Рефераты по педагогике

Название работы Дата
641. Аналіз поєднання традицій та новацій середньої музичної освіти (46,91 кБ) Курсовая 21.02.2017

Музика як універсальна динамічна модель життя і загальнолюдського духовного досвіду. Характеристика завдань сучасної середньої музичної освіти. Характеристика традицій та новацій музичної освіти та їхнього впливу на якість сучасного освітнього процесу.

642. Аналіз проблеми дидактики вищої школи (21,48 кБ) Реферат 21.02.2017

Характеристика загальних дидактичних принципів вищої школи та визначення їх основних проблем (відсутність розвитку творчих здібностей). Розгляд тенденцій індивідуалізації процесу навчання та виховання в умовах сучасних психолого-педагогічних процесів.

643. Аналіз проблеми самовиховання учнів 1-4 класів (537,19 кБ) Курсовая 21.02.2017

Психолого-педагогічні основи самовиховання учнів молодшого шкільного віку. Структурно-логічна модель процесу самовиховання. Програма самовиховання для учнів початкових класів. Методика на визначення рівня самооцінки, самопізнання та саморегуляції.

644. Аналіз профорієнтаційної роботи в школі-інтернаті (9510,1 кБ) Курсовая 21.02.2017

Вивчення та аналіз психолого-педагогічної, дефектологічної літератури з проблеми профорієнтаційної роботи. Дослідження особливостей професійної роботи в спеціальній школі-інтернаті. Порівняння рівнів професійних уподобань та можливостей учнів школи.

645. Аналіз розвивальної функції підручників для початкової школи (32,26 кБ) 21.02.2017

Особистісно зорієнтоване навчання. Навчально-методичне забезпечення. Проблема аналізу й оцінювання шкільного підручника для школи першого ступеня. Методична доцільність введення наукових понять, вибору способу викладу, наявність засобів мотивації учіння.

646. Аналіз розвитку системи освіти в Італії (13,52 кБ) Реферат 21.02.2017

Експертна оцінка освіти Італії на рівнях дошкільної, шкільної і вищої системи освіти. Напрями вдосконалення і розвитку системи освіти Італії: негативні і позитивні тенденції. Вплив і значення розвитку італійської освіти для освіти України.

647. Аналіз співацьких навичок у старшокласників (69,64 кБ) Курсовая 21.02.2017

Особливості будови та функціонування голосового апарату у дітей старшого шкільного віку, критерії їх фізичного розвитку. Сутність та структура співацьких навичок. Педагогічні умови успішності розвитку співацьких навичок учнів старшого шкільного віку.

648. Аналіз стану впровадження споживчої освіти в Україні (31,93 кБ) Реферат 20.02.2022

Місце споживчої освіти у навчальному процесі. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з питань впровадження споживчої освіти в Україні. Залучення українських школярів до участі у Всеукраїнському конкурсі "Молодь тестує якість".

649. Аналіз сучасних проблем екологічного виховання в теорії та практиці педагогічного впливу в початковій школі на уроках «я і Україна» (60,32 кБ) Курсовая 20.11.2027

Формування відповідного ставлення до навколишнього середовища, яке будується на базі екологічної свідомості. Методика формування екологічного виховання молодших школярів. Удосконалення екологічної культури учнів початкових класів з порушеннями мовлення.

650. Аналіз творчості народної педагогіки (13,61 кБ) Контрольная 20.10.2026

Фрагмент виховного заходу з використання педагогічної спадщини за певним напрямом, вивчення творчості В. Сухомлинського. Характеристика головних дійових осіб у творах письменника, вчинки і поведінка персонажів. Розвиток виразного читання та мовлення.

651. Аналіз фізичної підготовленості студентів (18,53 кБ) Контрольная 20.09.2021

Динаміка показників фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів. Інформативність та нормативи для вправ державного тестування фізичного стану студентів. Педагогічні методи розвитку рухових здібностей учнів, форми проведення занять.

652. Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах (137,53 кБ) Диплом 21.02.2017

Методичні закономірності роботи з художніми творами у початкових класах. Особливості роботи над оповіданням, байкою, казкою, віршем, науково-пізнавальними статтями. Психологічні основи сприймання творів молодшими школярами, формування почуття дійсності.

653. Аналіз чинних навчальних програм і підручників з курсу "Я і Україна" (22,75 кБ) Реферат 20.11.2016

Принципи побудови навчальних програм і підручників з "Я і Україна". Формування уявлення та поняття про цілісність світу, природне і соціальне оточення як середовище життєдіяльності людини, її належність до природи і суспільства в учнів початкової школи.

654. Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу (29,99 кБ) Реферат 21.02.2017

Формування уявлення та поняття про цілісність світу; природне і соціальне оточення як середовище життєдіяльності людини, її належність до природи і суспільства. Засвоюєння емпіричних та узагальнених уявленнь, які відображають властивості реального світу.

655. Аналіз читацьких інтересів учнів молодших класів (36,84 кБ) Курсовая 20.07.2021

Дослідження інтересу до читання молодших школярів, місце книги в системі виховного впливу на учнів шляхом вивчення читацьких інтересів молодших школярів і батьків, рівня їх читацької культури, виявлення впливу школи на розвиток читацької самостійності.

656. Аналіз якості засвоєння фізики студентами першого курсу (528,81 кБ) 20.11.2006

Загальні відомості про ЗНО з фізики. Розподіл тестових балів та їх трансформація до рейтингових балів ЗНО в Україні. База аналізу по університету. Переведення середнього бала атестата у 200-бальну шкалу. Критерії оцінювання вхідного контролю з фізики.

657. Аналоги зовнішнього незалежного оцінювання в інших країнах (18,69 кБ) Реферат 20.02.2002

Визначення необхідності запровадження Болонського процесу в українській системі освіти. Ознайомлення із позитивним досвідом використання технології незалежного зовнішнього оцінювання якості знань в США, Великій Британії, Франції, Нідерландах та Польщі.

658. Аналогии и модели - один из методов обучения физики средней школы (787,41 кБ) Курсовая 21.02.2017

Определение необходимости использования метода моделирования в преподавании физики в основной школе. Рассмотрение классификации учебных моделей и их ценности для методики обучения дисциплине. Использование компьютерных технологий на уроках физики.

659. Анатомия и познавательная активность детей (14,59 кБ) Контрольная 20.11.2004

Анализ раздражителей, иррадиация, концентрация и взаимная индукция процесса возбуждения и торможения коры больших полушарий. Работа воспитателя по развитию у детей аналитико-синтетической деятельности. Защитная функция кожи, желудочно-кишечного тракта.

660. Анатомо-физиологические особенности учащихся общеобразовательных школ (97,84 кБ) Курсовая 21.02.2017

Возрастные анатомо-физиологические особенности. Развитие двигательных качеств у детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Средства и методы физического воспитания детей школьного возраста, его социально-педагогическое значение и задачи.

Облако тегов