Рефераты по педагогике

Название работы Дата
321. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках читання (86,08 кБ) Диплом 20.11.2013

Використання дидактичних умов активізації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках читання. Диференційований підхід до формування навичок та оптимальне читання як основа ефективного розвитку й навчання у дітей молодшого шкільного віку.

322. Активізація пізнавальної діяльності на уроках у початкових класах (54,65 кБ) Диплом 20.02.2017

Загальні види та критерії пізнавальної діяльності. Сутність поняття "активізація пізнавальної діяльності учнів". Емоції та їх значення в пізнавальної діяльності. Проблемне навчання і його значення для активізації пізнавальної діяльності школярів.

323. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури (99,96 кБ) Контрольная 20.02.2017

Сутність та актуальність особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі. Активізація пізнавальної та розумової діяльності учнів на уроках української мови та літератури. Застосування цікавих матеріалів з мовознавства та лексикології.

324. Активізація пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у процесі вивчення фізики (44,56 кБ) Реферат 20.02.2026

Модель рівнів пізнавальної активності суб’єкта навчальної діяльності, їх критерії. Особистісні процеси і стани, що обумовлюють рівні активності навчальної діяльності. Створення дидактичної системи, що сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів.

325. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки (53,01 кБ) Реферат 20.08.2005

Зміст загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів. Аналіз комплексної моделі критеріїв, показників і рівня активізації пізнавальної діяльності студентів. Характеристика організації навчально-виховного процесу, за якими здійснюється виучка.

326. Активізація пізнавальної діяльності учнів (41,54 кБ) Курсовая 20.02.2017

Методи навчання для підвищення активності учнів на заняттях. Принцип забезпечення максимально можливої адекватності учбовий-пізнавальної діяльності характеру практичних завдань. Способи активізації пізнавальної діяльності при викладанні економіки.

327. Активізація пізнавальної діяльності учнів 5-6 класів у процесі вивчення лексики й фразеології української мови (35,55 кБ) Реферат 20.01.2031

Суть пізнавальної активності учнів, становлення і розвиток даної проблеми. Характеристика роботи вчителів над лексикою та фразеологією української мови. Причини низького рівня оволодіння учнями поняттями та рівень сформованості пізнавальної активності.

328. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики (186,46 кБ) Диплом 20.02.2017

Теоретичні основи активізації пізнавальної діяльності учнів 9 класу основної школи в процесі навчання математики. Методи та засоби активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі розв’язування математичних задач фінансового змісту, аналіз результатів.

329. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови у старшій школі (791,97 кБ) Курсовая 20.02.2017

Традиційні методи навчання англійської мови. Поняття і методи активізації пізнавальної діяльності учнів. Фрагменти уроків з англійської мови з використанням дидактичних ігор, методу дискусії та комп’ютерних технологій. Метод проектів у навчанні.

330. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп’ютера (79,72 кБ) Реферат 20.02.2024

Аналіз факторів, які визначають розвиток пізнавальної діяльності і активності учнів у навчальному процесі. Розробка методичної системи педагогічних програмних засобів, що реалізуються з застосуванням комп’ютера під час вивчення нового матеріалу з фізики.

331. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні курсу фізики (752,39 кБ) Курсовая 20.02.2017

Методи активізації пізнавальної діяльності школярів при вивченні курсу фізики в основній школі. Принципи розуміння матеріалу, деякі прийоми розвитку логічного й творчого мислення учнів. Дидактичні ігри на уроках фізики, створення цікавих ситуацій.

332. Активізація пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах (103,38 кБ) Реферат 20.07.2006

Узагальнення педагогічного досвіду з активізації пізнавальної діяльності молодших школярів. Аналіз функціонування початкової ланки музичної освіти. Особливості навчання гри на струнно-смичкових інструментах з врахування вікових особливостей дітей.

333. Активізація пізнавальної діяльності школярів початкових класів в процесі навчання позатабличному усному множенню і діленню в межах 1000 (402,21 кБ) Курсовая 20.03.2029

Психолого-педагогічні основи активізації пізнавальної діяльності учнів з методичної точки зору, педагогіка і методика математики. Загально-методичний підхід до вивчення позатабличного множення і ділення. Використання завдань на уроках множення і ділення.

334. Активізація процесу розумового виховання шляхом нестандартних уроків у сучасній школі (195 кБ) Курсовая 20.02.2017

Мета, принципи й методи процесу виховання. Класифікація нестандартних уроків. Розумове виховання при вивченні математики в сучасній школі. Активізація діяльності учнів у процесі проведення уроку-казки та уроку-гри, організація математичних гуртків.

335. Активні методи навчання на уроці узагальнення і систематизації знань (50,39 кБ) Курсовая 20.08.2028

Характеристика форм організації навчання в загальноосвітніх школах. Особливості використання активних методів навчання при вивчені розділу "Світова економіка". Аналіз вибору методу ділової гри при проведенні уроку узагальнення і систематизації знань.

336. Активное и интерактивное обучение студентов (17,08 кБ) Реферат 20.02.2017

Активные и интерактивные технологии обучения. Имитационные и неимитационные формы организации обучения. Классификация методов активного обучения для ВУЗа, предложенная Вербицким А.А. Критика интерактивных методов обучения в академической среде.

337. Активное социально-психологическое обучение в ВУЗе (181,75 кБ) Курсовая 20.02.2017

Появление и развитие методов активного социально-психологического обучения. Общая характеристика методов обучения и их сравнительный анализ. Эффективность методов активного социально-психологического обучения в условия ВУЗа. Анализ конкретных ситуаций.

338. Активность учащихся как залог успешного творческого процесса в условиях современной школы (391,74 кБ) Курсовая 20.06.2004

Социализация личности как важный и неотъемлемый элемент учебно-воспитательного процесса. Специфика культурно-досуговой деятельности в учреждениях образования. Молодежное движение "Ястреб" как одна из эффективных форм развития социально активной личности.

339. Активные и интерактивные методы обучения на уроке технологии (106,55 кБ) 20.01.2012

Классификация и разновидности методик обучения, применяемые в педагогической практике на современном этапе, их разновидности, характеристика и отличительные особенности: активные, пассивные, интерактивные, оценка преимуществ и недостатков каждого.

340. Активные методы в преподавании социально-политических дисциплин (38,84 кБ) Курсовая 20.02.2017

Характеристика, классификация и анализ различных активных методов в преподавании социально-политических дисциплин. Структура, признаки и основные особенности активных методов преподавания. Теоретическое исследование приемов и методов активного обучения.

Последние запросы


химический элемент бензол навыки здорового образа жизни и безопасной образовательной среды с учетом требования гигиены и охраны труда в ДОУ правило соревнований по спортивной гимнастики основные показатели работы аптеки Назначение магнитопровода sportboxru прямые трансляции формирование исследовательских умений детей младшего школьного возраста на уроках окружающего мира Образы природы в музыке эссе Роль исторического знания в современном обществе Институт сервитута законодательное регулирование и современная тенденция Роль социологии права в профессиональной подготовке юристов Предприятия и учреждения как субъекты административного права Картина похищение европы Одноклеточные зелёные водоросли Правила поведения в условиях вынужденной автономии и природных условиях неоклассические модели экономического роста выбор цвета живопись отношение к егэ Межнациональные конфликты на территории СССР в конце 80-х начале 90-х москва в восприятии героев комедии горе от ума таблица

Облако тегов