Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1481. Використання сучасних технічних засобів в процесі вивчення іноземної мови (555,75 кБ) Реферат 21.02.2017

Значення дистанційної освіти в організації проведення занять з іноземної мови. Приклади апаратних рішень задачі створення мультимедійної навчальної лабораторії. Використання можливостей Internet як напрямок впровадження новітніх навчальних технологій.

1482. Використання сучасних технологій в практиці роботи вчителя фізики (23,7 кБ) Курсовая 21.02.2017

Використання інноваційних технологій навчання в викладанні фізики. Принципи особистісно-зорієнтованого, проблемного, розвивального навчання. Технологія розвитку критичного мислення, інтерактивного навчання. Інформаційна і проектна технології викладання.

1483. Використання сучасних технологій на уроках історії (33,17 кБ) 20.08.2027

Розвиток креативності особистості студента. Використання інформаційних технологій з додаванням комп’ютерної техніки на сучасних уроках. Використання технології "дебати" в навчанні студентів для формування командного духу та лідерських якостей учня.

1484. Використання творів живопису у формуванні мовленнєвої компетентності дошкільників (83,33 кБ) Диплом 21.02.2017

Спілкування як специфічний вид дитячої діяльності. Змістова характеристика видів мовленнєвої компетенції дошкільників. Твори живопису - засіб розвитку мовлення дітей. Лінгводидактична модель розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

1485. Використання творів українського народного мистецтва на уроках малювання в початкових класах (3356,47 кБ) Диплом 21.02.2017

Роль образотворчого мистецтва в естетичному розвитку дітей. Створення фундаменту для формування світогляду та естетичних поглядів молодшого школяра. Сутність та історія розвитку народного мистецтва, характеристика основних його видів, жанрів та техніки.

1486. Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові (79,38 кБ) Диплом 21.02.2017

Дидактико-психологічні передумови організації письмових робіт. Базові вміння та навички творчого письма. Аналіз програм з іноземних мов та існуючих підходів у навчанні англійського писемного мовлення. Розробка завдань для середнього ступеню навчання.

1487. Використання тестів у навчанні іноземної мови студентів немовних вищих навчальних закладів (234,04 кБ) 20.09.2020

Загальна характеристика основних видів тестів залежно від етапу навчального процесу, на якому вони впроваджуються, аналіз особливостей застосування. Розгляд причин переходу немовних вищих навчальних закладів до системи кредитно-модульного навчання.

1488. Використання тестування як засобу перевірки вмінь іншомовної компетенції учнів (41,84 кБ) Курсовая 21.02.2017

Тестування як одна з форм контролю іншомовної компетенції учнів. Формалізований тест: поняття, сутність, види. Концептуальні основи тестового контролю іншомовної компетенції учнів у процесі навчання іноземній мови у середній загальноосвітній школі.

1489. Використання технік декоративного розпису у формуванні творчої особистості на уроках образотворчого мистецтва (4690,24 кБ) Курсовая 21.02.2017

Основні особливості використання декоративного розпису як одного з видів декоративно-ужиткового мистецтва під час проведення занять з образотворчого мистецтва. Загальна характеристика історії розвитку декоративного мистецтва, аналіз головних етапів.

1490. Використання технічних засобів навчання на уроках природознавства (4294,05 кБ) Курсовая 21.02.2017

Засоби навчання, їх види та функції. Обґрунтування необхідності впровадження в учбовий процес технічних засобів навчання. Застосування технік інтерактивного навчання на уроках природознавства. Особливості використання програмно-методичного забезпечення.

1491. Використання українознавства та етнопедагогіки як основи національного виховання і навчання управлінських кадрів нової генерації (33,43 кБ) 21.02.2017

Світові тенденції розвитку сьогоднішньої освіти, головна мета національного виховання на сучасному етапі. Основні змістові компоненти нового педагогічного мислення, методики вивчення української мови. Українознавство як самостійний інтегративний курс.

1492. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку (27,09 кБ) Курсовая 20.07.2007

Поняття гри як основного виду діяльності дошкільників. Тематика та види ігор. Основні ігрові прийоми. Зимово-весняні ігри дошколят. Веснянки та гаївки як складова частина дитячого репертуару. Значення дитячих ігор та забав у виховному процесі дошколят.

1493. Використання усної народної творчості у мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку (57,19 кБ) Курсовая 21.02.2017

Аналіз впливу малих форм фольклору на розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку. Дослідницька діяльність визначення особливостей використання усної народної творчості в роботі з розвитку зв’язного мовлення дошкільника та у повсякденному житті.

1494. Використання фонетичних ігор на початковому етапі навчання іноземних мов (31,06 кБ) Реферат 20.12.2005

Мета та зміст навчання фонетики. Дидактичні та психолінгвістичні передумови використання фонетичних ігор, їх застосування відповідно до вікових та психофізіологічних особливостей учнів початкової школи. Загально-методичні рекомендації до уроку та вправ.

1495. Виленский учебный округ (44,11 кБ) Реферат 20.03.2023

Описание политики российского правительства в области образования, которая регламентировалась "Уставом гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения", и характеризовалась целями основного типа средних учебных заведений гимназии.

1496. Вимоги до кабінету біології в школі (1479,53 кБ) Курсовая 21.02.2017

Функціональне значення кабінету біології, критерії його оцінки в процесі експертизи професійної діяльності вчителів. Визначення площі і кубатури кабінету. Облаштування "живого куточку". Вимоги до розміщення і зберігання обладнання у навчальному кабінеті.

1497. Вимоги до оформлення магістерської роботи (15,84 кБ) Реферат 20.02.2028

Структура магістерської роботи. Перелік умовних позначень, скорочень і термінів. Вимоги до структурних елементів магістерської роботи. Матеріал дослідження, результати власних досліджень автора. Порядок представлення магістерської роботи на кафедру.

1498. Вимоги до поведінки педагога в історії педагогічної думки (21,17 кБ) Реферат 20.11.2019

Етико-педагогічні ідеї в історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки. Погляди М. Квінтіліана і його кодекс педагогічної етики. Недоліки виховання людини, описані Роттердамським. Ідея національної школи Б. Грінченко. Теорія виховання А. Макаренка.

1499. Вимоги до сучасного уроку (29,87 кБ) Реферат 21.02.2017

Дидактичні вимоги до сучасного уроку. Мета уроку, психологічні вимоги до уроку. Організація пізнавальної діяльності учнів. Врахування вікових особливостей учнів. Вимоги до техніки проведення уроку. Регулювання якості вищої освіти державним стандартом.

1500. Вимоги до уроку музики (37,33 кБ) Курсовая 21.02.2017

Сучасні вимоги до уроку музики в загальноосвітній школі. Урок музики як основна форма організації навчання. Дидактичні вимоги до уроку. Методика використання дитячих елементарних музичних інструментів в процесі музичного виховання молодших школярів.

Последние запросы

Облако тегов