Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1241. Вивчення технік графіки на уроках образотворчого мистецтва в середній школі (62,29 кБ) Диплом 21.02.2017

Традиційні техніки графіки. Прикладна графіка та нетрадиційні техніки графіки. Зміст навчального матеріалу з графічними техніками у підручниках з образотворчого мистецтва для середніх шкіл. Дизайн календарю як приклад використання графічних технік.

1242. Вивчення українських казок у початковій школі (50,6 кБ) Курсовая 20.05.2018

Українська народна казка як особливий літературний жанр. Класифікація казок. Методика опрацювання української народної казки у початковій школі. Особливості роботи над казкою. Значення казки у дитячому віці. Творче виховання з використанням казки.

1243. Вивчення української мови в початкових класах (50,4 кБ) Реферат 21.02.2017

Ознайомлення з частинами мови в початкових класах. Система вивчення іменника. Розвиток мовлення при вивченні теми "Прикметник". Робота над дієсловом та формування граматичного поняття про знаменник. Ознайомлення молодших школярів з прийменником.

1244. Вивчення української мови в сучасній школі (48,98 кБ) Контрольная 21.02.2017

Вивчення частин мови в початкових класах. Ознайомленя учнів з такими самостійними частинами мови, як іменник, прикметник, дієслово, особові займенники, числівники, прислівники і з службовою частиною мови прийменником. Вправи та ігри для закріплення тем.

1245. Вивчення фольклорних джерел творчості українських письменників на уроках української літератури в 10–11 класах (105,45 кБ) Реферат 20.08.2014

Опис методів, форм ефективного засвоєння знань з фольклористики, літературознавства. Ступінь сформованості у старшокласників умінь визначати й аналізувати фольклорні джерела творчості українських письменників, розкриття національного коріння їхніх творів.

1246. Вивчення хвильової оптики в старшій школі (228 кБ) Курсовая 21.02.2017

Місце теми "Хвильова оптика" в програмі старшої школи. Хвильові властивості світла. Науково-методичний аналіз змісту і структури навчального матеріалу. Методичні рекомендації щодо проведення уроків фізики з даної теми у старшій школі в 11-му класі.

1247. Вивчення, забезпечення та розвиток інформаційних потреб бібліотекарів в умовах формування інформаційного суспільства (34,68 кБ) Реферат 20.01.2023

Дослідження інформаційних потреб бібліотекарів, характеристика і напрями вдосконалення документно-інформаційних ресурсів та інформаційного обслуговування бібліотекарів. Можливості використання глобальної мережі Інтернет в представленні інформації з фаху.

1248. Виготовлення поробки з природного матеріалу – шишок (6842,85 кБ) 20.08.2027

Різноманітність хвойних дерев. Особливості користування природним матеріалом та з’єднування деталей у поробках. Розвинення фантазії, зорової пам’яті, спостережливості та мілкої моторики рук учнів. Відчуття форми та пропорцій природного матеріалу.

1249. Виготовлення флористичних робіт з використанням різноманітного природного матеріалу (10444,73 кБ) Курсовая 21.02.2017

Флористика як вид декоративно-прикладного мистецтва, аплікація, колаж з рослинних матеріалів. Заготівля матеріалу. Стилі виконання колажів та панно. Приклади виконання робіт на новорічну тематику. Технологічні карти і матеріали, з яких виготовлені вироби.

1250. Видеоматериалы как средство интенсификации учебного процесса по английскому языку в средней школе (28,9 кБ) Курсовая 21.02.2017

Определение эффективности применения кинофрагментов в учебном процессе. Роль аудиовизуальных пособий в развитии речевых навыков на уроках английского языка. Методика работы с видеоматериалами на базе учебника "Happy English" для учеников шестого класса.

1251. Видеоматериалы как средство развития навыков говорения на уроках английского языка в 6-7 классах средней школы (65,23 кБ) Диплом 21.02.2017

Говорение как вид речевой деятельности. Монологическая и диалогическая речь. Виды речевых ситуаций и способы их создания. Использование видеоматериалов при обучении говорению учащихся 6-7 классов. Конспекты фрагментов уроков с применением видеоматериалов.

1252. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання (42,24 кБ) Реферат 21.02.2017

Розвиток мовлення - один із основних завдань сучасного уроку читання. Вправи й завдання на формування вмінь уважно й вдумливо слухати, відтворювати та аналізувати почуте. Формування видів мовленнєвої діяльності - говоріння, аудіювання, читання, письма.

1253. Види дидактичних ігор і їх педагогічне керівництво (12,66 кБ) Реферат 20.11.2018

Класифікація дидактичних ігор, їх сутність та значення в розвитку особистості дитини. Різновиди та напрями ігор, що використовуються в дошкільній педагогіці на сьогодні. Організація і керівництво дидактичними іграми в установах, порядок їх підготовки.

1254. Види контролю знань учнів (63,38 кБ) Курсовая 20.10.2017

Загальна характеристика контролю як дидактичного засобу управління навчанням. Класифікація і методи моніторингу за рівнем знань. Діагностування навчальних досягнень учнів та оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності за 12-бальною шкалою.

1255. Види опор в процесі формування іншомовної граматичної компетенції (224,12 кБ) Курсовая 20.12.2007

Огляд теоретичних основ формування іншомовної граматичної компетенції та вивчення видів опор у даному процесі: мета та зміст навчання граматики. Дослідження опор та принципів формування іншомовної граматичної компетенції в галузі міжнародної діяльності.

1256. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах (75,68 кБ) Диплом 21.02.2017

Роль і місце образотворчого мистецтва у позакласній та позашкільній роботі, її суть, мета і завдання, ефективність та доцільність проведення занять. Особливості образотворчої діяльності молодших школярів, методика гурткової роботи з дітьми у школі.

1257. Види списування та методика їх проведення в початкових класах (44,37 кБ) Курсовая 21.02.2017

Сутність понять "орфографія", "орфограма", "орфографічні навички", "орфографічні вправи". Опрацювання правописних правил. Формування правописних умінь і навичок. Механізм формування орфографічної навички. Методика навчання молодших школярів списування.

1258. Види та значення ігор (45,66 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття та класифікація ігор, їх різновиди та тенденції розвитку на сучасному етапі. Програма "Розвиваючі ігри". Ігротехнології та сфери їх практичного використання. Типи та напрямки дитячих ігор, їх значення в фізичному та психічному розвитку дитини.

1259. Види та особливості дитячої обдарованості у навчально-виховному процесі (41,51 кБ) Курсовая 21.02.2017

Дитяча обдарованість та її психологічні прояви. Поняття і визначення обдарованості у дітей. Роль педагога у навчанні обдарованих дітей. Види обдарованості та виховання обдарованих дітей. Особливості навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми.

1260. Види традиційних і нетрадиційних лекцій (26,19 кБ) Реферат 20.04.2023

Класифікація викладання матеріалу за стадіями навчання. Традиційні лекції: вступна, інформаційна (тематична), заключна (підсумкова) та оглядова. Класифікація нетрадиційних форм подачі матеріалу: проблемний виклад, конференція, інтерактивна лекція.

Облако тегов