Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1441. Використання навчальних ігор на уроках математики в перших класах допоміжної школи (26,25 кБ) Реферат 20.05.2018

Дидактична гра як найефективніший спосіб подолання труднощів у розвитку математичних уявлень учнів з особливими потребами. Погляди різних педагогів на процес навчання учнів допоміжної школи. Приклади математичних ігор для дітей з особливими потребам.

1442. Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі (269,43 кБ) Диплом 21.02.2017

Гра як форма навчання у початковій школі. Особливості використання ігрової форми на уроках математики. Використання комп’ютерної техніки у процесі навчання молодших школярів. Опис навчальних ігрових програм. Результати експериментального дослідження.

1443. Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників (129,6 кБ) Реферат 20.08.2027

Сутність, структура та основні функції навчально-рольової гри як активного метода навчання. Педагогічні умови ефективного використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників.

1444. Використання навчальної гри на уроках історії (88,38 кБ) Курсовая 21.02.2017

Психолого–педагогічні засади використання ігрової діяльності в процесі навчання історії. Вживання дидактичних ігор на уроці. Підготовка вчителя до застосування інтерактивних технологій навчання. Формування у учнів навичок до пошуково-дослідницької роботи.

1445. Використання наочних і технічних засобів у навчанні молодших школярів природознавству (85,67 кБ) Курсовая 20.11.2023

Поняття "засоби навчання", їх види, функції та роль у ефективному засвоєнні знань учнями. Особливості використання електронних засобів навчання на уроках природознавства. Розробка уроку з природознавства з використанням технічних засобів навчання.

1446. Використання наочності на уроках у початкових класах (833,07 кБ) Диплом 20.08.2009

Наочність як один із засобів формування знань, вмінь і навичок учнів початкових класів, її види та теоретична основа її використання. Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, приклади використання наочності на уроках читання та математики.

1447. Використання наочності при навчанні читання англійською мовою учнів початкової школи (1680,61 кБ) Курсовая 20.04.2015

Особливості навчання читання у молодшій школі та психолого-вікові особливості учнів. Принципи та класифікація видів наочності. Основні методики навчання читання учнів з використанням наочності на уроках англійської мови та приблизний комплекс вправ.

1448. Використання народних прикмет природознавчого характеру на уроках "Я і Україна" в початковій школі (82,15 кБ) Диплом 21.02.2017

Особливості виникнення народних прикмет та їх класифікація. Педагогічні можливості народних прикмет природознавчого характеру в умовах початкової школи. Дослідницько-експериментальна перевірка використання прикмет, формування пізнавальної активності.

1449. Використання народного мистецтва в естетичному вихованні (22,07 кБ) Реферат 21.02.2017

Поняття "естетичне виховання". Творче виховання в сучасній школі. Мета естетичного виховання. Сучасне розуміння ідей розвивального навчання. Навчання образотворчому мистецтву як важливий компонент навчально-виховної роботи. Основа викладання малювання.

1450. Використання народного фольклору у загальноосвітній школі (84,57 кБ) Курсовая 21.02.2017

Народне музичне мистецтво як складова національного виховання молоді. Традиційні свята українського народу в народному календарі. Методи роботи з учнями по засвоєнню народних традиційних свят. Констатуючий, формуючий та контрольний експерименти.

1451. Використання народної іграшки у виховному процесі дошкільного навчального закладу (259,08 кБ) Курсовая 21.02.2017

Огляд використання народної іграшки як засобу виховання дітей в теорії педагогіки. Історія виникнення і розвитку української народної іграшки. Розробка і перевірка системи роботи по ознайомленню дітей з українською народною іграшкою в старшій групі.

1452. Використання народознавчого матеріалу на інтегрованих уроках у початковій школі (74,1 кБ) Диплом 21.02.2017

Українська етнопедагогіка на сучасному етапі розвитку. Виховний потенціал української етнопедагогіки для початкової освіти. Дидактико-виховні можливості змісту початкової освіти щодо використання народознавчого матеріалу на уроках в початковій школі.

1453. Використання народознавчого матеріалу на уроках "Я і Україна" в початковій школі (2057,02 кБ) Диплом 21.02.2017

Характеристика народознавчого матеріалу, що використовується на уроках "Я і Україна" в початковій школі. Жанри усної народної творчості для дітей. Відомості народного календаря. Методика використання народознавчого матеріалу на уроках "Я і Україна".

1454. Використання натуральних та образотворчих засобів навчання на уроках природознавства в початкових класах (217,66 кБ) Курсовая 21.02.2017

Засоби навчання, їх значення та функції. Види засобів навчання. Екскурсії як важливий засіб навчання природознавства. Методика використання натуральних та образотворчих засобів навчання на різних етапах уроків природознавства в сучасній школі.

1455. Використання національних символів у громадянському вихованні молодших школярів (54,95 кБ) Курсовая 20.08.2026

Громадянське виховання як важлива проблема сучасної педагогічної науки. Аналіз поглядів минулого та сучасності на проблему виховання особистості. Система роботи вчителя по використанню національної символіки у громадянському вихованні молодших школярів.

1456. Використання нестандартних уроків у початковій школі (72,93 кБ) Курсовая 21.02.2017

Історія розвитку та використання нестандартних уроків у практиці роботи початкової школи. Специфіка проведення уроків-дослідження та КВК у роботі з молодшими школярами. Класифікація нестандартних уроків у початковій школі за педагогічними технологіями.

1457. Використання нетрадиційних методик в роботі з дітьми дошкільного віку на початковому етапі навчання бальними танцями (30,15 кБ) Курсовая 20.02.2025

Використання нетрадиційних методик в роботі з дітьми на етапі навчання бальними танцями. Поняття, функції і значення арт-терапії. Роль казкотерапії, гімнастики у впливі на рухову активність і значення рухливих ігор для фізичного вдосконалення дошкільнят.

1458. Використання нетрадиційних методів та засобів навчання на уроках фізичної культури (341,49 кБ) Курсовая 21.02.2017

Дослідження сучасної класифікації уроків фізичної культури та характеристика їх особливостей. Аналіз нетрадиційних форм проведення та застосування сучасних технологій на уроках фізичної культури, використання яких сприяє розвитку інтересу учнів до занять.

1459. Використання нетрадиційних організаційних форм навчання (10,4 кБ) 20.12.2019

Реформування змісту освіти і організації процесу навчання й виховання. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів, підвищення ефективності набуття знань. Використання інтерактивних технологій навчання і головні умови гуманізації освіти.

1460. Використання нетрадиційних форм організації роботи на уроках української мови в початковій школі (42,46 кБ) Курсовая 20.05.2022

Форми організації навчальної діяльності. Особливості застосування дидактичних ігор на уроках української мови. Використання гри-подорожі та гри-вікторини як засобів організації навчальної діяльності під час вивчення синтаксису та пунктуації в 3 класі.

Последние запросы


начало социогенез душевность таможенно тарифная политика россии 18 века Взаимодействие образовательных учреждений осуществляющих подготовку водителей транспортных средств с экзаменационными теория и технология музыкального воспитания детей Процесс организации работ в зоне ЕО для АТП Экономико-географическая характеристика республики башкотостан учет расчетов в розничной торговле речевые ошибки и их предупреждения нефть химия Развитие воображения полоролевое воспитание младших школьников электронная цифровая подпись руководитель и подчиненный глазная патология при проф заболевании мир освещается солнцем человек-знаниями роль выдающихся биологов в развитии мировой биологии Советское чиновничество Г Эмерсон и его исследования по рациональной организации труда совершенствование правотворчества упражнение 10

Облако тегов