Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1321. Викладання логіки в західній Україні на межі ХІХ-ХХ століття (33,48 кБ) Реферат 20.02.2018

Розвиток логіки в кожному з регіонів України в період, що вивчається, передумови відмінностей у зв’язку з політичними подіями та територіального відношення різних регіонів сучасної держави. Перші україномовні друковані видання із логіки, їх джерела.

1322. Викладання музики у школі (32,91 кБ) Реферат 20.10.2008

Музика в школі як навчальний предмет та урок мистецтва. Завдання і зміст музичного виховання. Форми та методи навчально-виховного процесу в школі. Критерії оцінювання досягнень учнів. Урок музики та основні форми його організації: типи і структура уроків.

1323. Викладання основ петриківського розпису в школі (100,33 кБ) Диплом 21.02.2017

Петриківський розпис як один із давніх видів народного декоративно-ужиткового мистецтва і його значення в культурній спадщині України. Дидактичний аналіз різних трудових прийомів у зображеннях розпису. Особливості календарно-тематичного планування.

1324. Викладання предмету "Техніка" у 7 класі (622,54 кБ) Курсовая 20.02.2001

Сутність і завдання систематизації навчального процесу. Узагальнення та систематизація у досвіді вчителів-новаторів. Планування занять на узагальнення та систематизацію знань трудового навчання з теми "Техніка" у 7 класі, аналіз вибору тестового методу.

1325. Викладання теми "Алгоритми" (3906,53 кБ) 21.02.2017

Формування в учнів поняття алгоритму. Ознайомлення з властивостями, способами та основними формами подання алгоритмів. Базові структури алгоритмів та їх властивості. Побудова графічних схем найпростіших алгоритмів. Аналіз алгоритму розв’язування задачі.

1326. Викладання теми "Історія інформатики" в школі (2455,18 кБ) Диплом 21.02.2017

Роль історії науки при вивченні дисциплін у загальноосвітніх закладах. Обгрунтування необхідності використання технологій WEB 2.0 в процесі навчання інформатики. Використання соціальних сервісів Інтернет при викладанні теми "Історія інформатики" в школі.

1327. Викладання української літератури (18,42 кБ) 21.02.2017

Мотивація навчальної діяльності. Проблемно-тематичний аналіз повісті Григора Тютюнника "Климко". Всебічна характеристика віршу Т. Шевченка "Думи мої, думи мої…". Вдосконалення навичок виразно читати. Виховання в учнів естетичного смаку, почуття добра.

1328. Викладання через аналізатор кольорів (449,97 кБ) 20.03.2031

Педагогічний аналіз особливостей сприймання людиною явищь природи, через зорові відчуття. Характеристики і будова зорового аналізатору. Методи викладання знань про пороги відчуттів і кольору. Психологічна характеристика кольорів, і походження їх назв.

1329. Викладацька діяльність Михайла Грушевського у Львові кінця XIX – початку XX ст. (27,81 кБ) 20.09.2011

Заснування кафедри всесвітньої історії у Львівському університеті, роль М. Грушевського у підготовці молодих істориків. Українофільські погляди М. Грушевського, успішність відвідування лекцій професора студентами. Принципи підготовки молодих істориків.

1330. Викладач-куратор у сучасному навчально-виховному процесі (19,81 кБ) 21.02.2017

Дискусія на тему "Чому ми, українці, хочемо єдиного опікуна, який би зігрівав нас теплом та захищав від зовнішнього страшного світу?". Простеження ідеології "володій людьми як ресурсами". Актуальність посади викладача-куратора. Міфи у системі освіти.

1331. Викладення теми "Трикутники" по програмі курсу геометрії в 7 класі середньої школи (2294,79 кБ) Курсовая 21.02.2017

Систематизований учбовий матеріал за темою "Трикутники" по новій програмі геометрії для 7 класу 12-річної школи. Трикутник, його елементи та ознаки рівності. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки. Висота, бісектриса і медіана трикутника.

1332. Виклики глобалізованого світу та відповіді на них парадигмальними змінами в системі англійської освіти (16,52 кБ) 20.02.2018

Розкриття сучасного стану початкової, середньої і вищої шкіл Великобританії. Особливості системи освіти у Англії, Уельсі, Північної Ірландії й Шотландії. Тенденція розвитку дошкільних закладів. Провідні університети Великої Британії. Нове покоління вузів.

1333. Виконання тематичної композиції молодшими школярами (3807,26 кБ) Реферат 21.02.2017

Викладання образотворчого мистецтва в молодших класах, розвиток у школярів образного мислення і здібностей. Етапи розвитку навичок малювання в дитини, відображення в малюнках її бачення світу. Порядок вивчення тематичного малювання в перших класах.

1334. Використання активних методів навчання у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації (69,19 кБ) Диплом 21.02.2017

Аналіз різних методів навчання. Методи активізацйії навчально-пізнавальної діяльності. Загальні питання організації та проведення експерименту, аналіз результатів. Хід практичного заняття "Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія, США".

1335. Використання аудіовізуальних засобів навчання (47,25 кБ) Курсовая 20.12.2008

Історія виникнення, мета й завдання використання аудіовізуальних засобів навчання для активізації пізнавальної активності учнів, характеристика їх видів. План-конспект уроку із застосуванням активного методу навчання на тему "Гроші та їх функції".

1336. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна" (65,67 кБ) Диплом 21.02.2017

Проблеми та методика використання бесіди як методу навчання в теорії та практиці в початковій школі, стан використання бесіди на уроках курсу "Я і Україна". Реалізація педагогічних умов організації бесіди у 3 класі; результати експериментальної роботи.

1337. Використання відео-фрагментів на уроках історії як засіб розвитку когнітивних процесів учнів (37,98 кБ) 21.02.2017

Пам’ять, мислення та їх розвиток на уроках історії. Діагностика уваги учнів та способи її посилення. Основні шляхи розвитку уяви. Методика використання відеоматеріалів на уроках історії. Пізнавальні завдання як засіб розвитку когнітивних процесів учнів.

1338. Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов (21,81 кБ) 21.02.2017

Педагогічний менеджмент, та його компоненти. Планування своєї педагогічної діяльності. Методична підготовка вчителя іноземних мов. Ефективне здійснення навчання та виховання. Формування вмінь педагогічного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов.

1339. Використання віршованих творів у процесі формування англомовної граматичної компетенції учнів (46,27 кБ) Курсовая 21.02.2017

Іноземна пісня як національно-культурний компонент змісту навчання англійської мови. Використання віршів та музикальних фрагментів у процесі навчання. Методичні рекомендації щодо формування рецептивних граматичних навичок учнів засобами англійської пісні.

1340. Використання гри на уроках англійської мови (67,35 кБ) Курсовая 20.04.2015

Суть, поняття та значення гри в навчальному процесі. Структура, види та різні підходи до класифікацій ігор. Роль використання різних видів гри на уроках англійської мови та дослідно-експериментальна перевірка ефективності проведення гри на уроках.

Облако тегов