Рефераты по педагогике

Название работы Дата
221. Адаптация учащихся начальной школы в среднем звене (51,86 кБ) Курсовая 20.02.2017

Формирование личности школьника. Адаптация школьников как социально-педагогическая проблема. Особенности адаптации учащихся при переходе из начальной в среднюю школу. Адаптация личности путем ухода от проблемной ситуации. Тест школьной тревожности.

222. Адаптаційні проблеми іноземних студентів інженерного профілю (20,38 кБ) 20.08.2027

Проблеми адаптації студентів-іноземців інженерного профілю, що приїжджають на навчання в Україну. Рекомендації по організації навчання, поради викладачам, що працюють з іноземними студентами. Перелік основних вимог до навчально-методичної літератури.

223. Адаптація дітей до навчання (20,53 кБ) 20.02.2017

Навчання у школі як один з найважливіших періодів у житті дитини. Адаптація дитини до шкільного навчання. Аналіз психолого-педагогічної літератури. Недоліки у підготовці дитини до школи. Соціально-педагогічна занедбаність. Тривала психічна депривація.

224. Адаптація першокласника до умов навчання (352,2 кБ) Диплом 20.06.2008

Теоретичні аспекти дослідження соціально-психологічної адаптації першокласників до умов навчання. Технології соціальної роботи з першокласниками в умовах шкільного навчання. Визначення методологічного апарату та процедура психодіагностичного обстеження.

225. Адаптація першокласників до школи (43,21 кБ) Курсовая 20.02.2017

Суть шкільної адаптації першокласників. Індивідуальні вікові особливості молодших школярів, пристосування будови і функцій організму до умов середовища. Засоби і методи вирішення психолого-педагогічної проблеми адаптації першокласників до школи.

226. Адаптація студентів педагогічного коледжу до професійної діяльності в процесі фахової підготовки (145,32 кБ) Реферат 20.07.2012

Аналіз концептуальних й структурно-змістових основ системи сучасної неперервної педагогічної освіти. Сутність адаптації студентів педагогічного коледжу до професійної діяльності. Педагогічна діагностика вихідних рівнів адаптованості студентів коледжу.

227. Адаптація студентів у ВНЗ (384,89 кБ) Курсовая 20.02.2017

Явище адаптації у психолого-педагогічній теорії. Види соціально-психологічної адаптації та її фактори. Аспекти адаптації студентів у вищих навчальних закладах. Дослідження проблеми адаптації студентів, їх пристосування до умов соціального середовища.

228. Адаптація та її значення в системі психофізіологічного забезпечення діяльності молодого спеціаліста (18,89 кБ) 20.08.2027

Проблема формування високого рівня адаптивних можливостей молоді. Підготовка молодої людини до складних умов життєдіяльності, освоєння нових професій, сучасних технологій та особливостей взаємодії. Визначенні ролі адаптивних можливостей спеціалістів.

229. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних інтернет-технологій (96,25 кБ) Реферат 20.08.2014

Створення автоматизованої адаптивної навчальної системи для забезпечення індивідуальної підготовки учнів в умовах використання в дистанційній освіті. Концепція інформаційно-структурної моделі студента. Розробка моделі управління потоком квантів знань.

230. Адаптивная модель школы Ямбурга (41,74 кБ) Реферат 20.02.2017

Понятие адаптивной модели школы, где построено социоэкологическое пространство. Адаптивная модель: основные задачи и структура. Школа Ямбурга как среднее учебное заведение, где действуют театральная студия, школа художественных ремесел и парикмахерская.

231. Адаптивная школа (20,91 кБ) Реферат 20.01.2015

Сущность, особенности, основные идеи и структура адаптивной школы. Критерии урока в адаптивной школе. Требования к уроку на всех этапах. Технологии обучения и концептуальные подходы в адаптивной школе. Мотивация деятельности ученика и ее эффективность.

232. Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу (66,31 кБ) Реферат 20.09.2025

Складові технології реалізації інтегративної моделі на основі базового стандарту педагогічної діяльності при адаптивному управлінні навчальним процесом. Методи забезпечення наступності та якості процесу навчання в умовах загальноосвітнього комплексу.

233. Адаптивне фізичне виховання в будинку дитини (18,5 кБ) Реферат 20.01.2015

Основні завдання адаптивного фізичного виховання у Будинку дитини. Характеристика розвитку психомоторних вмінь та навичок у дітей. Особливості проведення занять фізичними вправами з дітьми першого року життя. Індивідуальні завдання виховного процесу.

234. Адаптивные возможности системы допрофессионального педагогического образования (29,81 кБ) Курсовая 23.12.2008

3 1.Система допрофессионального образования в России 5 1.1.Структура допрофессионального образования в России 5 1.2.Характеристика системы допрофессионального педагогического образования 9 2. Адаптация будущего учителя в системе допрофессионального образования

235. Адаптированная образовательная программа по математике во 2–ом Б классе для учащегося с легкой степенью умственной отсталости (184,96 кБ) Диплом 20.02.2017

Сложности реализации интегративного обучения. Формирование единого коррекционного пространства в образовательном процессе при помощи инклюзивных Ресурсных центров. Теоретические аспекты психологических особенностей детей с умственной отсталостью.

236. Адекватность применения ПК в образовательном процессе (255,68 кБ) Реферат 28.10.2005

Мурманский Государстввенный педагогический интитут Физико матиматический факультет по теме Адекватность применения ПК в образовательном процессе Исполнитель студент II курса ФМФ физическое отделение Умов Сергей Научный руководитель Гнатюк В.С. Мурманск

237. Адольф Райхвайн – представник реформаторської педагогіки першої половини XX століття (27,86 кБ) 20.04.2009

Комплексний аналіз педагогічних поглядів та освітньої діяльності Адольфа Райхвайна, його творчий спадок. Узагальнення і оцінка позитивного досвіду упровадження педагогічних ідей ученого та перспективи його використання в Україні на сучасному етапі.

238. Адыгские педагоги-просветители (49,33 кБ) Курсовая 23.12.2008

….3 Глава 1. Жизнь и деятельность Ш.Б.Ногмова 1.1. Шора Бекмурзович Ногмов – писатель, ученый………… 5 1.2. Этапы жизни и творческой деятельности… 7 1.3 «История адыхейского народа» Ш.Ногмова…13 Глава 2. Адыгские педагоги – просветители 2.1.Умар Хапхалович

239. Азбука особистісно-зорієнтованого навчання (22,06 кБ) Реферат 20.05.2018

Причини, методологічна основа та потреба побудови школи на принципах особистісно-зорієнтованого навчання (ОЗН). Погляди різних науковців щодо ОЗН. Сутність методики, дидактична основа та ключові ознаки ОЗН. Оцінювання досягнень учнів в умовах ОЗН.

240. Азбука Толстого (21,38 кБ) Реферат 20.05.2020

"Азбука" Толстого - живое слово, всегда точное, мудрое, выстраивает вертикаль между ребенком и миром, обращает его через притчи, пословицы, лексические своды к собственной душе, к людям, к загадкам природы. Особенность ключа познания толстовской "Азбуки".

Облако тегов