Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1601. Виховання толерантного ставлення старших дошкільників до традицій і культур народів світу (43,78 кБ) Курсовая 21.02.2017

Виявлення рівня сформованості толерантності у старших дошкільників. Виховання громадянина як одне з актуальних завдань дошкільного навчального закладу. Форми, методи формування етнокультурної обізнаності молодих людей. Розвиток толерантних емоцій у дітей.

1602. Виховання толерантності в учнів 5-7-х класів у процесі вивчення історії (76,8 кБ) Реферат 20.08.2011

Толерантність як соціологічний термін, що позначає терпимість до іншого світогляду, способу життя, поведінки і звичаїв. Обґрунтування педагогічних умов виховання толерантності в учнів, запровадження їх у виховну педагогічну практику при вивченні історії.

1603. Виховання толерантності у майбутніх соціальних педагогів (953,55 кБ) Диплом 21.02.2017

Толерантність у майбутніх соціальних педагогів як важлива соціально-педагогічна проблема. Структура, критерії та рівні сформованості толерантності у майбутніх соціальних педагогів, педагогічні умови її формування. Розробка методичних рекомендацій.

1604. Виховання толерантності у молодших школярів на уроках музики в умовах полікультурного простору (40,49 кБ) Реферат 20.08.2029

Характеристика основних критеріїв, показників та рівнів сформованості толерантності молодших школярів. Розробка й експериментальна перевірка методики виховання толерантності школярів молодшого віку на уроках музики в умовах полікультурного простору.

1605. Виховання у дитини дошкільного віку почуття любові до рідного міста (50,19 кБ) Курсовая 20.10.2031

Визначення педагогічних умов формування у дітей любові до рідного міста. Результати проведення констатуючого експерименту. Аналіз сучасних методичних рекомендацій до краєзнавчого виховання у дошкільному закладі. Дослідження патріотичних почуттів.

1606. Виховання у дітей любові до Батьківщини (64,93 кБ) Курсовая 20.07.2006

Сутність та форми патріотизму. Шляхи, засоби та методи виховання у дошкільників любові до Батьківщини. Ознайомлення з рідним містом як засіб патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Експериментальне вивчення рівня їх національної свідомості.

1607. Виховання у молодших школярів позитивного ставлення до традицій і звичаїв українського народу у процесі художньо-трудової діяльності (48,95 кБ) Реферат 20.09.2029

Поняття "позитивне ставлення особистості до трудових традицій і звичаїв українського народу". Характеристика педагогічних умов виховання молодших школярів. Ефективність методики виховання в учнів 1-4 класів позитивного ставлення до трудових традицій.

1608. Виховання у молодших школярів шанобливого ставлення до людей (39,07 кБ) Реферат 20.07.2012

Розкриття соціально-педагогічних причин непошани дітей до оточуючих та аналіз стану сформованості шанобливого ставлення до людей у сучасній початковій школі. Розгляд сутності та структури поняття "шанобливе ставлення", його компонентів та рівнів.

1609. Виховання у старших підлітків особистісної творчості у позакласній роботі (гуманістичний аспект) (78,74 кБ) Реферат 20.09.2025

Теоретико-методологічні основи виховання гуманної творчості в сучасних умовах. Визначення якісних показників гуманної творчості старших підлітків. Технологія розвитку особистісної творчості в сфері гуманних стосунків, добротворчої позакласної роботи.

1610. Виховання у старшокласників світоглядних уявлень в процесі освоєння цінностей української художньої культури (207,43 кБ) Реферат 20.10.2018

Ефективність виховання світоглядних уявлень учнів старшої школи під час вивчення художньої культури. Принципи, зміст, педагогічні умови, технологія виховання світоуявлень в учнів старшого шкільного віку. Виховний потенціал архетипів вітчизняної культури.

1611. Виховання учнів основної і старшої школи засобами фольклористично-етнографічної діяльності (36,03 кБ) Реферат 20.08.2010

Методологічний аналіз соціально-культурної значущості української традиційної народної культури та фольклористично-етнографічної діяльності. Характеристика виховних можливостей фольклористично-етнографічної діяльності учнів основної і старшої школи.

1612. Виховання учнів старших класів на національно-культурних традиціях українського народу (32,8 кБ) Реферат 20.11.2023

Характеристика етапів, педагогічних умов, інноваційних технологій та інших засобів успішного функціонування і розвитку процесу виховання старшокласників на національно-культурних традиціях українського народу. Сутність національно-культурних традицій.

1613. Виховання учнівського колективу (42,95 кБ) Курсовая 21.02.2017

Учнівський колектив та його роль у формуванні особистості. Поняття, види, ознаки та функції колективу. Аналіз структури виховного колективу в школі та шляхів його згуртування. Методи вивчення колективних явищ. Педагогічна взаємодія вихователя та учнів.

1614. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку (783,99 кБ) Курсовая 21.02.2017

Загальні положення екологічного виховання дошкільнят, його завдання, умови та вплив на моральний розвиток. Особливості екологізації діяльності дітей у дошкільному закладі. Аналіз використання практичних занять екологічного змісту у роботі з дошкільнятами.

1615. Виховання ціннісного ставлення до творів мистецства (58,29 кБ) Курсовая 20.07.2020

Особливості виховання ціннісного ставлення до творів мистецтва дошкільнят. Виховання ціннісного ставлення до творів мистецтва засобом залучення до музично-театралізованої діяльності. Рівень сформованості ціннісного ставлення до творів мистецтва дітей.

1616. Виховання чесності та правдивості у дітей дошкільного віку (46,43 кБ) Курсовая 20.11.2002

Педагогічні основи морального виховання, його механізми та психологічне обґрунтування. Аналіз програм виховання. Методика виховання чесності та правдивості у дітей старшого дошкільного віку. Діагностика сформованості навичок правдивості і чесності.

1617. Виховання щасливої дитини в сучасній німецькій сім’ї (49,76 кБ) Реферат 20.07.2012

Ознайомлення з результатами науково-педагогічного аналізу теорії і практики виховання дітей в німецькій сім’ї. Розгляд педагогічних підходів до виховання щасливої дитини в сучасній німецькій сім’ї, що сприятимуть розвитку вітчизняної сімейної педагогіки.

1618. Виховання як батьківський обов’язок (42,32 кБ) Реферат 20.03.2011

Утвердження культури матері в духовному житті дітей. Роль батька у вихованні. Моральне обличчя особистості. Значення батьківського авторитету в родинному вихованні. Легенди, приказки, прислів’я, казки та оповідання, які вчать дітей поважати батьків.

1619. Виховання як педагогічна категорія (17,14 кБ) Контрольная 21.02.2017

Зміст педагогічного поняття "виховання" як суспільно-історичного явища. Предмет виховного впливу. Теорія виховання як наукова і навчальна дисципліна. Мотиваційні якості особистості вихованця. Постійний, опосередкований та змінний виховний вплив.

1620. Виховна година "Спогади про Чорнобиль" (21,43 кБ) 20.09.2005

Аналіз значимості екологічної трагедії на прикладі аварії Чорнобильської АЕС. Формування почуття відповідальності до навколишнього середовища. Розвиток уміння користуватися літературою для знаходження фактів, вести монологічну мову перед аудиторією.

Облако тегов