Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1381. Використання інноваційних методів навчання при вивченні теми "Вади розвитку" (51,7 кБ) 21.02.2017

Методична розробка написана на актуальну тему, адже інноваційний шлях розвитку суспільства можливо забезпечити, сформувавши покоління людей, які мислять і діють інноваційно. В розробці викладено традиційні і нетрадиційні методи навчання ветеринарії.

1382. Використання інноваційних технологій інтегрованого навчання на заняттях малих академій мистецтв (238,43 кБ) 20.09.2027

Створення спеціальних програм для Малої академії мистецтва, які надають можливість наблизитися до основ українського народного мистецтва при виконанні творчих робіт з використанням поліського фольклору, творів відомих поліських письменників і поетів.

1383. Використання інноваційних технологій під час вивчення англійської мови в процесі підготовки майбутніх фармацевтів (135,56 кБ) 20.08.2023

Дослідження актуальних питань реалізації інноваційних освітніх технологій у викладанні англійської мови студентам фармацевтичних спеціальностей. Реалізація низки інноваційних технологій, які сприяють розвитку позитивної динаміки пізнавального процесу.

1384. Використання інноваційних технологій при вивченні зарубіжної літератури в школі (53,45 кБ) Курсовая 20.01.2018

Мета, завдання і зміст навчання зарубіжної літератури у старших класах. Психолого-педагогічні засади використання інноваційних технологій. Характеристика основних типів нестандартних уроків та практичне застосування інформаційних технологій в школі.

1385. Використання інноваційних технологій у формуванні іншомовної комунікативної компетенції (42,44 кБ) 20.08.2027

Напрямки та принципи реалізації процесу введення в освітнє середовище інноваційних технологій, в основу яких покладені цілісні моделі навчально-виховного процесу, засновані на діалектичній єдності методології та засобів їх здійснення. Модернізація освіти.

1386. Використання інтерактивних вправ як засіб розвитку ключових компетентностей (32,33 кБ) 20.08.2027

Компетентістний підхід у навчанні та оцінка його позитивного впливу на рівень адаптації школярів у соціумі, вирішення ключових проблем сучасного життя, їхнє професійне самовизначення. Ключові компетенції: поняття та головний зміст, аналіз значення.

1387. Використання інтерактивних дошок на уроках української мови (12084,57 кБ) Реферат 20.10.2017

Види освітньої діяльності при використанні інтерактивної дошки. Етапи проведення інтерактивного уроку. Можливі варіанти використання колекції мультимедіа-компонентів для інтерактивних дошок. Унікальні переваги використання інтерактивної дошки в школі.

1388. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски" (279,35 кБ) Курсовая 21.02.2017

Загальна характеристика, будова та основні способи руху черевоногих молюсків (на прикладі акваріумних видів). Особливості визначення молюсків за допомогою черепашок, їх роль в екосистемах і житті людини. Шляхи пристосування малого ставковика до існування.

1389. Використання інтерактивних методів на уроках хімії (26,99 кБ) Курсовая 20.08.2014

Суть інтерактивних методів навчання. Їх класифікація залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів. Мотивація навчального процесу та особливості використання інтерактивних методів на уроках хімії у сьомому-дев’ятому класах.

1390. Використання інтерактивних методів навчання на уроках інформатики (9118,09 кБ) 21.02.2017

Сутність інтерактивного навчання: мотивація навчальної діяльності; готовність до самовдосконалення; критичне мислення. Групи інтерактивних технологій: кооперативне та колективно-групове навчання; ситуативне моделювання та опрацювання дискусійних питань.

1391. Використання інтерактивних методів навчання на уроці (102,46 кБ) Курсовая 21.02.2017

Основне освітнє завдання сучасного педагога: спрямування роботи на розумовий розвиток учнів для забезпечення формування їх творчих здібностей. Суть інтерактивних методів навчання та їх використання на уроках викладачами професійного гірничого ліцею.

1392. Використання інтерактивних методів навчання при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу (1508,93 кБ) Курсовая 21.02.2017

Застосування інтерактивних методів навчання при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу. Сучасний стан використання інтерактивних методів на уроках алгебри у школі. Інтерактивні групові методи навчання та рекомендації щодо їх застосування.

1393. Використання інтерактивних технологій для навчання діалогу – розпитування учнів 5 класу (53,05 кБ) Курсовая 21.02.2017

Роль і місце інтерактивного навчання у процесі формування мовленнєвої компетенції з діалогічного мовлення. Психологічні та методичні засади використання інтерактивних технологій для навчання діалогу учнів 5 класу. Класифікація інтерактивних прийомів.

1394. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови в початковій школі: міжпредметний підхід (19,03 кБ) 20.08.2027

Обґрунтування доцільності використання інтерактивних технологій на початковому ступені вивчення іноземної мови. Розгляд проблеми впровадження міжпредметних зв’язків у навчання. Приклади тем для інтеграції уроків іноземної мови та природознавства.

1395. Використання інтерактивних технологій навчання математики у профільній школі (2628,23 кБ) 21.02.2017

Психолого-педагогічні основи та особливості використання інтерактивних технологій навчання математики у профільній школі. Аналіз методики використання інтерактивних технологій при вивченні теми "Похідна та її застосування" на різних профілях навчання.

1396. Використання інтерактивної дошки та програми Smart Notebook 10 на уроках української літератури (4013,73 кБ) Курсовая 21.02.2017

Мета використання інформаційно-комунікаційних технологій, електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності сучасного педагога. Психолого-педагогічні аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, існуючі недоліки та проблеми.

1397. Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій (1280,67 кБ) Диплом 21.02.2017

Поняття "інформаційні технології", їх класифікація та характеристика. Значення і місце інформаційних технологій в розвитку сучасної освіти. Дослідження студентів для аналізу готовності майбутнього педагога-початківця до застосування інноваційних методик.

1398. Використання інформаційних технологій в процесі навчання (56,18 кБ) Курсовая 21.02.2017

Мультимедійні презентації як елемент впровадження інноваційних технологій у навчальному процесі. Шляхи використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі вчителем початкових класів, оцінка практичної ефективності даного процесу.

1399. Використання інформаційних технологій навчання на уроках української мови і літератури (13,88 кБ) Реферат 20.05.2019

Специфіка інформаційних технологій, їх роль в вивченні української мови і літератури, переваги такої організації навчально-виховного процесу. Структура мультимедійних уроків. Головне завдання використання ІКТ у педагогічному процесі вивчення предмету.

1400. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської мови (38,58 кБ) 20.08.2027

Інформатизація освітнього простору школи й відновлення навчальних курсів з урахуванням реалій інформаційного суспільства. Методичні аспекти використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі навчання англійської мови у загальноосвітній школі.

Последние запросы


современная литература Качество правовой информации методы управления документооборотом с использованием интернет технологий материалистическая концепция политики и государства в трудах Маркса и Энгельса Символика животных кровавое воскресенье действия электрического тока в устройстве теплиц и инкубаторов история европейского будьте вежливыми в разговоре с собеседником Селекция микроорганизмов Симптомы ветряной оспы взаимоотношения президента и конгресса ремонтно-обслуживающего воздействия МТП хозяйства с разработкой технологическое планировки разборочно-моечного участка Курсовой проект по экономики отросли единая база правонарушений личность и социальные группы в политике прямые и косвенные переменные и постоянные затрат не дозвонился фома аквинский о сущности форме и использовании политической власти язык и стиль журнала

Облако тегов