Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1681. Відмінності старої та нової системи оцінювання в Україні (25,12 кБ) Реферат 20.12.2005

Процес переходу від старої системи оцінювання до нової. Болонський процес: сутність, переваги та недоліки. Перехід України до європейської моделі дворівневої вищої освіти. Особливості та незрозумілості нової 100 бальної шкали оцінювання рівня знань учнів.

1682. Відомості з історії математики як засіб формування мотивації учіння молодших школярів (2182,1 кБ) Курсовая 21.02.2017

Мотивація учіння як рушійна сила у навчанні молодших школярів. Особливості використання історичного матеріалу на уроках математики у початковій школі, форми організації занять. Виявлення труднощів методичного характеру у вчителів при підготовці до уроків.

1683. Візуалізований рух як фактор підвищення психологічної комфортності навчання (24,59 кБ) 20.09.2024

Репрезентація елементів навчального контенту у вигляді рухомих візуальних об’єктів. Підвищення рівня психологічної комфортності учня. Психологічні і фізіологічні закономірності сприйняття інформації людиною. Аналіз інтерфейсу навчального середовища.

1684. Військово-патріотична підготовка майбутніх офіцерів запасу в умовах навчального процесу вищого навчального закладу (148,88 кБ) Реферат 20.03.2003

Дослідження педагогічних умов підвищення ефективності військово-патріотичної підготовки майбутніх офіцерів запасу в умовах навчального процесу цивільних вищих навчальних закладів. Розробка педагогічних технологій, створення навчально-виховного середовища.

1685. Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку (118,18 кБ) Диплом 21.02.2017

Загальні і фізиологічні основи уваги, властивості і функції. Проблеми її вікової мінливості у школярів 6-17 років і способи розвитку у певних вікових груп. Аналіз методів роботи, які керують розвитком уваги, формуванням довільної і післядовільної уваги.

1686. Вікова характеристики розвитку рухової функції у школярів старших класів (45,08 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристики рухових функцій, їх вікові особливості. Поняття про спортивні здібності. Узагальнення теоретичних аспектів розвитку рухової функції для оптимізації процесу навчання фізичним вправам, шкільної програми та розвитку школярів старших класів.

1687. Вікові особливості виховання спритності (36,87 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття координаційних здібностей. Характеристика спритності як фізичної якості людини. Фактори та методики, що зумовлюють прояв та розвиток спритності. Результати педагогічного тестування рівня розвитку спритності учнів 14-15 років (човниковий біг).

1688. Вікові особливості учнів (21,54 кБ) Реферат 20.10.2014

Характеристика вікових особливостей дітей 1-4 класів. Зовнішнє вираження позиції дитини. Визначення основних факторів ефективності різних видів виховання. Особливості формування соціальної спрямованості і моральної свідомості у підлітковий період.

1689. Вікові особливості характеру (25,49 кБ) Контрольная 20.05.2015

Характер як сукупність стійких індивідуальних особливостей особи, що складаються і виявляються в діяльності і спілкуванні. Типові способи поведінки. Поняття і структура характеру, особливості формування в ранньому дитинстві, в молодшому і юнацькому віці.

1690. Вікторина "Калейдоскоп" (15,44 кБ) 21.02.2017

Загальна характеристика етапів виховного заняття-вікторини. Визначення сутності висловлювання видатних письменників про мову. Кросворд "слова-антоніми". Загадка як зображення істоти, шляхом несподіваного зближення її з предметом або іншим явищем.

1691. Вінниччина в житті та творчості Марка Вовчка: літературно-краєзнавчі аспекти на уроках та позакласних заходах (37,8 кБ) Реферат 20.11.2027

Аналіз краєзнавчих аспектів вивчення біографії Марка Вовчка. Ознайомлення із змістом, історією написання, тематикою та основними героями збірки "Народні оповідання". Опрацювання методики проведення уроків позакласного читання за творами М. Вовчка.

1692. Віртуалізація навчальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей: контекстуальний дискурс (28,16 кБ) 20.08.2026

Питання віртуалізації навчальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей з огляду на їх контекстуальний дискурс. Комплекс умінь майбутнього вчителя іноземних мов для успішної реалізації концепції творення віртуальної педагогічної взаємодії.

1693. Вітчизняна історія в системі підготовки спеціалістів вищої кваліфікації. (26,28 кБ) Реферат 21.02.2017

Особливості викладання Вітчизняної історія як систему підготовки фахівців вищої кваліфікації. Сутність процесу історичного пізнання. Опис основних типів історичних джерел. Періодизація історії Україна. Основні функції та класифікація історичних знань.

1694. Вклад А.С. Пушкина в детскую литературу (29,01 кБ) Реферат 21.02.2017

Необходимость сказок, их роль в нравственно-эстетическом воспитании детей. Психологические истоки привязанности детей к сказкам, удовлетворяющим определенные потребности данного возраста. Основные методы работы с детьми. Воспитание сказками Пушкина.

1695. Вклад в развитие педагогики А.С. Макаренко (63,5 кБ) Курсовая 20.06.2006

Жизнь и педагогическая деятельность, а также основные положения теории Макаренко. Понятие о формах организации и основания их классификации. Формы организации обучения и их развитие в дидактике. Разработка урока как основной формы организации обучения.

1696. Вклад Гербарта в педагогику (64,26 кБ) 21.02.2017

Научно-психологическое направление в педагогике. Жизнь и философские воззрения Иоганна Фридриха Гербарта. Его взгляды на нравственное воспитание. Основы возбуждения интереса: значение заучивания наизусть. Значение Ф. Гербарта в истории педагогики.

1697. Вклад дошкольных педагогов и учителей начальных классов в процесс первичной гендерной социализации подрастающего поколения (25,25 кБ) 21.02.2017

Изучение особенностей процесса конструирования гендера в педагогической практике. Определение степени распространенности в педагогической среде практики традиционной (патриархатной) и нетрадиционной (альтернативной, эгалитарной) гендерной социализации.

1698. Вклад Е.А. Аркина в становление отечественного образования и дошкольной педагогики (35,03 кБ) Реферат 21.02.2017

История России XIX века-начала XX века. Особенности образования и педагогической мысли в стране. Биография Аркина Ефима Ароновича - советского врача-психолога и педагога. Проблемы физического воспитания, психического и физического здоровья детей.

1699. Вклад Е.А. Флериной в методику развития речи дошкольников (15,59 кБ) Реферат 20.12.2021

Исследования Е.А. Флериной в области детского творчества и эстетического воспитания. Разработка педагогических требований к игрушке и художественному оформлению картинок. Задачи развития речи детей на научной основе с помощью литературы, игры и диалога.

1700. Вклад Ж.Ж. Руссо в формирование педагогической науки (24,98 кБ) Контрольная 20.03.2020

Просвещение как политическая идеология, философия и культура эпохи крушения феодализма и утверждения капиталистического общества. Жан-Жак Руссо как автор уникальной философско-педагогической концепции, его творческий путь и педагогическое новаторство.

Облако тегов