Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1201. Взгляды российских просветителей на проблему образования в России (10,91 кБ) Реферат 25.06.2006

18 век переломные годы в истории отечественной школы и педагогической мысли. Россия пережила реформы образования и воспитания, которые были вызваны важными социально-экономическими фактами политическим лидерством дворянства, укреплением позиций купечества,

1202. Вибір і оптимальне поєднання методів та засобів навчання у процесі формування знань про людину на уроках природознавства (35,5 кБ) Реферат 20.11.2016

Педагогічні умови формування знань про людину. Методики формування знань про людину. Вивчення нового матеріалу на уроках природознавства. Бесіда з елементами розповіді. Самостійна робота з підручником. Закріплення засвоєних знань, умінь і навичок учнів.

1203. Вибір методів навчання (11,87 кБ) 20.12.2002

Сутність та значення методів навчання в сучасній школі, їх підпорядкованість освітній та виховній меті навчання. Особливості факторів вибору того чи іншого методу для урока. Визначення ефективності використання деяких методів в навчальному процесі.

1204. Вибір та оптимальне поєднання методів навчання під час формування природничих знань у молодших школярів (1959,42 кБ) Диплом 20.11.2012

Характеристика методів організації процесу навчання природознавства в початковій школі, словесних та практичних методів навчання природознавства. Загальнодидактичні критерії вибору та поєднання методів навчання на уроках "Я і Україна. Природознавство".

1205. Вивчення байок в початковій школі (97,41 кБ) Курсовая 21.02.2017

Педагогічна цінність української байки як літературного жанру, її алегорія. Місце байок в курсі "Мова і література" відповідно до державного стандарту початкової загальної освіти. Робота над розкриттям моралі, прийоми удосконалення читання та заучування.

1206. Вивчення геометричного матеріалу в початковій школі (25,46 кБ) Курсовая 21.02.2017

Теоретичні аспекти вивчення геометричного матеріалу в початковій школі. Загальна характеристика геометричної пропедевтики. Програмні вимоги щодо рівня геометричних знань учнів 1-4 класів. Методика організації засвоєння геометричного матеріалу учнями.

1207. Вивчення декоративно-прикладного мистецтва як метод виховної роботи у позаучбовий час (29,6 кБ) Реферат 21.02.2017

Основні види декоративно-прикладного мистецтва. Сюжетне і символічне зображення як специфічні образотворчі види декору. Особливості використання народного мистецтва в педагогічній роботі з дітьми з метою розвитку у школярів високих естетичних ідеалів.

1208. Вивчення джазової музики в школі (135,77 кБ) Диплом 20.04.2008

Теоретичні основи розвитку пізнавального інтересу у старшокласників до джазової музики на позакласних заняттях в загальноосвітній школі. Методика дослідно-експериментальної роботи на уроках музики по розвитку пізнавального інтересу у учнів до джазу.

1209. Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу (2139,83 кБ) Диплом 21.02.2017

Мета і завдання введення елементів стереометрії у курсі математики основної школи, їх роль у розвитку просторового мислення школярів. Загальні методичні рекомендації вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу, шляхи їх поліпшення.

1210. Вивчення історичного роману у віршах "Маруся Чурай" Ліни Костенко в 11 класі (38,94 кБ) Курсовая 21.02.2017

Історія написання Ліною Костенко роману "Маруся Чурай". Аналіз головної ідеї твору, де на національному ґрунті проростають політичні, філософські і естетичні проблеми. Розробка уроку на тему "Батьки і діти в історичному романі у віршах "Маруся Чурай".

1211. Вивчення ліричного твору на уроках літератури (61,79 кБ) Курсовая 21.02.2017

Методологічні основи вивчення ліричного твору на уроках літератури. Розгляд поняття про лірику та види ліричних творів. Характеристика принципів, методів та прийомів аналізу ліричного твору. Огляд ліричних творів Т.Г. Шевченка, П.Г. Тичини, Б. Олійника.

1212. Вивчення макраме на уроках трудового навчання в 4 класі (1712,12 кБ) Курсовая 21.02.2017

Аналіз літератури трудового навчання у початкових класах. Вивчення практичного стану проведення уроків трудового навчання. Психолого-дидактичні основи уроку. Розробка методики проведення занять трудового навчання в 4–му класі з розділу "Макраме".

1213. Вивчення математики в початковій школі (265,55 кБ) 21.02.2017

Методика ознайомлення дітей з геометричним матеріалом. Особливості вивчення лінії, многокутників, кола, круга та кутів у початковій школі. Формування в учнів вміння працювати з креслярськими інструментами. Зв’язок арифметичного матеріалу з геометричним.

1214. Вивчення мови художнього твору на уроках української літератури в старших класах (52,09 кБ) Реферат 20.07.2012

Констатувальний зріз для виявлення рівня сформованості в учнів умінь аналізувати мову художніх творів. Формувальний експеримент з метою перевірки методики вивчення учнями мови твору на заняттях українською літературою. Аналіз результатів дослідження.

1215. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови (20,06 кБ) Реферат 21.02.2017

Порядок засвоєння елементарних правил етикету молодшими школярами під час спілкування, ознайомлення зі словами ввічливості. Відображення правил етикету в підручниках з української мови, розробка спеціальних вправ для другого та третього класу школи.

1216. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі (1778,37 кБ) Диплом 21.02.2017

Знання про рослини як компонент змісту курсу "Природознавство". Характеристика форм, методів та засобів викладання молодшим школярами предмету. Стан вивчення властивостей рослин на уроках природознавства у практиці початкової школи, аналіз підручника.

1217. Вивчення морфемної будови слова у початковій школі (1882,62 кБ) Диплом 21.02.2017

Поняття про морфемну будову слова та елементи словотворення у початкових класах, вдосконалення формування умінь і навичок, підвищення орфографічної грамотності та загальномовної культури. Роль суфікса та префікса в слові. Зміст програмних вимог.

1218. Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі (2974,44 кБ) Диплом 21.02.2017

Історія виникнення пейзажного жанру, його види. Розвиток та досягнення українського живопису. Вікові особливості та здібності молодших школярів. Зміст, форми і методи роботи з дітьми по образотворчій діяльності та специфіка викладання уроків малювання.

1219. Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури (4838,65 кБ) 21.02.2017

Програма із зарубіжної літератури для середньої загальноосвітньої школи. Методичний коментар до системи уроків за творчістю М. Гоголя, розрахованих на різну кількість годин. Рекомендації для вчителя, історичний коментар, паралелі з іншими творами Гоголя.

1220. Вивчення правопису у 1-4 класах з допомогою засобів мультимедіа (74,05 кБ) Курсовая 21.02.2017

Особливості створення дидактичних засобів для вивчення правопису (на прикладі уроків української мови в початковій школі). Психолого-педагогічний аспект використання комп’ютера при вивченні правопису та опис прикладного програмного забезпечення.

Облако тегов