Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1501. Виникнення і розвиток в Україні спеціальних шкіл для глухонімих у другій половині ХІХ – початку ХХ століття (41,4 кБ) Реферат 20.10.2018

Головні передумови та провідні тенденції у розвитку системи освіти дітей із порушеннями слуху в історії сурдопедагогіки. Спільність і відмінність підходів до навчально-виховного процесу між спеціальними закладами для глухонімих у досліджуваний період.

1502. Виникнення і розвиток ідей естетики педагога (92,24 кБ) Реферат 20.09.2013

Сутність поняття "естетичне виховання". Ідеї естетики педагога в античності. Боротьба божественного та світського у світогляді людини середньовіччя. Гуманістичні ідеї епохи Відродження і наша сучасність. Формування наукової теорії естетичного розвитку.

1503. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства (39,56 кБ) Контрольная 21.02.2017

Соціальна педагогіка - підтримка людей в процесі становлення нових умов життя. Науково-технічна структура соціальної педагогіки, її історичний розвиток. Принципи соціальної педагогіки, що випливають із особливостей цілісного навчально-виховного процесу.

1504. Виникнення науки та основні тенденції в її розвитку (23,19 кБ) Реферат 20.02.2012

Сфера людської діяльності, спрямована на вироблення нових знань про природу, суспільство, мислення. Закономірності функціонування та розвитку науки, структура і динаміка наукового знання та наукової діяльності, взаємодія з іншими суспільними інститутами.

1505. Виникнення та розвиток ідей теорії "вільного виховання" в педагогіці (49,59 кБ) Курсовая 21.02.2017

Тютюнопаління серед підлітків як соціально-педагогічна проблема. Мета, завдання, зміст соціально-педагогічної профілактики. Її форми, методи та засоби у загальноосвітньому навчальному закладі. Корекційно-розвивальна програма з питання тютюнопаління.

1506. Виникнення та розвиток теорії "вільного виховання" в педагогіці (1198,16 кБ) Курсовая 21.02.2017

Історія розвитку ідей вільного виховання. Формування світогляду М. Монтессорі як гуманіста освіти дітей з порушенням інтелекту. Організація навчально-виховної роботи в класах вільного виховання особистості в діяльності сучасної загальноосвітньої школи.

1507. Виразність читання як основна складова формування навички читання (31,88 кБ) Реферат 20.11.2016

Розвиток техніки мовлення і підвищення культури мовлення та оволодіння емоційно-логічними засобами виразності. Методичні умови формування у молодших школярів виразного читання. Рекомендації щодо оволодіння правильним диханням. Вправи з виразності читання.

1508. Виробнича практика як важлива форма набуття кваліфікації в професійному навчанні (16,72 кБ) Реферат 21.02.2017

Поняття та основні етапи реалізації переддипломної виробничої практики, її мета та головні завдання. Опис детальної програми виробничої практики, принципи її організації. Особи, відповідальні за проведення та результати практики. Вимоги до керівництва.

1509. Виробниче навчання у закладах професійної освіти (47,16 кБ) Курсовая 21.02.2017

Аналіз виробничого навчання: суть, особливості організації та місце в закладах професійної освіти. Основні принципи, системи і методи організації виробничого навчання. Роль практичних занять у навчанні. Розробка уроку для формування практичних навичок.

1510. Виртуальная образовательная среда (44,34 кБ) 21.02.2017

Функции и преимущества виртуальной образовательной среды. Преподаватель в виртуальной образовательной среде. Процессуальные аспекты обучения. Подготовка учебно-методического комплекса, размещение материалов в оболочку виртуальной образовательной среды.

1511. Виртуальные экскурсии при изучении раздела "Животные". 7 класс (32,22 кБ) Курсовая 21.02.2017

Виртуальная экскурсия, как одна из форм организации учебной деятельности школьников по биологии. Цели и задачи ее проведения. Преимущества и недостатки такого метода обучения. Разработки виртуальных экскурсий при изучении раздела "Животные" в 7 классе.

