Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1341. Використання гри у викладанні економіки (8,7 кБ) Реферат 20.10.2002

Розгляд актуальних проблем використання гри у навчанні, обґрунтовано висвітлених в працях багатьох педагогів, психологів і методистів. Методика застосування дидактичних ігор під час викладання економіки. Створення мотивації досягнення успіху в навчанні.

1342. Використання гри як методу виховання (36,96 кБ) Реферат 20.07.2015

Функції гри у виховному процесі. Умови ефективності застосування дидактичних ігор, етапи та вимоги до їх проведення. Досвід використання інтелектуальних та дидактичних ігор вчителями початкової ланки освіти на прикладі уроків читання та природознавства.

1343. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини" (983,02 кБ) Курсовая 28.02.2017

1344. Використання дидактичних ігор на уроках математики (85,86 кБ) Диплом 21.02.2017

Психолого-педагогічні передумови використання дидактичних ігор на уроках математики та систематизація досвіду класоводів щодо їх використання. Розробка системи дидактичних ігор на уроках математики у першому класі, її призначення та оцінка ефективності.

1345. Використання дидактичних ігор на уроках образотворчого мистецтва в середніх класах (66,86 кБ) Курсовая 21.02.2017

Ігри та їх місце в навчальній діяльності. Сутність та види дидактичної гри. Мультимедійні засоби як джерело нових знань. Рекомендації щодо організації уроків образотворчого мистецтва з використанням комп’ютерної техніки як активних методів навчання.

1346. Використання дидактичних ігор на уроках читання та письма в початкових класах (58,76 кБ) Курсовая 21.02.2017

Значення дидактичної гри як однієї із найголовніших способів формування пізнавальної активності молодших школярів. Структура та види дидактичних ігор. Формування граматичних понять на уроках читання та письма в початкових класах засобами дидактичних ігор.

1347. Використання дидактичних ігор та ігрових прийомів у роботі по збагаченню, уточненню та активізації словника у дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвитком мови ІІ рівня, обумовленим моторною алалією (348,54 кБ) Курсовая 21.02.2017

Сучасний стан проблеми моторної алалії. Визначення показників сформованості активного та пасивного словника у дітей. Робота з дітьми по збагаченню, уточненню та активізації словника на основі підібраних і розроблених дидактичних ігор та ігрових прийомів.

1348. Використання дидактичних ігор у курсі "Я і Україна" як засіб формування екологічних уявлень та понять (475,62 кБ) Курсовая 21.02.2017

Сутність дидактичної гри як засобу формування екологічних уявлень і понять. Організація екологічної ігрової діяльності молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна". Організація експериментального дослідження використання екологічної ігрової діяльності.

1349. Використання дидактичних функцій іншомовних художніх текстів у формуванні особистості студента як суб’єкта діалогу культур (40,48 кБ) 20.08.2027

Сутність і зміст навчання іноземної мови у вищій школі. Аспекти процесу іншомовного читання: застосування естетико-стилістичного аналізу художнього тексту, відбір художніх творів, смислова інтерпретація твору, використання у навчанні писемного мовлення.

1350. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів (96,52 кБ) Диплом 21.02.2017

Теоретичні засади формування екологічної культури молодших школярів. Психолого-педагогічні основи екологічного виховання. Екологічна освіта молодших школярів на міжпредметній основі. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури.

1351. Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі (2198,75 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття про диференціацію процесу навчання, його ціль, основні види. Характеристика основних форм внутрішньокласової диференціації. Методика проведення уроків з виконання диференціального підходу. Розробка уроку на прикладі теми: "Нанесення розмірів".

1352. Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах (368,19 кБ) Диплом 21.02.2017

Педагогічні основи, мета, завдання, види та реалізація диференційованого навчання. Технологія та способи диференціації на уроках. Методика організації диференційованого підходу до молодших школярів у процесі навчальної діяльності, рекомендації щодо неї.

1353. Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя (97,45 кБ) Реферат 21.02.2017

Етапи проведення діагностування, самодіагностування педагогічної діяльності, яке спрямоване на оволодіння учителем навичок самоаналізу, самооцінки. Критерії оцінювання рівня сформованості компетенцій педагога: методичні, наукові, технологічні знання.

1354. Використання ділових ігор у роботі соціального педагога (44,9 кБ) Курсовая 21.02.2017

Сутність поняття ділових ігор у роботі вітчизняних і зарубіжних вчених. Програма ігор соціального педагога у профорієнтаційній роботі зі старшокласниками. Навчання школярів за інтерактивними методами. Специфіка творчої професійної діяльності педагога.

1355. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур" (34,5 кБ) Контрольная 21.02.2017

Розгляд питання щодо впровадження ділової гри в навчально-виховний процес. Визначення педагогічної суті та завдань активного навчання на уроці економіки на тему "Ділова гра: поняття, основи, переваги, недоліки". Розгляд етапів організації ділової гри.

1356. Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства (25,88 кБ) Реферат 21.02.2017

Етапи розвитку пізнавального інтересу, як запоруки використання додаткового матеріалу на уроках природознавства. Розвиток навчально-пізнавальних дій в учнів на уроках природознавства. Позитивні та негативні аспекти використання додаткової літератури.

1357. Використання додаткової літератури на уроках природознавства (169,6 кБ) 20.07.2021

Типи уроків з природознавства. Організація та методика проведення предметних уроків в початковій школі. Позакласна робота з учнями. Ознайомлення першокласників з природою. Робота з екологічного виховання дітей. Предметний урок на тему "Рослини навесні".

1358. Використання дослідницького методу у ПТНЗ (74,35 кБ) Курсовая 21.02.2017

Використання дослідницького методу у навчальному процесі. Принципи професійного навчання, що першочергово реалізуються при застосуванні дослідницького методу. Пізнавальна активність і пізнавальна самостійність. Закріплення і систематизації знань.

1359. Використання екологічних ігор у навчально-виховному процесі (81,97 кБ) Курсовая 20.11.2008

Сутність, завдання та принципи екологічної освіти. Діяльність вчителя на уроках біології в процесі навчання та екологічного виховання. Використання системи розробок екологічних ігор з метою виховання бережливого ставлення до природного біорізноманіття.

1360. Використання елементів краєзнавства на уроках в початковій школі (22,2 кБ) 21.02.2017

Особливості формування національної самосвідомості дитини в дошкільному та молодшому шкільному віці. Дидактичні умови, які забезпечують ефективність вивчення краєзнавства у початковій школі. Знайомство учнів з природою, культурою, традиціями рідного краю.

Облако тегов