Рефераты по педагогике

Название работы Дата
861. Болонський процес в Україні і світі (23,15 кБ) Реферат 20.05.2027

Передумови виникнення Болонського процесу. Стан та розвиток впровадження загальноєвропейського простору вищої освіти. Оцінка перспектив та динаміки розвитку Болонського процесу. Шляхи адаптації європейської системи вищої освіти у вищу освіту України.

862. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС І ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ (13,4 кБ) Реферат 03.07.2007

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Інститут корекційної педагогіки та психології Реферат на тему Болонський Процес І ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ Студентки 52 групи Михайлівської Олени Київ-2006 У 1998 році у м. Болоні європейськими міністрами

863. Болонський процес і модернізація системи вищої освіти в Україні (21,84 кБ) Реферат 20.12.2001

Дослідження проблем у національній системі освіти, покращення якості освіти за допомогою можливостей, котрі надає Болонський процес. Характеристика поняття європейського освітнього простору, сукупності усіх засобів впливу на дітей, молодь, дорослих.

864. Болонський процес і модернізація системи вищої освіти в Україні (21,84 кБ) Реферат 20.12.2001

Дослідження проблем у національній системі освіти, покращення якості освіти за допомогою можливостей, котрі надає Болонський процес. Характеристика поняття європейського освітнього простору, сукупності усіх засобів впливу на дітей, молодь, дорослих.

865. Болонський процес та кредитно-модульна система в Україні (38,01 кБ) Реферат 20.04.2009

Історія інтеграції вищої освіти в Європі. Започаткування сучасного Болонського процесу. Вступ України до Болонського процесу. Модернізація системи вищої освіти в Україні та спільні ознаки з Болонським процесом. Кредити ЕСТS і кредитно-модульна система.

866. Болонський процес та кредитно-модульна система в Україні (38,01 кБ) Реферат 20.04.2009

Історія інтеграції вищої освіти в Європі. Започаткування сучасного Болонського процесу. Вступ України до Болонського процесу. Модернізація системи вищої освіти в Україні та спільні ознаки з Болонським процесом. Кредити ЕСТS і кредитно-модульна система.

867. Болонський процес у Швейцарії (4695,08 кБ) 21.02.2017

Особливості освітньої програми у Швейцарії. Підготовка фахівців фінансової, виробничої та сфери послуг, відповідно до державних потреб. Градація навчальних закладів та їх децентралізація. Формування навчальних планів відповідно до Болонського процесу.

868. Болонський процес як засіб демократизації вищої освіти (18 кБ) 20.10.2024

Умови демократизації вищої освіти в контексті Болонського процесу, а саме мобільність і доступність вищої освіти. Закон України "Про вищу освіту". Стратегічне спрямування розвитку освіти України, впровадження загальноєвропейських принципів вищої освіти.

869. Болонський процес як засіб демократизації вищої освіти (18 кБ) 20.10.2024

Умови демократизації вищої освіти в контексті Болонського процесу, а саме мобільність і доступність вищої освіти. Закон України "Про вищу освіту". Стратегічне спрямування розвитку освіти України, впровадження загальноєвропейських принципів вищої освіти.

870. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи (47,08 кБ) 21.02.2017

Європейська інтеграція як вагомий стимул для успіху економічної і політичної трансформації українського суспільства. Хронологія подій Болонського процесу. Перелік європейських держав, що беруть у ньому участь. Основні нормативні документи системи освіти.

871. Болонський процес: бути чи не бути? (26,21 кБ) Контрольная 20.05.2018

Структурна реформа вищої освіти на європейському просторі (зміст і головні складові). Впровадження Болонського процесу в Україні (напрямки реформування). Формування спільного освітнього і наукового простору та розробка єдиних критеріїв і стандартів.

872. Болонський процес: бути чи не бути? (26,21 кБ) Контрольная 20.05.2018

Структурна реформа вищої освіти на європейському просторі (зміст і головні складові). Впровадження Болонського процесу в Україні (напрямки реформування). Формування спільного освітнього і наукового простору та розробка єдиних критеріїв і стандартів.

873. Болонський процес: поняття, розвиток, суть (210,08 кБ) Реферат 21.02.2017

Зміст та головні принципи Болонського процесу та відповідність вищої освіти України його вимогам з огляду на перспективу інтеграції її системи в європейський освітній і науковий простір. Основні напрямки структурного реформування вищої освіти України.

874. Болонський процес: сутність, концепції, методика (44,13 кБ) Курсовая 20.11.2027

Визначення місця Болонського процесу у сучасних процесах соціально-економічного та культурного розвитку європейського співтовариства. Аналіз вітчизняної та зарубіжних систем вищої освіти. Особливості впровадження системи ECTS в вищу школу України.

875. Болонський процес: сутність, концепції, методика (44,13 кБ) Курсовая 20.11.2027

Визначення місця Болонського процесу у сучасних процесах соціально-економічного та культурного розвитку європейського співтовариства. Аналіз вітчизняної та зарубіжних систем вищої освіти. Особливості впровадження системи ECTS в вищу школу України.

876. Болонський університет (20,79 кБ) Реферат 21.02.2017

Оcобливості Болонського університету та історичні відомості про нього. Вступ та система навчання в університеті, необхідні документи. Найпопулярніші спеціалізації та факультети. Відомі студенти і викладачі. Створення великої хартії університетів.

877. Болонські параметри розвитку української освіти (20,87 кБ) Реферат 20.07.2029

Огляд передумов модернізації цінностей та переходу системи української освіти до Болонських стандартів. Обґрунтування посилення наукової складової у діяльності вищих навчальних закладів, як системи функціонування інноваційної моделі. Функції освіти.

878. Болонські параметри розвитку української освіти (20,87 кБ) Реферат 20.07.2029

Огляд передумов модернізації цінностей та переходу системи української освіти до Болонських стандартів. Обґрунтування посилення наукової складової у діяльності вищих навчальних закладів, як системи функціонування інноваційної моделі. Функції освіти.

879. Большие и малые ИГРЫ. Классификация (341,12 кБ) Курсовая 24.12.1998

3 - Филосовское понятие игры. 3 - Причины возникновения игры. 3 - Что даёт игра детям? 4 Обзор сложных игр. 6 - Ролевые 6 - I. Постановка проблемы. 6 - II. Классификация ролевых игр и уровней участия в них. 6 - III. Теория построения ролевых игр. 11 - IV.

880. Большой спорт и проблемы образования с теоретической точки зрения (65,53 кБ) Реферат 22.04.2003

Большой Спорт 3 К Вопросу О Понятии Спорт 4 СпортИВНЫЕ Достижения В Междисциплинарном Аспекте 6 Педагогические Подходы 9 Проблемы Воспитания В Большом СпортЕ 10 Большой Спорт И Проблемы Образования С Теоретической Точки Зрения 15 Большой Спорт И Развитие

Облако тегов