Рефераты по педагогике

Название работы Дата
1061. Вечір як форма проведення позакласної роботи з англійської мови (44,14 кБ) Курсовая 20.05.2010

Психолого-педагогічні аспекти позакласної роботи з іноземної мови. Вікові та психологічні особливості учнів середнього етапу загальноосвітньої школи. Шкільні ранки та вечори як форма позакласної роботи з англійської мови, чинники ефективного проведення.

1062. Вечір як форма проведення позакласної роботи з англійської мови (44,14 кБ) Курсовая 20.05.2010

Психолого-педагогічні аспекти позакласної роботи з іноземної мови. Вікові та психологічні особливості учнів середнього етапу загальноосвітньої школи. Шкільні ранки та вечори як форма позакласної роботи з англійської мови, чинники ефективного проведення.

1063. Взаємодія сім’ї і школи у прилученні учнівської молоді до української національної культури (на матеріалах Південного регіону України) (38,04 кБ) Реферат 20.11.2015

Роль національної культури у духовному розвитку особистості. Соціолого-педагогічний аналіз передумов соціокультурної ситуації та особливостей процесу прилучення до української культури учнів Південного регіону, місце в ньому вивчення середовища сім’ї.

1064. Взаємодія сім’ї і школи у прилученні учнівської молоді до української національної культури (на матеріалах Південного регіону України) (38,04 кБ) Реферат 20.11.2015

Роль національної культури у духовному розвитку особистості. Соціолого-педагогічний аналіз передумов соціокультурної ситуації та особливостей процесу прилучення до української культури учнів Південного регіону, місце в ньому вивчення середовища сім’ї.

1065. Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови (43,6 кБ) Курсовая 21.02.2017

Загальні особливості педагогічної взаємодії. Зміст поняття "педагогічне спілкування". Особистості учня та вчителя іноземної мови. Психологічний клімат та педагогічна взаємодія на уроці іноземної мови. Аналіз педагогічної взаємодії вчителя з учнями.

1066. Взаємодія учителя і учнів на уроках різних видів (38,15 кБ) Курсовая 21.02.2017

Ознаки спільної діяльності людей. Наукові принципи здійснення взаємодії між учителем і учнями. Продуктивність педагогічного спілкування. Практичні аспекти реалізації ефективної взаємодії. Зміст діяльнісного, акмеологічного, аксиологічного підходу.

1067. Взаємозв’язане навчання видів мовленнєвої діяльності учнів основної школи в процесі підготовки та створення текстів (97,12 кБ) Реферат 20.08.2029

Теоретичне обґрунтування концепції взаємозв’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності в процесі формування текстотвірних умінь і навичок. Виявлення ефективних шляхів розвитку мовлення учнів. Розробка системи методів і засобів навчання школярів.

1068. Взаємозв’язане навчання видів мовленнєвої діяльності учнів основної школи в процесі підготовки та створення текстів (97,12 кБ) Реферат 20.08.2029

Теоретичне обґрунтування концепції взаємозв’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності в процесі формування текстотвірних умінь і навичок. Виявлення ефективних шляхів розвитку мовлення учнів. Розробка системи методів і засобів навчання школярів.

1069. Взаємозв’язки компетенції вчителя образотворчого мистецтва і дизайнера (33,88 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристика та сутність риторики, її значення в професійній діяльності вчителя. Аналіз компетенції дизайнера: структура, ключові компетенції. Основні особливості встановлення взаємозв’язків компетенції дизайнера та вчителя образотворчого мистецтва.

1070. Взаємозв’язок емоційного вигоряння та стилю педагогічної діяльності вчителів (139,86 кБ) Диплом 20.06.2020

Теоретичні підходи до проблем емоційного вигоряння у педагогічній діяльності учителів. Комплекс методів дослідження емоційного вигоряння у професійній діяльності педагогів. Психологічна діагностика особливостей педагогічної діяльності учителів школи.