1512. Витамины и их роль в организме человека (36,76 кБ) 20.08.2004

Роль витаминов в обмене веществ, их виды, рациональное использование и признаки недостатка в организме. Методические разработки конспектов уроков по темам "Витамины", "Любовь к моркови". Тестовые задания для проверки уровня усвоения материала учащимися.

1513. Витражная живопись как средство развития художественных способностей школьников (4815,23 кБ) Курсовая 21.02.2017

Психолого-педагогические и методические аспекты развития художественных способностей школьников. Разработка новых методик преподавания витражной живописи. Создание творческого продукта (витража). Выбор витражной композиции, эскизы, поиски узора.

1514. Вихідні концептуальні положення професійної математичної підготовки майбутніх учителів початкових класів (265,26 кБ) 20.09.2010

Система вихідних концептуальних положень, котрі покладено в основу професійної математичної підготовки студентів спеціальності: "Початкове навчання" педагогічних університетів. Групи дій професійної математичної діяльності та їх детальна характеристика.

1515. Виховання бережливого ставлення до природи (25,73 кБ) Реферат 21.02.2017

Вивчення екологічних проблем,які носять глобальний характер. Виховання бережливого ставлення до природи як соціально-педагогічна проблема. Природознавство як основа розуміння молодшими школярами необхідності охорони природи та екологічного виховання.

1516. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці (46,42 кБ) Курсовая 21.02.2017

Виховання бережливого ставлення до природи – психолого-педагогічний процес, спрямований на формування в дитини екологічних знань та наукових основ природокористування. Основні принципи екологічного виховання учнів і формування їх екологічної культури.

1517. Виховання в молодших школярів культури поведінки (29,97 кБ) Курсовая 20.02.2004

Задачі й зміст роботи по вихованню культури поведінки. Методика роботи з виховання культури поведінки. Організація роботи з класом як головна задача вчителя. Причини невиконання молодшими школярами правил культурного поведінки. Умови ефективності роботи.

1518. Виховання в педагогічному процесі (17,59 кБ) Реферат 20.04.2008

Основні складові виховання як всебічний та гармонійний розвиток особистості. Процес виховання, його структура та рушійні сили. Цілі, завдання і напрями виховної діяльності. Закономірності та принципи, внутрішні та зовнішні суперечності процесу виховання.

1519. Виховання в сільській школі на державно-громадських засадах (9,05 кБ) Реферат 20.08.2017

Виховна робота в сільській школі та умови її існування. Структура центру виховної системи. Розподіл відповідальності за результати виховання школярів між учнем, учителем і батьками. Модернізована система державно-громадського управління виховним процесом.

1520. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра (222,46 кБ) Диплом 21.02.2017

Інтелектуальний розвиток дитини в сім’ї у сучасних умовах. Методика підвищення рівня розумового виховання в сім’ї та для дітей, позбавлених родинного виховання. Ігротерапія як метод подолання педагогічної занедбаності школярів в умовах будинку-інтернату.

Последние запросы


тормозные цилиндры вл 80 бабы в бане лексические и фразеологические словари развитие умений работы с книгой на уроке технологии в начальных классах реферат Африка физическая культура технологияи организация производства работ по устройству одиночной поверхностной обработки на вязких битумах разработка методического обеспечения этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства Симптомы ветряной оспы любовь это счастье божественный дар вдохновение Какова роль притчи о двух грешниках в поэме Н А Некрасова Кому на Руси жить хорошо таможенный контроль курсовая Немецкий курсова 1 НАУ заочно процесс изготовления дверного крючка язык и мышление Понятие гражданского процессуального права и предмет его регулирования Отражение трагических противоречий эпохи Ахматова в творчестве театрализация литературных произведений старшими дошкольниками финансовые отношения с контрагентами дипломная работа безопасность жизнедеятельности психологические перегрузки

Облако тегов