Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1421. Використання методів активного навчання на семінарських заняттях при вивченні дисципліни "Семіотика культури" (19,35 кБ) 21.02.2017

Поняття та предмет семіотики культури як науки, основні її категорії. Характеристика системи культурологічних наук, зв’язок семіотики з культурологією. Основні методи активного навчання, ефективність застосування ігрових прийомів на етапах навчання.

1422. Використання методів активного навчання на семінарських заняттях при вивченні спеціального курсу "Соціологія культури" (17,78 кБ) 21.02.2017

Застосування методів активного навчання при проведенні семінарського заняття "Соціологія конфлікту". Рольова гра "Конфлікт в громадському транспорті": реалізація способів взаємодії особистості, спільноти і суспільства у динаміці розгортання суперечки.

1423. Використання методів заохочення і покарання у навчально-виховному процесі (79,18 кБ) Курсовая 20.12.2002

Загальна характеристика заохочення і покарання як методів педагогічного стимулювання діяльності школярів. Загальні правила, якими слід керуватися при вирішенні питання про доцільність використання заохочення і покарання. Педагогічний такт у спілкуванні.

1424. Використання методів інтерактивного навчання біології в навчальному процесі (107,09 кБ) Курсовая 21.02.2017

Класифікація методів інтерактивного навчання як форми організації пізнавальної діяльності на уроках біології. Характеристика ігрових методів навчання і виховання. Роль ігор на заняттях при використані наукового колекційного матеріалу кабінету біології.

1425. Використання методів самовиховання під час формування здорового способу життя (66,55 кБ) Курсовая 21.02.2017

Педагогічні основи формування здорового способу життя методами самовиховання. Особливості формування здорового способу життя учнів професійно-технічних навчальних закладів. Виховний захід для учнів на тему: "Формування звичок здорового способу життя".

1426. Використання методу бесіди як засобу удосконалення навичок естетичного сприймання мистецьких творів у початкових класах (298,49 кБ) Диплом 21.02.2017

Педагогічна сутність і оцінка ефективності методу бесіди, особливості його використання як засобу естетичного сприймання творів мистецтва у початкових класах. Форми використання бесіди у процесі ознайомлення школярів з творами образотворчого мистецтва.

1427. Використання методу вправ у навчанні (14,8 кБ) Реферат 21.02.2017

Метод вправ як основний вид практичних методів навчання. Педагогічне керівництво виконанням вправ. Нагромадження практичного чуттєвого досвіду методами вправляння. Види практичних методів: навчальні та ігрові вправи, лабораторні та практичні роботи.

1428. Використання методу колового тренування на уроках фізичної культури (1657,3 кБ) Курсовая 21.02.2017

Суть колового методу тренування, вимоги та доцільність його використання. Досвід застосування вчителями досліджуваного методу. Загальна характеристика практики застосування колового методу тренування на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі.

1429. Використання методу переконання у національному вихованні (40,17 кБ) Курсовая 21.02.2017

Особливості виховного потенціалу установ професійно-технічної освіти, організація національної діяльності учнів. Педагогічні умови ефективності процесу національного виховання учнів ПТНЗ. Виховний захід для учнів ПТНЗ за темою "Український патріотизм".

1430. Використання методу проблемного викладу у вищому навчальному закладі (35,2 кБ) Курсовая 20.12.2013

Метод проблемного викладу як категорія дидактики: цілі, завдання, сутність, історія виникнення та використання. Дослідження умов ефективного застосування методу проблемного викладу. Реалізація методу навчання у професійно-технічному навчальному закладі.

1431. Використання методу проектів для організації підсумкового заняття по вивченню можливостей текстового процесора MS Word (83,63 кБ) Курсовая 21.02.2017

Сутність педагогічної технології, орієнтованої на застосування і придбання нових фактичних знань. Аналіз MS Word, Excel, Access. Метод проектів як перспективна педагогічна технологія. Принципи вивчення дисципліни "Інформатика" за допомогою проектів.

1432. Використання методу проектів на уроках інформатики (2929,91 кБ) Курсовая 21.02.2017

Телекомунікаційний проект і його використання в навчальному процесі. Основні вимоги до використання методу проектів на уроках інформатики. Електронні ресурси для навчального проекту. Створення презентації учня. Електронні таблиці у проектній роботі.

1433. Використання методу синквейну на заняттях з німецької мови у вищому навчальному закладі (129,15 кБ) 20.09.2029

Характеристика методу синквейну в системі інноваційного навчання як різновиду мовленнєвотворчого завдання. Аналіз умов його використання на старших курсах під час вивчення німецької мови як другої іноземної. Організаційні форми роботи з синквейном.

1434. Використання мовних логічних завдань в процесі ознайомлення дошкільників з природою (63,29 кБ) Курсовая 20.11.2003

Методи ознайомлення дошкільників з природою: дидактичні ігри, робота з роздатковим матеріалом та підручником. Види мовних завдань у структурі інтегрованого заняття природознавства і мовлення у дошкільників. Комплексне заняття на тему "Рідна природа".

1435. Використання можливостей мережі Інтернет при формуванні професійно спрямованої англомовної комунікативної компетентності в говорінні у майбутніх правознавців (32,64 кБ) 20.08.2027

Професійно спрямовaна іншомовна комунікaтивна компетентність в говорінні фaхівця як його комунікaтивна здaтність вирішувaти професійно спрямовaні зaвдaння в непідготовленому усному aкті спілкувaння. Напрямки формування даної компетенції та ї значення.

1436. Використання можливостей нестандартного уроку з метою підвищення зацікавленості учнів у процесі навчання геометрії (1942,62 кБ) Курсовая 20.05.2016

Урок як основна форма процесу навчання в школі, його типи та структура. Порівняльна характеристика традиційного та сучасного уроків. Основні ознаки і типи нестандартних уроків. Розробка планів-конспектів нестандартних уроків геометрії в основній школі.

1437. Використання музично-дидактичних ігор в процесі музичного виховання дітей дошкільного віку (41,11 кБ) Курсовая 21.02.2017

Значення розвитку музичних здібностей у дітей дошкільного віку. Основні види музично-дидактичних ігор у музичному розвитку дошкільників. Кваліфікації ігор в дитячих садках. Визначення рівню музичного розвитку дитини. Аналіз і результати практичної роботи.

1438. Використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва (44,42 кБ) Курсовая 21.02.2017

Шляхи активізації музично-естетичного виховання засобами дидактичних ігор. Творчі аспекти розвитку здібностей школярів у процесі ігрової діяльності. Напрямки активізації ігрової діяльності. Методика застосування ігор у музично-естетичному вихованні.

1439. Використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва в початковій школі (59,65 кБ) Курсовая 20.10.2026

Шляхи активізації музично-естетичного виховання засобами дидактичних ігор. Творчі аспекти розвитку здібностей молодших школярів у процесі ігрової діяльності. Духовний розвиток, формування запитів, інтересів, ідеалів, визначення сенсу життя особистості.

1440. Використання мультимедійних технологій на заняттях з української літератури (35,26 кБ) 20.08.2027

Запровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій, створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання, повне забезпечення ними закладів освіти як один із пріоритетних напрямів Національної доктрини розвитку освіти в Україні.

Последние запросы

Облако тегов