Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1401. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій (3359,64 кБ) Диплом 21.02.2017

Засоби інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та навчанні предмета "Технології". Інтелектуальні передумови навчання за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій та Інтернету. Штучне освітлення в майстерні предмета "Технології".

1402. Використання історичних фактів при вивченні нумерації чисел в початкових класах (152,23 кБ) Курсовая 21.02.2017

Ознайомлення дітей з культурою і розвитком давніх цивілізацій, великими математичними, зробленими першими вченими ще у часи Давнього Шумеру, Давнього Єгипту, Давньої Греції. Форми и специфіка організації занять з використанням історичного матеріалу.

1403. Використання казки на уроках для розвитку уяви молодших школярів (183,08 кБ) Курсовая 21.02.2017

Значення казки у літературному розвитку школярів. Психологічні закономірності розвитку уяви учнів у процесі роботи з казкою. Дійсний стан сформованості творчої уяви молодших школярів. Методичні можливості казки як літературного жанру для розвитку уяви.

1404. Використання казки як засобу розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку (330,65 кБ) Диплом 21.02.2017

Соціально-психологічні особливості дітей дошкільного віку. Основні види казок та їх вплив на розвиток пізнавальної активності дітей. Оцінка мисленнєвої діяльності дитини. Виявлення рівня розвитку концентрації уваги, активності уяви та її відтворюваності.

1405. Використання казок на уроках іноземної мови (34,62 кБ) Курсовая 20.06.2023

Забезпечення особистісно-орієнтованої та адресованої мовної взаємодії між учнями як основне призначення рольового діалогу у процесі театралізованої діяльності. Казка - матеріал для використання її в якості змістовної основи навчання в шкільному віці.

1406. Використання кейс-методу в навчанні іноземної мови (14,28 кБ) 20.04.2020

Особливості використання методу ситуаційних вправ в навчанні іноземної мови. Формування в студентів уміння створювати логічно пов’язані, відповідні певній ситуації спілкування письмові та усні відповіді як головне завдання професійно-орієнтованого навчанн

1407. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів (3256,7 кБ) Курсовая 24.12.2008

Використання комп ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів. Студента IV курсу заочної форми навчання спеціальність ”Біологія” Гальченко Інна науковий керівник кандидат наук, доцент Глазунова Лариса Василівна м.

1408. Використання комп’ютера для вивчення теми "Людина серед людей" на прикладі курсу "Навколишній світ" у початковій школі (27,5 кБ) Курсовая 20.06.2017

Психолого-педагогічний аспект використання педагогічного програмного забезпечення для створення дидактичних засобів. Опис ППЗ для розробки дидактичних засобів. Конспекти уроків з теми "Людина серед людей" із використанням комп’ютерних дидактичних засобів.

1409. Використання комп’ютера на уроках математики в початкових класах (59 кБ) Курсовая 21.02.2017

Теоретичне обґрунтування використання інформаційних технологій в початковій школі. Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання математики в початкових класах. Дидактичні можливості комп’ютера в навчально-пізнавальній діяльності молодших школярів.

1410. Використання комп’ютера на уроках мистецтва (125,27 кБ) Курсовая 21.02.2017

Фактори, що сприють більш активному і ефективному використанню нових інформаційних технологій у початковій школі. Проблема використання комп’ютера на уроках мистецтва у початковій школі. Система уроків з використанням комп’ютера на уроках малювання.

1411. Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи (131,67 кБ) Диплом 21.02.2017

Аналіз літератури та узагальнення досвіду використання ПК в школі. Розробка та впровадження методики використання нових інформаційних технологій в початковій школі. Практика використання ПК на уроках художньо-естетичного циклу, впровадження методики.

1412. Використання комп’ютерів під час викладання різних предметів (1455,04 кБ) Реферат 21.02.2017

Впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій навчання, що базуються на комп’ютерній підтримці. Використання комп’ютерів під час вивчення навчальних предметів в початковій школі як важливий чинник особистісно-орієнтованого навчання.

1413. Використання комп’ютерних дидактичних засобів при вивченні теми рідного края у початковій школі (137,17 кБ) Контрольная 20.06.2017

Особливості вивчення теми "Твій рідний край" на прикладі курсу "Навколишній світ" у початковій школі. Психолого-педагогічний аспект використання інформаційних технологій для створення дидактичних засобів. Комп’ютерне обладнання і програмне забезпечення.

1414. Використання комп’ютерних засобів на уроках української мови в початковій школі (87,41 кБ) Диплом 20.06.2017

Особливості використання комп’ютера як засобу навчання в початковій школі. Уроки української мови з комп’ютерною підтримкою. Переваги і недоліки використання ПК у навчальному процесі. Прикладне програмне забезпечення для розробки дидактичних засобів.

1415. Використання комп’ютерних технологій при вивченні студентами аграрного університету курсу "Сільськогосподарські машини" (2255,85 кБ) Диплом 20.05.2016

Роль мультимедійних презентацій в сучасному навчальному процесі. Методика підготовки та використання мультимедійних презентацій при вивченні предмету "сільськогосподарські машини". Види та класифікація, переваги та недоліки мультимедійних презентацій.

1416. Використання комп’ютерних технологій як засіб формування творчої особистості (1687,37 кБ) Курсовая 20.09.2006

Теоретичні засади використання комп’ютерних технологій на уроках математики. Характеристика програмних засобів навчання. Методи використання мультимедійних презентацій під час уроку. Структура уроку математики з використанням комп’ютерних технологій.

1417. Використання культурних асиміляторів як засобу виховання толерантності майбутніх учителів у процесі навчання іноземної мови (12,17 кБ) 20.08.2027

Головний зміст методу "культурних асиміляторів", використання якого на практичних заняттях з іноземної мови у педагогічному вищому навчальному закладі сприяє вихованню соціокультурної толерантності майбутніх учителів як складової їх компетентності.

1418. Використання лінгводидактичного тестування в 5–7 класах як одного з напрямків оптимізації навчального процесу (на матеріалі німецької мови) (39,52 кБ) 20.08.2027

Розкриття значення тестування у середній загальноосвітній школі у учнів 5–7 класів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну, відповідно до вимог діючої програми з іноземної мови для навчальних закладів. Розробка тестів та їх застосування в навчанні.

1419. Використання матеріалів і приладдя на уроках вивчення натюрморту (147,88 кБ) Реферат 21.02.2017

Натюрморт як жанр образотворчого мистецтва. Завдання під час вивчення натюрморту. Основне приладдя і робота з ним. Фарби як засіб одержання кольору у живописі. Властивості пензля і акварельних фарб. Гуаш як ефективний засіб передачі предметів кольором.

1420. Використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання (1079,41 кБ) Диплом 21.02.2017

Аналіз наукової та педагогічної літератури з питань використання мережі Інтернет у навчальному процесі. Методика пошуку інформації в мережі. Розробка творчого проекту "Узбекський плов" з використанням інформаційних технологій на уроці трудового навчання.

Облако тегов