Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1521. Виховання в учнів 5-8 класів культури спілкування засобами мовного етикету (39,52 кБ) Реферат 20.07.2012

Обґрунтування педагогічних умов виховання в учнів підліткового віку культури спілкування засобами мовного етикету. Визначення критеріїв та показників рівнів вихованості комунікативної культури. Розробка моделі виховання культури спілкування підлітків.

1522. Виховання в учнів 8-9 класів здорового способу життя (54,19 кБ) Реферат 20.09.2027

Зміст і структура поняття "здоровий спосіб життя" стосовно старших підлітків. Аналіз особливостей виховання здорового способу життя учнів 8-9 класів. Форми і методи виховання у старших підлітків здорового способу життя засобами фізичної культури.

1523. Виховання в учнів молодших класів гуманних якостей в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу (65,07 кБ) Реферат 20.09.2029

Дослідження питань виховання гуманних якостей особистості молодшого школяра в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу. Розробка комплексу педагогічних умов виховної роботи спрямованої на формування гуманних якостей особистості в процесі навчання.

1524. Виховання в учнів початкових класів бережливого ставлення до природи (55,1 кБ) Курсовая 20.06.2024

Аналіз масового педагогічного досвіду щодо формування бережливого ставлення до природи. Вікові особливості молодших школярів. Педагогічні умови виховання учнів початкових класів. Методи та форми виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи.

1525. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності (82,96 кБ) Реферат 21.02.2017

Зміст виховання школярів відповідно до принципів гуманістичної моралі. Впровадження у процес позаурочної діяльності інтегрованої програми. Поєднання у процесі позаурочної діяльності традиційних та інноваційних форм та методів розвитку особистості.

1526. Виховання в учнів ціннісного ставлення до природи як складової природоохоронної роботи в основній школі (205,79 кБ) Реферат 20.07.2030

Процеси виховання в учнів школи ціннісного ставлення до природи як складової природоохоронної роботи. Організаційно-методичні умови виховання в учнів ціннісного ставлення до природи й педагогічна ефективність інтегрування навчально-виховного матеріалу.

1527. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку (58,54 кБ) Курсовая 24.12.2008

ПЛАН. Вступ 3 І. Моральне виховання 5 ІІ. Формування взаємин дітей дошкільного віку 6 ІІІ. Гра у розвитку взаємин дітей 8 3.1. Молодші дошкільники 11 3.2. Середній дошкільний вік 13 3.3. Старші дошкільники 17IV. Становлення взаємин дітей у трудовій діяльності 21 V.

1528. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи (44,61 кБ) Реферат 21.02.2017

Сутність понять "відповідальна поведінка особистості" та "відповідальна поведінка підлітка", розкриття їх структури і змісту. Обґрунтування та перевірка педагогічних умов виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів, розробка власної методики.

1529. Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та школи (60,4 кБ) Реферат 20.08.2014

Поняття "відповідальність" стосовно шестирічних першокласників. Характеристика компонентів, критеріїв, показників і рівнів вихованості відповідальності у шестирічних учнів. Педагогічні умови оптимізації виховання у шестирічних учнів відповідальності.

1530. Виховання впевненості в собі у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку (47,83 кБ) Реферат 20.08.2014

Впровадження у практику діяльності дошкільних навчальних закладів та початкової школи особистісно орієнтовану систему виховання впевненості в собі у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Введення в педагогічну практику принципу активності.

1531. Виховання готовності учнів допоміжної школи до праці в системі професійно-трудового навчання (35,46 кБ) Реферат 20.09.2027

Виховання в учнів допоміжної школи готовності до майбутньої трудової діяльності. Авторське визначення цього поняття: складові, критерії та рівні сформованості в різних умовах навчання. Інтеграція позакласної роботи у систему професійно-трудового навчання.

1532. Виховання громадянськості студентів професійно-технічних коледжів у позанавчальній діяльності (54,56 кБ) Реферат 20.07.2012

Педагогічна проблема та умови виховання громадянськості у студентів технічних коледжів. Аналіз рівнів сформованості громадянськості (в відсотках) у студентів професійно-технічних коледжів на початку і після закінчення дослідно-експериментальної роботи.

1533. Виховання гуманізму в студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу (30,84 кБ) Реферат 20.08.2014

Дослідження методологічних засад педагогічного процесу гуманізації у сучасній вищій технічній школі та основних сучасних тенденцій її реформування. Характеристика структурних компонентів гуманізму як одних з головних особистісних якостей студентів.

1534. Виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час (38,25 кБ) Реферат 20.07.2024

Дослідження особливостей та результатів впровадження особистісноорієнтованої концепції, гуманізації спілкування вихованців, їх участі у ціннісно-орієнтаційній діяльності для виховання стійких ціннісних якостей громадянина-гуманіста та поваги до інших.

1535. Виховання гуманістичного ідеалу старших підлітків у позакласній діяльності (150,29 кБ) Реферат 20.09.2026

Дослідження сутності гуманістичного ідеалу старших підлітків. Обґрунтування теоретико-прогностичної моделі виховання їх гуманістичного ідеалу. Психолого-педагогічні умови, за яких забезпечується ефективність функціонування цієї моделі у виховному процесі.

1536. Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку (89,32 кБ) Курсовая 21.02.2017

Аналіз виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку як психолого-педагогічної проблеми. Традиції морального виховання на засадах гуманізму. Дослідження психологічних механізмів засвоєння дітьми моральних норм на різних вікових етапах.

1537. Виховання гуманності підлітків засобами української обрядовості (33,48 кБ) Реферат 20.11.2006

Характеристика засобів української обрядовості як складника етнопедагогіки. Розкриття їх можливостей для виховання гуманності підлітків. Розробка методичних рекомендацій для вчителя середньої школи. Умови використання засобів української обрядовості.

1538. Виховання гуманності у майбутніх соціальних працівників в умовах професійної підготовки (42,76 кБ) Реферат 20.10.2023

Визначення структури гуманності, змістовна характеристика її компонентів, критеріїв та рівнів сформованості. Розробка та перевірка педагогічних умов ефективного виховання гуманності в майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки.

1539. Виховання гуманстично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час (69,95 кБ) Реферат 21.02.2017

Виховання гуманістичної спрямованості підлітків. Поняття "гуманістична спрямованість особистості" та "гуманістично спрямована особистість". Програма та методичні рекомендації з підготовки вчителів до здійснення виховання підлітків у позаурочний час.

1540. Виховання дитячого колективу за В.О. Сухомлинським (55,21 кБ) Курсовая 21.02.2017

Виховний потенціал дитячого колективу за А.С. Макаренко. В.О. Сухомлинський про особливості функціонування колективу та типові помилки дорослих у взаємовідносинах з підлітками. Труднощі спілкування з педагогічно-занедбаними підлітками у спадщині педагога.

Облако тегов