Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1361. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів (6164,54 кБ) Диплом 21.02.2017

Теоретичні основи декоративно-орнаментального малювання. Граматика та семантика українського декоративно-прикладного мистецтва, особливості стилізації форм рослинного, тваринного світу. Використання елементів стилізації на уроках декоративного мистецтва.

1362. Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах (1132,32 кБ) Диплом 21.02.2017

Визначення ролі елементів цікавого мовознавства на якість засвоєння учнями знань в процесі вивчення іменника в початкових класах і дослідження особливості його використання в навчальній діяльності вчителя початкових класів. Розробка пізнавальних завдань.

1363. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання (784,59 кБ) Реферат 24.12.2008

Курсова Робота Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання План Вступ І Теоретичні основи виконання начерків та ескізів на заняттях трудового навчання 1.1 Аналіз літератури та педагогічного досвіду 1.2 Сутність використання начерків

1364. Використання засобів зорової наочності у формуванні лексичної компетентності учнів 5-го класу середньої загальноосвітньої школи (3374,77 кБ) Курсовая 21.02.2017

Психолого-фізіологічні характеристики учнів, які необхідно враховувати в процесі навчання лексики іноземної мови. Етапи засвоєння лексичного матеріалу. Розробка вправ з використанням засобів наочності у процесі формування репродуктивної лексичної навички.

1365. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів (195,76 кБ) Диплом 21.02.2017

Теоретичні основи виразного читання в початковій школі, техніка мовлення як необхідна передумова виразного читання. Перевірка ефективності формування у молодших школярів умінь і навичок виразного читання, використання засобів логіко-емоційної виразності.

1366. Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі (1647,66 кБ) Курсовая 21.02.2017

Особливості засобів навчання і їх роль у ефективному засвоєнні знань учнями початкових класів. Класифікація засобів наочності, що використовуються на уроках природознавства. Використання опорних схем. Екскурсії, як важливий засіб навчання природознавству.

1367. Використання засобів народної педагогіки в естетичному вихованні дітей (56,24 кБ) Курсовая 21.02.2017

Народні погляди на красу та прилучення дітей до прекрасного. Засоби виховання естетичної культури в сім’ї. Методи та засоби естетичного виховання дітей дошкільного віку. Засоби, завдання, основні напрями та проблеми естетичного виховання учнів у школі.

1368. Використання засобів народної педагогіки в організації навчально-виховного процесу сучасної початкової школи (67,61 кБ) Курсовая 20.12.2024

Історико-педагогічний аналіз поглядів педагогів минулого на принцип народності у вихованні. Дослідження наявності елементів народної педагогіки у навчально-виховному процесі. Знайомство дітей з традиціями українського народу на уроках у початковій школі.

1369. Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят (47,08 кБ) Курсовая 21.02.2017

Народна педагогіка, її завдання та становлення як явища суспільного життя, свідомості та психології. Висвітлення досвіду виховання дітей в педагогічній літературі. Засоби народної педагогіки в роботі дошкільних закладів. Батько і мати – вихователі дітей.

1370. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів (12704,71 кБ) Диплом 21.02.2017

Теоретичні основи педагогічного малювання на уроках образотворчого мистецтва. Удосконалення навичок виконання педагогічного малюнка. Методика використання засобів педагогічного малювання у початковій школі. Результати дослідно-експериментальної роботи.

1371. Використання ігор на уроках музичного мистецтва в початкових класах (615,91 кБ) Курсовая 21.02.2017

Гра як основна діяльність дитини в ранньому і молодшому шкільному віці. Основні етапи проведення ігор. Музично-дидактичні, сюжетно-рольові та проблемно-моделюючі ігри. Ефективність використання ігор на уроках музичного мистецтва в початкових класах.

1372. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах (49,56 кБ) Курсовая 21.02.2017

Дидактична гра як один із способів залучення молодших школярів до активної розумової діяльності. Структура дидактичної гри. Формування граматичних понять в початкових класах засобами дидактичних ігор. Вивчення іменника та займенника в молодших класах.

1373. Використання ігрових методів на уроках історії (945,79 кБ) Курсовая 21.02.2017

Суть та ефективність ігрових методів навчання. Підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, особистісної самореалізації. Роль гри в організації навчальної діяльності на уроках історії. Розробки уроку з використанням вікторини, КВК, подорожі.

1374. Використання ігрових технологій у процесі навчання молодших школярів (42,59 кБ) Курсовая 21.02.2017

Сутність і функції ігрової діяльності. Теорія і класифікація ігор, методичні основи їх конструювання. Використання ігрових технологій як однієї з форм організації пізнавальної діяльності школярів при вивченні нового матеріалу на уроках у початковій школі.

1375. Використання ігрових форм роботи на уроках музичного мистецтва в школі (67,48 кБ) Курсовая 21.02.2017

Суть і значення ігрової діяльності на уроках музичного мистецтва в початкових класах. Творчі аспекти розвитку здібностей молодших школярів у процесі ігрової діяльності. Методика застосування творчих занять у музично-естетичному вихованні школярів.

1376. Використання ігрових форм як засіб підвищення інтересу до вивчення світової літератури в основній школі (691,83 кБ) Курсовая 21.02.2017

Визначення основних психолого-педагогічних особливостей розвитку учнів підліткового віку. Методична наука про ігрові форми діяльності. Використання ігор на уроках світової літератури для підвищення інтересу до уроку серед учнів та до предмету загалом.

1377. Використання ігрової технології на уроках географії (51,33 кБ) Курсовая 21.02.2017

Сутність і значення використання ігрових технологій в процесі вивчення географії. Ігрова діяльність на різних етапах уроку. Уроки з курсу "Загальна географія" (6 клас), "Географія материків і океанів" (7 клас), "Фізична географія України" (8 клас).

1378. Використання ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасних школах (100,78 кБ) Курсовая 21.02.2017

Історія виникнення та концептуальні засади вальдорфської педагогіки у сучасних школах. Особливості змісту використання ідеї та методика організації навчання школярів. Експериментальне дослідження та гігієнічна оцінка уроку за вальдорфською технологією.

1379. Використання ідей інтеграції філологічних дисциплін у практиці сучасного заняття (29,74 кБ) Реферат 21.02.2017

Розбудова національної системи освіти. Форми освітньо-виховного процесу на різних ступенях його запровадження. Застосування індивідуалізації інтеграційного навчання філологічних дисциплін. Міждисциплінарна інтеграція в межах блоку навчальних дисциплін.

1380. Використання інноваційних методик у викладанні предметів морально-духовного спрямування (53,97 кБ) Диплом 21.02.2017

Характеристики покоління епохи постмодернізму. Новітні методики викладання філософії. Досвід впровадження в європейських країнах. "Філософія для дітей" як напрям розвитку викладання філософії в Україні. Досвід використання новітніх методик в Україні.

Облако тегов