Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1621. Виховна година: "Наркоманія серед підлітків" (25,78 кБ) 21.02.2017

Ознайомлення учнів з основними видами наркотичних речовин, їх дії на організм людини та шляхами профілактики наркозалежності. Обговорення проблеми наркоманії в моральному, правовому, медичному аспектах. Виховання розуміння переваг здорового способу життя.

1622. Виховна година: Вітчизна слави й доблесті край (3183,12 кБ) 21.02.2017

Міні-диспут "Що таке Батьківщина", "Чи потрібно знати і поважати історію свого народу". Бесіда про рідний край, Батьківщину, Україну, Велику Вітчизняну війну. Формуваня уявлення учнів про обов’язок, мужність, героїзм. Виховання волі, моральної краси.

1623. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах (29,82 кБ) Реферат 21.02.2017

Теоретико-методологічні засади виховної діяльності бібліотек ВНЗ як елементу комунікаційних відносин, трансформаційні зміни її функціонально-змістового наповнення та структурно-організаційного стану. Шляхи удосконалення виховної діяльності бібліотеки.

1624. Виховна робота з особовим складом в умовах розвитку Збройних Сил України (1991-2006 рр.) (49,38 кБ) Реферат 20.08.2029

Висвітлення процесу організації виховної роботи в ЗС України. Дослідження особливостей її становлення і розвитку у 1991-2006 рр. Здійснення періодизації та виявлення тенденції цього процесу. Розроблення рекомендацій органам військового управління.

1625. Виховна робота зі студентською молоддю (35,56 кБ) Реферат 20.12.2026

Прилучення молоді до світової культури й загальнолюдських цінностей. Організація виховної роботи в закладах освіти у Концепції національної системи виховання. Процес виховання, його завдання, етапи і управління ним. Мета виховання в українській школі.

1626. Виховна робота інженера педагога (43,99 кБ) Курсовая 21.02.2017

Педагогічна взаємодія майстра виробничого навчання і класного керівника. Особливості і планування виховної роботи в навчальній групі. Методи вивчення та методи впливу на особистість учнів. Виховні завдання інженерно-педагогічних працівників закладів ПТНЗ.

1627. Виховна робота на уроках математики (841,87 кБ) Курсовая 21.02.2017

Роль учителя у процесах формування математичного мислення. Незвичайні творчі вправи до уроків математики. Загальні форми виховної роботи. Форми навчання учнів школи на уроках математики: розробка лабораторно-практичних робіт, уроку-казки та уроку-гри.

1628. Виховна система В.О. Сухомлинського (31,67 кБ) Курсовая 24.12.2008

Виховна система В.О.Сухомлинського Студентки 2 курсу групи ЗСР-61 Крилової Ірини Валеріївни Викладач Іванова Ірина Борисівна кандидат педагогічних наук № залікової книжки 6.040200 - 329 Київ – 2007 План Вступ 1. Видатний український педагог В.О.Сухомлинський

1629. Виховна система В.О.Сухомлинського (40,84 кБ) Курсовая 21.02.2017

Зміст та завдання викладання мистецтва в початковій школі, особливості розвитку творчих здібностей учнів засобами мистецтва. Загальна характеристика виховної системи Сухомлинського, педагогічні аспекти народної педагогіки та погляди на музичне виховання.

1630. Виховний аспект шкільного уроку (13,4 кБ) Реферат 20.08.2017

Одне з центральних місць у навчальному процесі займає творча індивідуальність педагога. Здатність управляти цим процесом - свідчення високого інтелектуального й духовного рівня вчителя, його професійної компетентності. Художність педагогічного явлення.

1631. Виховний захід "Вмійте природу любити" (18,58 кБ) 20.04.2022

Розмова про людей, які нищать природу, зривають квіти, руйнують пташині гнізда, ламають дерева, забруднюють водойми та повітря. Люди, які живуть в гармонії з природою. Куточок природи рідного дому. Охорона навколишнього середовища і захист природи.

1632. Виховний захід "Закон і Ми" (14,43 кБ) 20.01.2019

Ознайомлення учнів, схильних до правопорушень з основними питаннями законодавства щодо підлітків з метою виховання правової свідомості. Приклади правопорушень серед молоді та їх попередження. Методи розвитку інтересу до телепередач на правову тематику.

1633. Виховний захід на тему: "Фізика у творчості Т.Г. Шевченка" (24,65 кБ) 20.03.2027

Методика проведення виховного заходу з метою привернути увагу молоді до особистості Шевченка. Дослідження, як пояснює наука деякі природні явища (запозичені з поезій геніального українського поета Т.Г. Шевченка). Демонстрація відео з фізичних дослідів.

1634. Виховний захід по темі "Visiting winter" (13,27 кБ) 20.05.2008

Рекомендації щодо проведення уроку англійської мови у ігровій формі по розширенню словарного запасу, розвитку навиків усного мовлення, говоріння та пам’яті, формування мислення школярів молодших класів. Завдання на переклади та по тематиці "Зима".

1635. Виховний ідеал козака у козацькій педагогіці (94,52 кБ) Курсовая 21.02.2017

Сутність козацтва як суспільного, історичного та культурного феномена. Особливості та шляхи впровадження козацької педагогіки. Аналіз процесу формування в молоді козацької духовності; обґрунтування необхідності фізичного та психофізичного виховання.

1636. Виховний потенціал рідної мови в творчій спадщині Івана Огієнка (52,79 кБ) Реферат 20.02.2022

Аналіз поглядів Івана Огієнка (на основі його праці "Наука про рідномовні обов’язки") на сутність людини, методи і форми впливу на її формування рідномовного виховання. Дослідження процесу засвоєння знань з рідної мови та обов’язків щодо її збереження.

1637. Виховний потенціал української родини (66,25 кБ) Курсовая 20.10.2018

Родинне національне виховання, його особливості. Педагоги, письменники, народна мудрість про потенціал української родини у вихованні. Мета, завдання, зміст та напрями виховання в родині. Родинні виховні заходи як форми виховання педагогічної культури.

1638. Виховний процес у вищому військовому навчальному закладі як науково-теоретична проблема (137,44 кБ) 20.10.2010

Головні наукові підходи до проблеми розробки теорії і практики виховного процесу у військових інститутах та інших військових навчальних закладах. Сучасна педагогічна наука. Дослідження професійної підготовки та виховання майбутнього військового фахівця.

1639. Виховний процес у загальноосвітній школі (50,06 кБ) Курсовая 20.06.2024

Проблема морально-духовного виховання у навчально-виховному процесі. Причини падіння авторитету учителя, росту агресивності, жорстокості, нігілізму підлітків. Необхідність оптимізації управління процесом виховання за допомогою гуманізації освіти.

1640. Виховні аспекти уроків фізичної культури (143,07 кБ) Курсовая 20.09.2018

Фізичне виховання – суть, мета та значення. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізкультури. Вивчення позитивного ставлення учнів до уроків фізичної культури, на прикладі Терезинського НВО "ЗОШ І – ІІІ ступенів – дитячий садок".

Облако тегов