Рефераты по педагогике

Название работы Дата
821. Бібліотека як центр інформаційного забезпечення навчального процесу (21,64 кБ) Контрольная 21.02.2017

Поняття бібліотеки і бібліотечних фондів відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу". Особливості поновлення бібліотечних фондів на сучасному етапі. Місце бібліотек у навчальному процесі, їх роль та значення у підготовці фахівців.

822. Бібліотечна освіта в США (30,03 кБ) Контрольная 21.02.2017

Організація бібліотечної освіти в Сполучених Штатах Америки. Створення професійних бібліотечних товариств та організованої професійної підготовки бібліотечних працівників в першій половині XIX ст. Вимоги до бібліотечного працівника. Три рівні освіти.

823. Бібліотечна селекція документів в умовах інформатизації (46,54 кБ) Реферат 20.10.2014

Основні види бібліотечної селекції документів, співвідношення та взаємодію між ними в умовах інформатизації. Основні ознаки первинного відбору документів у фондах сучасних бібліотек. Характеристика завдань підготовки бібліотечних кадрів у сучасних умовах.

824. Бібліотечні уроки з 1 по 11 клас (54,08 кБ) 21.02.2017

Планування уроків 1-11 класів з курсу "Бібліотечна справа", ознайомлення учнів з основними елементами книги, способами її оправи, а також з правилами користування бібліотечними книгами. Шляхи виховання почуття поваги і шанобливого ставлення до книги.

825. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу" (20,34 кБ) 21.02.2017

Закріплення знання учнів про дієслово як частину мови та його граматичні категорії. Правила поведінки в лісі. Виховання екологічної культури та шанобливого ставлення до тварин. Вдосконалення уміння ставити до слів питання та визначати частину мови.

826. Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна (22,84 кБ) 21.02.2017

Викладацька робота Cтепана Андрійовича Ананьїна. Монографія "Інтерес у вченні сучасної психології та педагогіки". Порівняльне дослідження різних за теоретичними і практичними напрямами наукових течій. Розмаїття і суперечливість наукових поглядів.

827. Біологічні основи методу розвитку рухових якостей (541,56 кБ) Курсовая 21.02.2017

Обґрунтування біологічних основ методики розвитку рухових якостей у дітей молодшого шкільного віку. Аналіз особливостей навчання рухових якостей у фізичному вихованні. Структура засобів та процесу навчання рухових дій: розучування, засвоєння, закріплення.

828. Блочно-модульная система обучения (221,33 кБ) Реферат 20.01.2018

Анализ сущности блочно-модульного обучения, которое даёт возможность индивидуализации содержания и процесса обучения с точки зрения рационализации. Особенности составления общего плана проведения урока, системы действий учителя. Триединая цель урока.

829. Блочно-модульная технология на уроках истории (291,6 кБ) Реферат 24.12.2008

). Основы модульной технологии рассмотрены в общепедагогической и дидактической литературе. Кратко можно выделить основные отличия модульного обучения от других систем обучения • содержание обучения должно быть представлено в законченных, самостоятельных

830. Блочно-модульная технология на уроках истории (316,7 кБ) Реферат 24.12.2008

). Основы модульной технологии рассмотрены в общепедагогической и дидактической литературе. Кратко можно выделить основные отличия модульного обучения от других систем обучения • содержание обучения должно быть представлено в законченных, самостоятельных

831. Блочно-модульная технология преподавания математики и информатики в школе (18,02 кБ) 20.02.2004

Этапы перехода школы от авторитарной (традиционной) педагогики к адаптивной. Сущность и особенности инновационных педагогических технологий, их сравнение с традиционными технологиями. Понятие, назначение и использование блочно-модульного планирования.

832. Бобовые блюда (155,83 кБ) Реферат 28.02.2003

ВведениеБобовые Leguminosae - семейство двудольных, раздельнолепестных растений ок. 500 родов, свыше 1200 видов , распределённое по всему земному шару, третье по численности, после сложноцветных и орхидных. Деревья, кустарники, лианы, полукустарники,

833. Боевые знамена склоните (330,92 кБ) Контрольная 05.06.2013

Введение В условиях посткризисного развития экономики, производственная деятельность предприятия непосредственно направлена на поиски путей повышения эффективности. Это обуславливает необходимость разработки на предприятии методики комплексного финансового

834. Болонская система по оценке студентов (86,43 кБ) Реферат 21.02.2017

Общие сведения о болонской системе, сущность болонского процесса, его цели и задачи. Европейские студенческие движения. Болонский процесс в Украине и его оценка украинскими студентами. Определение недостатков проведения реформ и путей их устранения.

835. Болонские принципы в осуществлении образовательной деятельности (24,89 кБ) Реферат 20.05.2025

Понятие Болонского процесса как создание единого европейского пространства высшего образования, и обеспечение конкурентоспособности европейских вузов с другими системами образования как его одна из основных целей. Основные положения Болонской декларации.

836. Болонский процесс (24,79 кБ) Реферат 21.02.2017

История болонского процесса создания единого европейского пространства высшего образования. Положения болонской декларации. Необходимость решения социальной проблемы модернизации национального института образования. Экономическая проблема модернизации.

837. Болонский процесс в Германии (25,66 кБ) Реферат 20.06.2019

Реформирование образования в вузах Германии; подписание Болонской декларации о создании единого общеевропейского образовательного пространства. Болонский процесс как двухуровневая система обучения: бакалавр и магистр; типы учебных программ и дипломов.

838. Болонский процесс в Германии (25,66 кБ) Реферат 20.06.2019

Реформирование образования в вузах Германии; подписание Болонской декларации о создании единого общеевропейского образовательного пространства. Болонский процесс как двухуровневая система обучения: бакалавр и магистр; типы учебных программ и дипломов.

839. Болонский процесс в России (38,34 кБ) Реферат 20.04.2010

Вступление России в Болонский процесс. Программа развития образования. История трех поколений стандартов. Изменения в российском законодательстве, инициированные присоединением России к Болонскому процессу. Перспективы России в Болонском процессе.

840. Болонский процесс и его влияние на систему образования в России (229,11 кБ) Контрольная 20.12.2017

Понятие Болонского процесса, задачи, причины его возникновения и особенности. Управление Болонским процессом, его плюсы и минусы. Общие цели программы действий, начало которой положила Болонская декларация, его влияние на систему образования в России.

Последние запросы


31Защита отчета и публикации Великие научно-технические изобретения древности их применение в современном мире школьный мальчик маленький пенис шоу на перископе социальная защита многодетных семей Краткая характеристика информационных процессов Развитие мореплавания и кораблестроения в конце 15 века Формы организации бухгалтерского учета на предприятии лексико-семантическая группа глаголов синонимии московская государственная академия водного олимпийские игры в древней греции ртуть на горном производстве Могучая Кучка межнациональные отношения в федерации Вклад Аристотеля в естествознание Диктатура Суллы выносливость и методы ее воспитания социальный конфликт содержание причины Катерина после заиужества строение и функция белков реферат уравнение движения механизмов в энергетической форме регулирование скорости машинного агрегата

Облако тегов