1071. Взаємозв’язок емоційного вигоряння та стилю педагогічної діяльності вчителів (139,86 кБ) Диплом 20.06.2020

Теоретичні підходи до проблем емоційного вигоряння у педагогічній діяльності учителів. Комплекс методів дослідження емоційного вигоряння у професійній діяльності педагогів. Психологічна діагностика особливостей педагогічної діяльності учителів школи.

1072. Взаємозв’язок навчання та розвитку учнів (88,84 кБ) Курсовая 21.02.2017

Проблема взаємозв’язку навчання та розвитку учнів у психолого-педагогічній літературі. Сутність та зміст навчання в загальноосвітньому закладі. В.О. Сухомлинський про роль навчання в розвитку дітей. Головні особливості системи розвивального навчання.

1073. Взаємозв’язок розумового, морального та трудового виховання у педагогічній спадщині Джона Локка (1632-1704 рр.) (113,8 кБ) Реферат 20.07.2012

Дослідження педагогічної й просвітницької діяльності, творчої спадщині Джона Локка. Чинники формування особистості письменника як філософа, педагога та громадського діяча. Взаємозв’язок розумового, морального та трудового виховання у педагогічній спадщині

1074. Взаємозв’язок розумового, морального та трудового виховання у педагогічній спадщині Джона Локка (1632-1704 рр.) (113,8 кБ) Реферат 20.07.2012

Дослідження педагогічної й просвітницької діяльності, творчої спадщині Джона Локка. Чинники формування особистості письменника як філософа, педагога та громадського діяча. Взаємозв’язок розумового, морального та трудового виховання у педагогічній спадщині

1075. Взаємозв’язок сім’ї і школи у моральному вихованні молодших школярів (49,84 кБ) Курсовая 21.02.2017

Особливості взаємодії школи і сім’ї з виховання дитини. Способи організації морального виховання у процесі навчальної діяльності. Розробка авторської програми взаємозв’язку сім’ї і школи щодо покращення морального виховання дітей молодшого шкільного віку.

1076. Взаємозв’язок школи та сім’ї у виховані дитини з порушеннями зору (51,03 кБ) Курсовая 21.02.2017

Теоретичні засади дослідження проблеми взаємозв’язку школи та сім’ї в загальній та спеціальній педагогіці. Методика ефективної співпраці школи з батьками. Принципи виховання та роль сім’ї та шкільної освіти у вихованні дитини з порушеннями зору.

1077. Взаємообумовленість інноваційних технологій в аграрній освіті та органічному виробництві (331,61 кБ) 20.09.2019

Необхідність поєднання інноваційних технологій у сільському господарстві та підготовки висококваліфікованих фахівців-аграріїв вищими навчальними закладами. Екологізація освіти, науки та сільськогосподарського виробництва в умовах погіршення екології.

1078. Взаємообумовленість інноваційних технологій в аграрній освіті та органічному виробництві (331,61 кБ) 20.09.2019

Необхідність поєднання інноваційних технологій у сільському господарстві та підготовки висококваліфікованих фахівців-аграріїв вищими навчальними закладами. Екологізація освіти, науки та сільськогосподарського виробництва в умовах погіршення екології.

1079. Взаєморозуміння – основа дружнього колективу (17,55 кБ) 21.02.2017

Уявлення учнів про життя і працю в колективі. Правила чесності для хлопчиків і дівчаток. Вміння оцінювати свої вчинки, визначати свою роль в колективі. Прагнення до взаєморозуміння та взаємодопомоги. Почуття колективізму, дружби, товаришування.

1080. Взаимное обучение как форма организации учебной деятельности (65,49 кБ) Курсовая 21.02.2017

Теоретическая характеристика технологии взаимного обучения на уроках гуманитарного цикла, принципы, достоинства и недостатки данного метода. Практическая реализация методики взаимного сотрудничества на примере уроков русского языка в младших классах.

Облако тегов