Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1561. Виховання культури поведінки дітей п’ятого року життя (36,6 кБ) Курсовая 21.02.2017

Сучасні підходи до процесу формування культури поведінки у дошкільників. Сутність процесу та умови реалізації даного процесу в практиці роботи дошкільного закладу, використовувані методи та прийоми. Порядок визначення рівня сформованості культури.

1562. Виховання культури світогляду школярів (62,99 кБ) Курсовая 21.02.2017

Визначення поняття світогляд і його роль у формуванні картини світу. Види світогляду і його місце в стосунках людини до світу. Вікові можливості оволодіння світоглядом і особливості його виховання в молодшому шкільному, підлітковому і юнацькому віці.

1563. Виховання людини як особистості (18,59 кБ) Реферат 21.02.2017

Роль біологічних соціальних чинників у розвитку людини. Фізіологічні причини реградації — відставання дітей від нормального вікового стандарту зростання. Завдання складових частин всебічного гармонійного розвитку особистості. Закономірність виховання.

1564. Виховання молоді засобами православної духовної музики у закладах освіти України (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (32,27 кБ) Реферат 20.09.2014

Науковий аналіз виховання молоді засобами православної духовної музики в закладах освіти України кінця ХІХ – початку ХХ століття як соціально-педагогічного феномена. Огляд його основних етапів. Вплив українських духовних піснеспівів на етнопедагогіку.

1565. Виховання молоді на традиціях на традиціях українського козацтва (19,17 кБ) Реферат 20.08.2017

Вагомою складовою морального виховання молоді є військово-патріотичне виховання, головна мета якого - усебічний і гармонійний розвиток учнів шкіл, ліцеїв і студентів - молодих патріотів. Річний план роботи гуртка з вивчення історії козаччини "Школа джур".

1566. Виховання молодших школярів з нейротичними ускладненнями (38,07 кБ) Реферат 20.07.2006

Сутність нейротизму як ускладнення розвитку дитини. Вивчення чинників виникнення нейротизму та їхніх проявів у молодших школярів. Психолого-педагогічні умови організації корекційно-виховного впливу на молодших школярів з нейротичними ускладненнями.

1567. Виховання молодших школярів засобами гри (68,75 кБ) Курсовая 20.10.2021

Ознайомлення із навчально-рольовою структурою дидактичної гри. Особливості емоційного і інтелектуального стимулювання дітей в процесі ігрового заняття. Дослідження ефективності використання навчальної гри в процесі підготовки дошкільнят до школи.

1568. Виховання молодших школярів засобами народної педагогіки (87,33 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття процесу, становлення та розвиток системи виховання дітей засобами народної педагогіки. Методика вивчення ставлення молодших школярів до здобутків рідного народу. Виховні можливості козацької педагогіки як невід’ємної частини народної педагогіки.

1569. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі (53,83 кБ) Курсовая 21.02.2017

Проблема морального виховання у психолого-педагогічній літературі. Виховання школярів на засадах християнської моралі як частина морального виховання, його проблема і сутність. Християнська етика - чинник виховання моральних рис молодших школярів.

1570. Виховання моральних орієнтацій у майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України (42,67 кБ) Реферат 20.08.2028

Огляд процесу виховання військових офіцерів, шляхом прищеплення їм моральних принципів. Педагогічний аналіз проблеми, щодо сутності моральних орієнтацій у контексті професійної специфіки. Поняття умов формування ціннісно-смислової сфери курсантів.

1571. Виховання моральних почуттів молодших школярів засобами казок народів світу (45,17 кБ) Реферат 20.01.2010

Розробка критеріїв та показників виявлення рівнів вихованості моральних почуттів молодших школярів засобами казок народів світу, виявленні педагогічних умов ефективності даного процесу. Апробація моделі виховання моральних почуттів молодших школярів.

1572. Виховання моральних якостей у старших дошкільників (55,95 кБ) Курсовая 21.02.2017

Теоретичний аналіз змісту морального виховання дошкільників. Методи виховання моральних якостей дітей. Сюжетно-рольова гра як засіб виховання. Результати констатувального експерименту. Відображення у рольовій грі предметно-трудової діяльності дорослих.

1573. Виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів засобами української народної казки (152,53 кБ) Реферат 20.09.2014

Теоретичні основи формування особистості молодшого школяра. Вивчення виховного потенціалу народних українських казок. Стимулювання емоційного сприйняття морально-естетичного імпульсу твору. Організація рольового перевтілення учнів у казкових персонажів.

1574. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури (37,47 кБ) 21.02.2017

Структура морально-ціннісних орієнтацій учнів підліткового віку, психолого-педагогічні аспекти проблеми виховання морально-ціннісних орієнтацій. Дослідження виховного потенціалу методів, прийомів складених на матеріалах творів художньої культури.

1575. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності (35,05 кБ) Реферат 21.02.2017

Стан проблеми у педагогічній теорії та обґрунтування сутності понять "виховання наполегливості" як особистісного утворення молодших школярів та "позакласна ігрова діяльність". Експериментальна перевірка ступеню прояву наполегливості в учнів 1-4 класів.

1576. Виховання національної самосвідомості майбутніх учителів музики в процесі опанування українською народнопісемною культурою (287,38 кБ) Реферат 20.09.2014

Стан виховання національної самосвідомості студентів музично-педагогічних факультетів педагогічних вузів. Розробка системи цілеспрямованого і послідовного збагачення змісту музично-педагогічної освіти цінностями української народнопісенної культури.

1577. Виховання національної самосвідомості підлітків у позашкільних навчальних закладах (66,88 кБ) Реферат 21.02.2017

Критерії та показники вихованості національної самосвідомості та особливості виховання цієї якості у підлітків. Традиційні та інноваційні форми, методи і засоби розвитку особистості, зміст яких пов’язаний із вихованням національної самосвідомості дітей.

1578. Виховання національної самосвідомості старшокласників у процесі вивчення іноземної мови (62,81 кБ) Реферат 20.07.2029

Застосування національного компонента у змісті та технологіях навчально-виховного процесу. Створення соціально-педагогічного етнокультурного середовища у процесі вивчення іноземної мови. Активізація емоційно-ціннісних установок у старшокласників.

1579. Виховання національної самосвідомості школярів засобами народного мистецтва (38,17 кБ) Курсовая 20.10.2016

Головна мета та принципи національного виховання на сучасному етапі. Найважливіші шляхи формування у школярів національної самосвідомості, система роботи учителя. Українська народна пісня – основна складова виховання національної самосвідомості школярів.

1580. Виховання національної свідомості молодших школярів (41,67 кБ) Курсовая 21.02.2017

Загальнолюдські цінності як чинник виховання національної самосвідомості молодших школярів. Ідеали і національно-культурні традиції українського народу, можливості народознавства у формуванні і розвитку ціннісної сфери учнів у практиці роботи вчителів.

Облако тегов