Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1221. Вивчення проблем адаптації молодої людини у вищій школі (24,03 кБ) 20.01.2014

Розгляд особливостей адаптації молоді до навчального процесу у новому студентському колективі. Своєрідність процесів онтогенезу особистості в умовах вищої школи. Вікові і психологічні особливості першокурсника. Мотивація успішного навчання студента.

1222. Вивчення стану сформованості громадянськості майбутнього вчителя в сучасних педагогічних ВНЗ (122,77 кБ) 20.05.2013

Проблема формування громадянськості майбутніх учителів у вищих навчальних закладах. Недоліки громадянського виховання студентів. Ставлення студентів до громадянського виховання, їхня громадянська позиція, розуміння сутності громадянськості особистості.

1223. Вивчення структурно-семантичних аспектів тексту (19,4 кБ) Реферат 21.02.2017

Навчання учнів самостійно будувати зв’язні висловлювання. Вивчення тексту як синтаксичного цілого, мовної одиниці, характерних його особливостей. Уміння будувати зв’язне висловлювання, редагувати написане. Семантична характеристика зв’язного тексту.

1224. Вивчення сучасної української культури (59,9 кБ) Курсовая 21.02.2017

Основні тенденції, проблеми та перспективи розвитку сучасної української культури, сучасна масова культура та комунікація в умовах глобалізації. Ефективність використання художньої культури України як засобу пізнавально-виховної самостійності учнів.

1225. Вивчення та виявлення найбільш важливих і потрібних фонетичних правил у вивченні української мови в початковій школі (117,07 кБ) Диплом 21.02.2017

Навчання грамоті як особлива ступінь оволодіння первинними уміннями читання і письма. Методи вивчення букв на уроках української мови в початкових класах. Механізм читання, його складові. Читання складів на сторінці букваря. Уроки навчання грамоти.

1226. Вивчення та методика застосування графічного планшета в навчально-виховному процесі (25,7 кБ) 20.10.2010

Принцип роботи, технології та методика використання графічних планшетів у навчально-виховному процесі. Методика створення дидактичного навчального матеріалу за допомогою планшетів та програми ArtRage. Формування загально-навчальних умінь і навичок учнів.

1227. Вивчення та формування ідеалів у молодших школярів (611,32 кБ) Курсовая 21.02.2017

Класифікація ціннісних орієнтацій та ідеалів особистості, підходи до їх визначення у науковій літературі. Особливості психологічного розвитку та виховання моральних цінностей у молодших школярів, рекомендації зі сприяння формуванню в них ідеалів.

1228. Вивчення творів В. Нестайка на уроках позакласного читання (50,95 кБ) Курсовая 21.02.2017

Особливості, типи, форми та структура уроків позакласного читання. Методика вивчення творчості Всеволода Нестайка на уроках позакласного читання в 6 класі: "Пригоди Робінзона Кукурудзо", "Незнайомець з тринадцятої квартири" та "Таємниця трьох невідомих".

1229. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури (29,35 кБ) Реферат 21.02.2017

Характеристика кобзарства, як унікального явища української культури. Кобзарі – носії духовного генофонду народу, пробуджувачі національної свідомості. Розробка нестандартного уроку на тему "Кобзарі та лірники, як народні співці-музиканти на Україні".

1230. Вивчення тексту в початковій школі (147,72 кБ) Диплом 21.02.2017

Особливості розвитку мислення в дітей молодшого шкільного віку. Практика розв’язання проблеми розвитку мислення молодших школярів під час роботи над українським текстом. Розробка власних підходів щодо розвитку логічного мислення молодших школярів.

1231. Вивчення теми "Активні і пасивні дієприкметники" (20,37 кБ) 20.05.2029

Мотивація навчальної діяльності учнів за технологією кооперативного навчання. Відмінність між активними та пасивними дієприкметниками, правила їх творення і формування. Розвиток логічного мислення, творчої уяви та культури письмового мовлення учнів.

1232. Вивчення теми "Державотворчі процеси та політичний розвиток незалежної України" (1659,01 кБ) 21.02.2017

Розкриття особливостей державотворчих процесів незалежної України в 1991—1994 роках, з’ясування їх здобутків і прорахунків. Характеристика перебігу політичної боротьби. Виховування учнів у дусі поваги до історії свого народу під час вивчення теми.

1233. Вивчення теми "Ділові папери та загальні вимоги до їх складання" (22,58 кБ) 21.02.2017

Розробка семінарського заняття по діловодству. Документ - основний вид ділової мови; засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини. Вимоги до ділових паперів.

1234. Вивчення теми "Загальна характеристика та різноманітність найпростіших" (23 кБ) 20.11.2011

Загальна характеристика та різноманітність найпростіших – мешканців прісних водойм (амеба протей, евглена зелена, інфузорія туфелька), морів (форамініфери та радіолярії) та ґрунту. Особливості будови найпростіших і процесів їхньої життєдіяльності.

1235. Вивчення теми "Підприємство і власність. Види підприємств за формою власності" (107,81 кБ) Курсовая 21.02.2017

Методика викладання економіки. Специфіка та необхідність викладання економіки в школі. Тематичний план з курсу "Основи економічних знань" для десятих класів загальноосвітньої школи. Розробка робочої навчальної програми до курсу на визначену тему.

1236. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів (184,09 кБ) 21.02.2017

Психолінгвістичні основи вивчення прикметника як частини мови. Пізнавальна активність молодших школярів, засоби її формування. Методичне забезпечення вивчення прикметника в початкових класах, організація, зміст та перевірка ефективності вивчення теми.

1237. Вивчення теми "Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними" (28,07 кБ) 21.02.2017

Розробка практичного заняття на тему "Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними". Правильне поєднання звучання і написання слів. Проведення мовного експерименту. Фонетична транскрипція слів. Написання ненаголошених голосних у коренях слів.

1238. Вивчення теми "Франція напередодні революції" (23,41 кБ) 20.09.2013

Соціально-економічний і політичний розвиток Франції напередодні революції. Передумови і причини революції. Формування розуміння соціальної справедливості на прикладах історії Франції та уміння учнів аналізувати історичні документи та джерела інформації.

1239. Вивчення теми "Художнє оздоблення виробів з фанери та деревини" (20,65 кБ) 20.04.2020

Знання про процеси оздоблення виробів з деревини, самостійний вибір виду художнього оздоблення і розробка малюнків. Розвиток техніки оздоблення та декоративні покриття на виробах з деревини. Самостійна практична робота учнів та поточний інструктаж.

1240. Вивчення теорії зарубіжної літератури в старших класах (44,3 кБ) Курсовая 20.11.2006

Науково-методична система вивчення літературознавчих термінів і теоретико-літературних понять на уроках зарубіжної літератури в старших класах. Аналіз літературного твору в шкільній практиці. Розробка конспекту уроку зарубіжної літератури в 10 класі.

Последние запросы

Облако тегов