Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1581. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури (711,88 кБ) Диплом 21.02.2017

Виховання організованості учнів. Умови виховання організованості на уроках фізичної культури у початковій школі. Психолого-педагогічна суть організованості як особистої якості. Самостійність, наполегливість та уважність як елемент організованості.

1582. Виховання особистості дитини в сім’ї (118,85 кБ) Диплом 21.02.2017

Дослідження соціально-педагогічних засад сімейного виховання та його впливу на розвиток особистості дитини. Сімейне виховання в різні періоди розвитку суспільства. Аналіз педагогічної спадщини видатних педагогів у контексті розгляду сімейного виховання.

1583. Виховання патріотизму молодших школярів у позаурочній виховній роботі (540,99 кБ) Реферат 20.09.2029

Аналіз ролі патріотичного виховання у формуванні особистості учнів загальноосвітньої школи. Дослідження основних етапів формування національної свідомості у позаурочній виховній роботі. Розробка педагогічної програми виховання для учнів 1-4 класів.

1584. Виховання патріотизму на прикладах звичаїв козацтва (21,95 кБ) Реферат 21.02.2017

Вплив процесів глобалізації та засобів масової інформації на підростаюче покоління. Специфіки способу життя й формування козацтва як субетноса, положення жінки-козачки. Культурні й психолого-педагогічні передумови виховання учнів на традиціях козацтва.

1585. Виховання позитивного ставлення до школи у дітей дошкільного віку (161,64 кБ) Курсовая 20.12.2007

теоретичні аспекти, структура та аналіз проблеми психологічної готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі. Засоби і методи формування психологічної готовності до шкільного навчання у дітей: констатуючий, формуючий та контрольний експеримент.

1586. Виховання почуття гумору у старших дошкільників та молодших школярів (37,77 кБ) Реферат 20.09.2014

Структура почуття гумору та основні її складові компоненти. Реалізація їх у системі моральних стосунків і моральної діяльності. Засоби педагогічного впливу та умови виховання почуття гумору. Результати експериментального дослідження виховання почуття.

1587. Виховання почуття патріотизму старшокласників на культурно-художніх традиціях Донбасу (79,2 кБ) Реферат 20.10.2028

Сутність та зміст почуття патріотизму, його характеристика та структурні компоненти. Аналіз соціологічних, народознавчих джерел; психолого-педагогічні форми та методика виховання почуття патріотизму старшокласників на культурно-художніх традиціях Донбасу.

1588. Виховання почуття патріотизму у старшокласників на культурно-художніх традиціях Донбасу (43,76 кБ) Реферат 20.07.2002

Наукове осмислення специфіки проблеми виховання почуття патріотизму старшокласників сучасної школи. Використання надбань народної культури у процесі виховання. Етнокультурні та культурно-художні особливості Донбасу. Поняття та зміст почуття патріотизму.

1589. Виховання професійних якостей у майбутніх офіцерів оперативно-розшукових органів Прикордонних військ України (39,15 кБ) Реферат 20.08.2027

Дослідження сутності і структури професійних якостей майбутнього офіцера-оперативника. Обґрунтування педагогічних умов їх цілеспрямованого формування у навчально-виховному процесі. Вивчення особливостей використання форм і методів активного навчання.

1590. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури (22,61 кБ) Реферат 21.02.2017

Родина як головна структура суспільства. Зв’язок школи та сім’ї в фізичному вихованні дітей. Лицарське виховання дітей в українській сім’ї. Здорова дитина – головний обов’язок батьків. Гімнастика вдома. 10 хвилин на здоров’я. Вправи з м’ячем на вулиці.

1591. Виховання розвиненої особистості майбутнього вчителя початкових класів (126,53 кБ) 20.02.2005

Аналіз ефективності використання інтегративної навчально-виховної моделі для формування естетичного сприймання у процесі виховання розвиненої особистості майбутнього вчителя. Огляд світу мистецтва у шкільній програмі: музики, літератури та малювання.

1592. Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності (90,69 кБ) Реферат 21.02.2017

Обґрунтування і експериментальна перевірка організаційно-педагогічних засад для ефективності процесу виховання самостійності старших дошкільників в образотворчій діяльності. Методика виховання самостійності старших дошкільників в образотворчій діяльності.

1593. Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності (на матеріалі аплікації) (94,28 кБ) Реферат 20.11.2006

Виявлення критеріїв та рівнів прояву самостійності дошкільників в образотворчій діяльності. Обґрунтування особливостей організаційно-педагогічних засад, що забезпечують ефективне виховання самостійності старших дошкільників в образотворчій діяльності.

1594. Виховання самостійності молодших підлітків у процесі ігрової діяльності (57,32 кБ) Реферат 20.10.2028

Розробка критеріїв й показників визначення рівнів вихованості самостійності молодших підлітків у процесі ігрової діяльності. Обґрунтування і експериментальна перевірка змісту, засобів і методів виховання самостійності підлітків під час ігрової діяльності.

1595. Виховання старшокласникiв на вiйськово-козацьких традицiях у процесi допризовної пiдготовки (43,01 кБ) Реферат 20.08.2027

Основнi фактори впливу козацької педагогiки на процес виховання особистостi учня та iснуючi в ньому суперечності. Система допризовної пiдготовки школярів, розроблена за принципами теорiї особистiсно орiєнтованого виховання, її методичне забезпечення.

1596. Виховання суспільних та моральних якостей людини на основі творів малих фольклорних жанрів (86,3 кБ) Курсовая 20.01.2017

Аналіз програмових вимог щодо вивчення літературних жанрів у початковій школі. Дитячий фольклор та його жанри. Методи та прийоми роботи з творами малих фольклорних жанрів на уроках літературного читання. Розгляд проблеми в методичній літературі.

1597. Виховання та освіта в ранніх цивілізаціях (23,92 кБ) Реферат 20.12.2029

Виховання у первісному суспільстві, у Древній Греції. Виникнення перших шкіл у світовій цивілізації. Древньогрецькі філософи про формування людської особистості. Школа і педагогіка Стародавнього Риму. Структурно-логічні схеми. Освіта у Давній Греції.

1598. Виховання творчих здібностей школярів у позашкільний час (29,9 кБ) Курсовая 20.07.2014

Позашкільна діяльність як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості. Зміст, методи й організаційні форми позаурочної роботи. План брейн-рингу для позакласного заняття з української мови та літератури.

1599. Виховання творчої особистості учнів молодшої школи шляхом використання інтерактивних технологій (37,97 кБ) Курсовая 20.04.2011

Основні завдання шкільної освіти в Україні, аналіз системи виховання в сучасній школі. Поняття та роль інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі. Характеристика особливостей інноваційної педагогічної діяльності, інтерактивне навчання.

1600. Виховання толерантних взаємостосунків у дітей старшого дошкільного віку (54,16 кБ) Реферат 20.08.2013

Основні компоненти, критерії, показники і рівні вихованості толерантних взаємостосунків у старших дошкільників. Теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка педагогічних умов виховання у старших дошкільників толерантних взаємостосунків.

Облако тегов