Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1461. Використання нових інформаційних технологій на лекції (16,14 кБ) Реферат 20.02.2010

Впровадження засобів мультимедіа в процес освіти. Викладання теоретичного матеріалу на лекціях. Інформатизація лекційної аудиторії для викладання фізики. Забезпечення якісного візуального доступу учнів до текстових, графічних і мультимедійних матеріалів.

1462. Використання нових інформаційних технологій навчання на заняттях з дисциплін циклу (17,26 кБ) 21.02.2017

Процес інформатизації суспільства. Розвиток засобів інформатизації (комп`ютерів, комп`ютерних комунікацій, різних електронних пристроїв). Вибір навчальних програм. Дидактичні можливості. Формування мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенцій.

1463. Використання педагогічних технологій розвитку творчих здібностей в процесі трудового навчання (31,13 кБ) Курсовая 21.02.2017

Сутність і особливості педагогічної технології, її класифікація та спрямування. Трудове навчання як важливий дидактичний процес. Джерела виявлення нових учбових форм та методів. Аналіз формування творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання.

1464. Використання подкастів у викладанні курсу "Business English" для студентів гуманітарних спеціальностей (133,25 кБ) 20.09.2004

Проблеми оптимізації процесу викладання ділової англійської мови у вищих навчальних закладах. Розробка методики застосування таких Інтернет-ресурсів як подкаст, вебквест, чат при вивченні ділової англійської мови студентами гуманітарних спеціальностей.

1465. Використання принципів автономії та стратегій навчання при вивченні іноземної мови (85,09 кБ) Диплом 21.02.2017

Історія виникнення поняття "автономія навчання". Учбові стратегії. Теоретичні основи формування в учнів навичок планування та організації самостійної роботи. Організація аудиторної та позааудиторної роботи учнів. Практичний досвід автономного навчання.

1466. Використання проблемного підходу навчання у вивченні біології в 10 Б класі Ємільчинської гімназії (252,66 кБ) Курсовая 20.06.2020

Історія розвитку теорії проблемного навчання. Поняття проблемного навчання в системі викладання біології. Проведення педагогічного експерименту щодо впровадження технологій проблемного навчання на уроках біології в 9-10 класах Ємільчинської гімназії.

1467. Використання проектної технології "Читання та письмо для розвитку критичного мислення" як засобу розвитку творчих здібностей учнів (39,83 кБ) 20.04.2006

Мета, завдання та основні етапи реалізації у початкових школах міжнародного проекту "Читання та письмо для розвитку критичного мислення". Характеристика технології розвитку творчої особистості учнів. Аналіз результатів впровадження програми в Україні.

1468. Використання проектної технології при викладанні хімії (35,38 кБ) Реферат 21.02.2017

Метод проектів як альтернатива традиційним методам навчання. Історія виникнення методу. Метод проектів як педагогічна технологія. Використання методу на уроках хімії. Дослідницькі проекти з хімії 11-й клас. Вибір предмета дослідження та захист проектів.

1469. Використання проектної технології у початковій школі (1775,96 кБ) Диплом 20.11.2024

Психолого-педагогічні основи проектної технології навчання, історія її виникнення та шляхи використання. Експериментальне дослідження впровадження проектної технології навчання у початковій школі на уроках читання та природознавства: процес та результати.

1470. Використання психологічних способів впливу в процесі навчання (25,83 кБ) Реферат 21.02.2017

Психологічні механізми педагогічного спілкування і взаємодії. Аналіз ролі навіювання в педагогічному процесі. Особливості аудиторної взаємодії викладача зі слухачами. Переконання як метод психологічного впливу в спілкуванні, основні вимоги до нього.

1471. Використання рідної мови у процесі навчання іноземної у ДНЗ (66,64 кБ) Курсовая 21.02.2017

Доцільність використання української мови під час опанування дітьми англійської. Державні освітні програми навчання і виховання дітей дошкільного віку. Зміст і завдання вивчення іноземної мови в дошкільному закладі. Розробка систем завдань для дошкільнят.

1472. Використання різних видів наочності у процесі формування лексичної компетенції (141,02 кБ) Курсовая 21.02.2017

Особливості навчання лексичного матеріалу на уроках іноземної мови. Зміст лексичної компетенції та комплекс вправ для її формування. Лексична складова соціолінгвістичної компетенції. Типи наочності для контролю лексичних знань на уроках англійської мови.

1473. Використання різнорівневих завдань на уроках трудового навчання (87,09 кБ) Реферат 24.12.2008

Дипломна Робота Використання різнорівневих завдань на уроках трудового навчання Зміст Вступ 3 Розділ I. Теоретичні основи використання різнорівневих завдань в процесі трудового навчання. 1.1.Стан використання різнорівневих завдань у трудовому навчанні

1474. Використання робочих зошитів, підручників та електронних ресурсів на уроках біології у 8 класі (232,18 кБ) Курсовая 21.02.2017

Засоби навчання в біології, їх різновиди та порівняльна характеристика, місце в навчальному процесі. Теоретичне обґрунтування технології створення робочих зошитів з друкованою основою. Плани-конспекти уроків, принципи їх формування та використання.

1475. Використання розвивальних можливостей змісту початкового навчання у формуванні інтелектуальних умінь учнів (136,47 кБ) 20.03.2014

Тісний зв’язок між процесом навчання та розумовим розвитком. Педагогічні погляди на проблему розвивального навчання. Аналіз прийомів роботи вчителя з формування інтелектуальних умінь учнів засобами розвивального змісту навчання в початковій школі.

1476. Використання рольових ігор в навчанні діалогічного мовлення в старшій профільній школі (39,77 кБ) 20.08.2027

Відмова від уніфікованості загальноосвітніх навчальних закладів, їх одноманітності. Формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної наукової, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних якостей.

1477. Використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах (61,91 кБ) Курсовая 21.02.2017

Самостійна робота як дидактична категорія; її контролюючої функції. Рівні, форми і види самостійної діяльності учнів на уроках української мови у початкових класах. Застосування інноваційного методу проекту за програмою "Intel. Навчання для майбутнього".

1478. Використання сучасних інформаційних технологій на уроці англійської мови в середній школі (115,57 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття сучасних інформаційних технологій у навчанні. Інтернет як джерело додаткової інформації на старшому етапі вивчення англійської мови. Створення та використання навчальних мультимедіа презентацій. Застосування мультимедійної дошки на уроці.

1479. Використання сучасних інформаційних технологій при викладанні іноземних мов у вищих аграрних закладах освіти (122,8 кБ) 20.06.2007

Аналіз принципів реалізації в навчально-виховному процесі сучасних інформаційних технологій при викладанні іноземних мов, яке сприяє розвитку творчого аспекту мислення студентів, що відкриває викладачеві можливості використання різних педагогічних ідей.

1480. Використання сучасних напрямів хореографії на заняттях з ритміки (792,88 кБ) Курсовая 21.02.2017

Психолого-педагогічні аспекти використання сучасного танцю на заняттях з ритміки. Стилі та напрями сучасного хореографічного мистецтва. Методологічні основи викладання сучасного танцю. Експериментальне дослідження ефективності методики проведення занять.

Облако тегов