Демократія й тіньова економіка в сучасному суспільстві. 5. Література. 1. Роль держави в економічному розвитку.

1184. Демократія як загальнолюдська цінність (24,2 кБ) Реферат 20.08.2027

Сутність демократії, її ознаки, функції і принципи. Право народу формувати органи державної влади, визнання політичної свободи громадян. Особливості поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову. Взаємна юридична відповідальність держави і громадян.

1185. Демократія як ідеал суспільного устрою і як реальність (27,47 кБ) Реферат 20.03.2003

Історія походження та розшифровка терміну "демократія". Етимологічні поняття народовладдя. Поняття утопізму, або виявлення невідповідності між нормативним поняттям демократії і реальністю. Розвиток теорії демократії упродовж історичного розвитку.

1186. Демократія як політичний режим (17,68 кБ) Реферат 10.08.2012

Демократія як політичний режим Демократія є найскладнішим типом політичного режиму. Термін «демократія» в перекладі з грецького (demos - народ, kratos - влада, владарювання) означає «владу народу». Демократія - це така форма держави, його політичний режим,

1187. Демократія як форма організації суспільства (20,08 кБ) Реферат 10.08.2012

Реферат ДемократІЯ ЯК Форма ОрганІЗАЦІЇ СУСПІЛьства Термін «демократія» у перекладі означає «народовладдя». Він народився близько 2,5 тисяч років тому у старогрецьких Афінах. Сьогодні немає одностайності з приводу авторства цього терміну. Одні вважають,

1188. Демократія, свобода, рівність (38,02 кБ) Реферат 10.08.2012

Реферат з основ демократії Демократія, свобода, рівність Найважливішою цінністю та ідеалом демократії є свобода - особиста, політична, національна, мовна, культурна. Класичне визначення свободи дав К. Маркс. Він писав «Свобода є право робити все те і займатися всім тим, що не шкодить іншому.

1189. Демократія, як форма організації політичного життя (34,62 кБ) Реферат 21.02.2017

Вивчення поняття демократії, яке в сучасній політології використовується для позначення форми державного правління, що визнає народ як джерело державної влади. Безпосередня та представницька форми демократії. Ознаки демократичної організації суспільства.

1190. Департизация силовых структур государства (26,99 кБ) 20.01.2006

Определение понятия "департизация". Зарубежный и отечественный опыт осуществления департизации силовых структур государства. Формы взаимоотношений армии и партий. Опыт Соединенных Штатов в организации и формировании политической культуры военнослужащих.

1191. Департизация силовых структур страны (47,29 кБ) Реферат 21.02.2017

Департизация военных структур государства, зарубежный и отечественный опыт ее осуществления. Основные формы взаимоотношений армии и партий. Формирование политической культуры военнослужащих. Обеспечение неукоснительного подчинения силовых структур страны.

1192. Деполитизация силовых структур государства и пути ее реализации (25,03 кБ) Контрольная 21.02.2017

Сущность и значение деполитизации силовых структур, ее функции и задачи. История применения термина "деполитизации" по отношению к силовым структурам, государственному аппарату, церкви. Специфика роли и места военной организации в политической системе.

1193. Депортация народов Северного Кавказа (28,05 кБ) Реферат 03.07.2006

и окончанием первая половина 50-х годов, а также частично 60-ми, и 90-ми годами, связанными с проведением мер по реабилитации народов, что позволяет относительно Северного Кавказа разрешать проблему в комплексе. Социально-экономическая и этническая ситуация на Северном Кавказе в 20-30-е годы.

1194. Депутатская деятельность (13,51 кБ) Реферат 25.01.2002

ской, научной и иной творческой работы ст. 4 Закона О статусе народного депутата Украины. Народный депутат в соответствии со своим статусом не может привлекаться как эксперт органами предварительного следствия, прокуратуры, суда получать от иностранных

1195. Депутатская этика (38,71 кБ) Реферат 17.08.2012

Министерство Образования Российской Федерации Челябинский государственный университет Реферат на тему Депутатская этика Челябинск, 2008 Оглавление Введение 3 Общие положения депутатской этики 4 Три типа суждений о моральном измерении депутатства 8 Кодекс

1196. Депутатские объединения в представительном органе муниципального образования (41,05 кБ) Курсовая 21.02.2017

Понятие и правовой статус депутатских объединений, их роль в социально-политической жизни государства, структуре демократических парламентов. Регламент деятельности фракций в представительном органе муниципальных образований Российской Федерации.

1197. Держава в політичній системі суспільства (25,43 кБ) Реферат 20.02.2026

Поняття "держава" і теорії її походження. Типи, структура і функції держави. Організація влади за певним територіальним принципом. Право проводити внутрішню і зовнішню політику від імені всього суспільства. Місце та роль держави в політичній системі.

1198. Держава у політичній системі суспільства (44,69 кБ) Реферат 20.06.2012

Основні теорії походження, складові компоненти, ознаки, внутрішні та зовнішні функції держави. Види та характерні риси монархії і республіки. Особливості правління при унітарному, федеративному та конфедеративному устрою. Сучасні об’єднання держав.

1199. Держава – головний інститут політичної системи суспільства (21,94 кБ) Курсовая 06.04.2009

Держава – головний інститут політичної системи суспільства Навчальна ЛІТература 1. Конституція України. – К., 1996. 2. Політологія підручник для курсантів вищих навчальних закладів Збройних Сил України За заг. ред. В.Ф. Смолянюка. – 1 - е видання. – Вінниця НОВА Книга.

1200. Держава: ознаки та атрибути. Сутність і специфіка міжнародних відносин (97,15 кБ) Шпаргалка 20.02.2010

Держава як головний інститут політичної системи суспільства. Концепції походження держави. Сутність та структура політичної культури. Особливість соціал-демократичної ідеології. Формування і підбір політичних еліт. Монархічна форма державного правління.

Последние запросы

Облако тегов