Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1541. Виховання дітей в стародавньому світі (35,27 кБ) Реферат 20.12.2018

Проблеми виховання в стародавньому світі та шляхи їх вирішення. Система виховання у Давньому Римі VI–I ст. до н.е. Спільні риси афінської і спартанської виховних систем. Виховання у країнах Стародавнього Сходу. Особливості спартанської виховної системи.

1542. ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ НА ТРАДИЦІЯХ РІДНОГО НАРОДУ (83,52 кБ) Курсовая 08.06.2010

ПЛАН Вступ Розділ 1. ПедагогІЧНА СУТНІСТЬ ТрадицІЙ УКРАЇНського Народу 1.1.Педагогічна характеристика традицій рідного народу 1.2.Зміст народних традицій, зрозумілих дошкільникам. Вимоги до їх вибору. Розділ 2.ТрадицІЇ РІДного Народу У Виховному ПроцесІ

1543. Виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки (34,69 кБ) Контрольная 20.11.2019

Методологія та методи науково-педагогічних досліджень. Розвиток здібностей сучасного учня в процесі навчання. Оцінка впливу вчителя на формування самооцінки дитини. Особливості педагогічної діяльності. Розробка питань для перевірки розуміння тексту.

1544. Виховання для життя: соціалізація особистості в педагогіці С. Руссової і М. Монтессорі (131,31 кБ) 20.08.2013

Вивчення поглядів українського і італійського педагогів-практиків (С. Руссової і М. Монтессорі) на соціалізацію особи дитини в процесі виховання. Альтернативні підходи до соціалізації і виховання з врахуванням умов, що забезпечують виховання особи.

1545. Виховання дружби у дітей дошкільного віку (101,18 кБ) Диплом 20.12.2008

Стосунки з однолітками як чинник формування уявлень про соціальний і предметний світ. Проблема формування дружніх відносин у дитячому колективі. Становлення взаємин дітей у грі. Організація, методика і аналіз результатів констатуючого експерименту.

1546. Виховання духовних цінностей дітей і молоді у творчій спадщині Івана Огієнка (27,09 кБ) Реферат 20.09.2014

Обґрунтування розуміння І. Огієнком сутності християнських цінностей як теоретичних засад духовної спрямованості особистості. Впровадження ідей педагога по вихованню духовних цінностей дітей і молоді в практику роботи сучасної загальноосвітньої школи.

1547. Виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями (36,24 кБ) Реферат 21.02.2017

Зміст, форми, методи та педагогічні умови виховання духовно-моральних цінностей, критерії та показники рівнів їх сформованості та методичні рекомендації з організації та проведення виховної роботи у студентів з обмеженими фізичними можливостями.

1548. Виховання духовно-моральних якостей майбутніх професійних тенісистів (67,07 кБ) Реферат 20.07.2012

Проблема виховання духовно-моральних якостей в учнів підліткового віку – майбутніх професійних тенісистів. Обґрунтування педагогічних умов, що забезпечують ефективність процесу виховання духовно-моральних якостей майбутніх професійних тенісистів.

1549. Виховання духовності старшокласників засобами молодіжної музичної субкультури (47 кБ) Реферат 20.10.2029

Розробка сутності, змісту, структури духовності, рівнів її сформованості. Виявленні педагогічних умов, які забезпечують ефективність виховання духовності як складного особистісного утворення старшокласників засобами молодіжної музичної субкультури.

1550. Виховання духовності у дітей засобами народознавства (70,24 кБ) 21.02.2017

Народознавчі засоби виховання духовності у дітей. Ознайомлення з Україною, та її символами. Відродження традиційної родинної педагогіки. Класифікація народних ігор. Виховання духовності за допомогою казок. Календарно-обрядові звичаї, традиці, свята.

1551. Виховання екологічної культури молодших школярів (95,57 кБ) Диплом 20.08.2029

Екологія як наука, її правові основи. Система екологічного виховання у школі. Використання методу екологічного проекту з ціллю покращення пізнавальної діяльності у дітей та формування в них вміння правильно оцінювати результати взаємодії людини і природи.

1552. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов (46,54 кБ) Реферат 21.02.2017

Методики виховання естетичного смаку засобами іноземних мов з використанням оригінальних літературних текстів. Педагогічні умови виховання естетичного смаку у студентів вищих навчальних закладів МВС України. Інтеграції в навчально-виховний процес.

1553. Виховання естетичного ставлення старшокласників до творів мистецтва української діаспори (30,06 кБ) Реферат 20.10.2013

Дослідження процесу виховання естетичного ставлення старшокласників до мистецтва української діаспори. Методика розвитку естетичних почуттів учнів шляхом збагачення літературознавчого і мистецтвознавчого тезауруса, розвитку образно-асоціативного мислення.

1554. Виховання естетичної культури підлітків (52,32 кБ) Курсовая 21.02.2017

Структура та особливості виховання естетичної культури підлітків. Використання елементів поліцентричного методу в її формуванні. Розробка та експериментальна перевірка методики формування у підлітків естетичної культури в процесі навчальної діяльності.

1555. Виховання і навчання в античних суспільствах (19,14 кБ) Реферат 20.01.2013

Визначення міста виховання і школи в античному світі. Дослідження концепцій афінської і спартанської систем виховання у Давній Греції. Зародження педагогічних теорій та аналіз філософсько-педагогічної думки Сократа, Платона, Аристотеля, Цицерона.

1556. Виховання інтересу до змісту художнього твору в дітей старшого дошкільного віку (65,27 кБ) Реферат 20.07.2030

Педагогічні умови виховання інтересу до змісту художнього твору в дітей старшого дошкільного віку. Сучасні форми, методи і прийоми виховання дошкільників. Диференціація змісту художніх творів відповідно до вікових та індивідуальних можливостей дітей.

1557. Виховання козака-лицаря (1580,21 кБ) Книга 21.02.2017

Відродження коренів національної минувшини: історії, державних традицій, духовності. Створення школи козацько-лицарського виховання. Структура школи, управління та організація навчально-виховного процесу. Громадсько-родинне виховання козака та берегині.

1558. Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах (726,69 кБ) Диплом 21.02.2017

Колективізм як засіб підвищення ефективності уроку трудового навчання в початкових класах, основи його формування, обґрунтування дієвих форм і методів. Причини негативного емоційного настрою у співтовариствах дітей. Організація і зміст дослідження.

1559. Виховання культури людських взаємин в учнів 5-8 класів у процесі вивчення художньої літератури (35,96 кБ) Реферат 20.09.2026

Процес виховання культури людських взаємин в учнів середнього шкільного віку. Методика використання художніх творів на уроках літератури в 5-8-х класах з метою виховання в школярів культури людських взаємин. Проекція навчального матеріалу на сучасність.

1560. Виховання культури міжнаціональних стосунків учнівської молоді в Україні (20-ті – перша половина 30-х рр. ХХ ст.) (77,21 кБ) Реферат 20.07.2012

Історико-педагогічний аналіз проблеми виховання культури міжнаціональних стосунків учнівської молоді в 20-х – першій половині 30-х рр. ХХ ст. в Україні. Особливості підготовки педагогічних кадрів. Сутність Ленінської національної політики та її ґенеза.

Последние запросы

Облако тегов