Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1641. Виховні заняття з дітьми шкільного віку (15,1 кБ) 21.02.2017

Підтримка прагнення учнів демонструвати свої знання та вміння. Розвиток у дітей уяви, уваги, спостережливості, швидкості думки. Виховування конкурентоспроможної особистості у колективі. Закріплення вміння розв’язувати ребуси, загадки, кросворди.

1642. Виховні можливості мистецтва у моральному розвитку старшокласників (72,28 кБ) Курсовая 20.02.2003

Соціально-педагогічні умови морального виховання старшокласників. Історико-теоретичні аспекти проблеми морально-естетичного розвитку особистості. Практичне використання світової художньої культури як засобу морально-естетичного виховання молоді.

1643. Виховні системи загальноосвітньої школи: сутність, структура, функціонування (16,3 кБ) Реферат 20.01.2018

Психолого-педагогічні умови формування особистості учня, новітні парадигми виховання, та технології їх впровадження у реальний виховний процес сучасної школи. Інтегруюча, регулююча та розвиваюча функції сучасної виховної системи загальноосвітньої школи.

1644. Вишивання серветки (6390,81 кБ) Реферат 20.03.2007

Композиційне вирішення української вишивки. Мережка - прозора ажурна вишивка, що виконується тільки на тканинах полотняного переплетіння. Матеріали та інструменти, технологічна послідовність виготовлення серветки. Розрахунок собівартості і ціни виробу.

1645. Вишкомонтажник (36,95 кБ) Курсовая 20.04.2019

Планово-організаційний аналіз змісту навчання робітничої спеціальності "Вишкомонтажник". Розробка комплексу навчально-методичного забезпечення. Психолого-педагогічний зміст роботи викладача. Аналіз навчального плану підготовки робітника даної професії.

1646. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової (40,91 кБ) Реферат 21.02.2017

Реформування сучасної вищої бібліотечно-інформаційної освіти. Опрацювання теоретичних засад документологічної складової підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів України за умов інформатизації та ступеневої освіти. Процеси "життєвого циклу" документа.

1647. Вища музична освіта в Республіці Білорусь: стан, проблеми, перспективи (207,12 кБ) 20.10.2030

Структура вищої музичної освіти в Білоруській державній академії музики. Положення із Постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь "Про магістратуру". Вимоги до випускників аспірантури. Головні творчі пропозиції щодо вдосконалення рівня музичної освіти.

1648. Вища освіта в Європі (2331,39 кБ) Реферат 20.05.2010

Принципи формування системи вищої освіти європейских стран. Аналіз європейських систем освіти в контексті Болонського процесу, їх особливості, переваги та недоліки. Особливості реалізації Болонського процесу, шляхи і засоби адаптації освіти в Україні.

1649. Вища освіта в Іспанії в контексті впровадження завдань Болонської декларації (1173,68 кБ) 21.02.2017

Історія становлення вищої освіти Іспанії. Характеристика особливостей вступу до іспанських університетів. Вартість, тривалість навчання та іспити. Аналіз системи кваліфікацій, які отримуватимуть студенти. Еквіваленти ступенів та післядипломна освіта.

1650. Вища освіта в Німеччині (235,25 кБ) 21.02.2017

Переваги вищої освіти в Німеччині. Вимоги до володіння мовою. Безкоштовність, доступність, відсутність вступних іспитів, перспективність, якість та академічна свобода. Витрати на навчання та проживання в Німеччині. Проживання в студентській комуналці.

1651. Вища освіта в США (37,42 кБ) Реферат 21.02.2017

Історія формування системи вищої освіти США. Принципи побудови вищої освіти Америки, система закладів. Доступ громадян до освіти. Організація навчання, академічний рік та екзамени. Ієрархії викладачів у вищій школі. Діяльність коледжів та університетів.

1652. Вища освіта в Україні (617,69 кБ) 21.02.2017

Витоки вищої освіти в Україні, історія її формування. Чотири рівні акредитації, встановлені Законом України "Про освіту". Тенденції зміни кількості ВУЗів та студентів на сучасному етапі. Територіальний розподіл кількості вищих навчальних закладів.

1653. Вища освіта в Україні (реалії, тенденції, перспективи розвитку) (31,26 кБ) Реферат 20.10.2019

Вища освіта України як вияв суспільного буття. Соціально-економічні аспекти діяльності вищої школи, процес її націоналізації як елемент розбудови держави. Перспективи і тенденції розвитку системи державної вищої освіти, та провідні шляхи її реформування.

1654. Вища освіта в Україні після проголошення незалежності (30,9 кБ) Реферат 20.11.2029

Мережа вищих навчальних закладів. Перебудова вищої освіти в умовах ринкових трансформацій. Проблема фінансування освіти. Напрями реформування і перспективи розвитку вищої освіти в Україні. Діяльність управління та підвідомчих закладів і установ освіти.

1655. Вища освіта Великої Британії (33,28 кБ) Реферат 20.12.2003

Структура та компоненти освіти у Великобританії, її державний та приватний сектори. Напрямки державного регулювання за допомогою фінансування, оподаткування та законодавства. Рівні освіти: початковий – 5–11, середній – 11–16, післяшкільний – 16–18 років.

1656. Вища освіта на Україні. Болонський процес (23,37 кБ) Реферат 20.10.2015

Вивчення історії започаткування та суті Болонського процесу, спрямованого на формування єдиного відкритого європейського простору у сфері освіти, впровадження кредитних технологій на базі європейської системи трансферу кредитів. Перспективи для студентів.

1657. Вища освіта Нідерландів (25,59 кБ) Реферат 21.02.2017

Загальні принципи та тенденції формування систем вищої освіти європейських країн, їх сутність і особливості, оцінка ефективності на сучасному етапі. Основні завдання організації навчальних закладів освіти. Реформи освіти після Другої світової війни.

1658. Вища освіта та Болонський процес (35,77 кБ) 20.12.2006

Необхідний мінімум знань з дисципліни "Вища освіта та Болонський процес". Розмаїття термінів даної дисципліни; зміст основних понять, які положено в основу курсу: акредитація, допуск, європейський простір вищої освіти, європаспорт, забезпечення якості.

1659. Вища освіта та Болонський процес у Канаді (31 кБ) Реферат 20.04.2008

Канада і її високі технології аерокосмічної індустрії, мікроелектроніки. Країна, досягненням якої є система освіти та кваліфікований викладацький персонал, де дипломи цінуються на міжнародному освітньому ринку. Високі оцінки на міжнародному ринку освіти.

1660. Вища освіта та перспективи її розвитку (153,47 кБ) Реферат 20.10.2015

Структура ступеневості вищої освіти України. Міжнародні зв’язки закладів освіти. Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті. Структура прийому студентів за напрямами підготовки. Освіта України в міжнародному освітньому просторі.

Облако тегов