Название работы Дата
401. Есть ли у симфонии будущее (300,73 кБ) 20.09.2027

Творчество Гайдна, создавшего симфонию и струнный квартет. Особенности музыкального стиля Бетховена. Вклад зарубежных композиторов в развитие классической и романтической симфонии. Крупнейшие русские симфонисты - Рахманинов, Прокофьев и Шостакович.

402. Етноекологія вокальної педагогіки в контексті народно-інструментального виконавства (241,86 кБ) 20.08.2009

Актуалізація етноекологічної методики виховання співаків різного звуковияву на народнопісенному матеріалі. Класифікація сольного співу за типами звуковияву. Режим природної саморегуляції, необхідний вокалістам-початківцям і досвідченим співакам.

403. Європейська соната для труби: історія, теорія, виконавство (38,23 кБ) Реферат 20.08.2028

Систематизація інструментальних жанрів за участю труби доби бароко. Фіксація змін у сімействі труб, їх різновидах та строях. Механізм виокремлення ансамблевої сонати. Типологія камерно-ансамблевих сонат для труби. Провідні тенденцій трубного виконавства.

404. Європейський оперний театр нового тисячоліття: шляхи оновлення (214,14 кБ) 20.12.2022

Значення лідера оперного колективу, а також функції команди, з якою йому доводиться працювати. Сучасна практика діяльності Баварської державної опери. Характеристика показових постановок, включених у програми мюнхенських оперних фестивалів 2006–2008 рр.

405. Жак Оффенбах "Сказки Гофмана" (106,67 кБ) Реферат 20.02.2017

История создания оперы "Сказки Гофмана" Ж. Оффенбахом, её окончание другим композитором и неудачи, связанные с постановкой. Особенности сюжетной линии оперы и амплуа основных действующих лиц: Гофман и его возлюбленные Олимпия, Джульетта, Антония.

406. Жанр кантати в творчості Лесі Дичко (4131,81 кБ) Курсовая 20.02.2017

Головні етапи розвитку хорової кантати в українській музиці XX століття. Основна характеристика творчості Лесі Дичко. Аналіз особливостей драматургії та композиції кантати "Червона калина", специфіка трактування фольклорного першоджерела цього твору.

407. Жанр кончерто гроссо в творчестве А. Шнитке (13,18 кБ) Реферат 20.06.2020

Жанр кончерто гроссо в Италии — виртуозное оркестровое произведение в форме старинной сюиты, в котором группа солирующих инструментов "соревнуется" со всей массой оркестра. А. Шнитке: симфонии, концерты, оперы, оратории, балеты, а также работа в кино.

408. Жанр ноктюрна в европейской инструментальной музыке XIX–XX веков (82,24 кБ) Диплом 20.02.2017

История создания жанра ноктюрн. Практические рекомендации домриста А.А. Цыганкова и его размышления о репертуаре, исполнительской технике домристов. Ноктюрны композиторов-романтиков в переложении для домры: музыковедческий и исполнительский анализ.

409. Жанр реквієму в хоровій творчості українських композиторів порубіжжя тисячоліть (87,49 кБ) Реферат 20.09.2028

Дослідження історико-художніх умов розвитку реквієму. Аналіз літургійної та жанрово-стильової побудови музичних аспектів католицької заупокійно-поминальної традиції. Специфіка функціонування жанрових рис реквієму в сучасній український хоровій музиці.

410. Жанр русского романса в литературе и музыке второй половины XIX века (86,37 кБ) Реферат 20.02.2017

Изучение истории возникновения жанра романса в русской музыкальной культуре. Соотношение общих признаков художественного жанра и особенностей жанра музыкального. Сравнительный анализ жанра романса в творчестве Н.А. Римского-Корсакова и П.И. Чайковского.

411. Жанр транскрипции в фортепианной музыке (на примере транскрипции 10 пьес из балета Прокофьева "Ромео и Джульетта") (977,09 кБ) Реферат 20.02.2017

Рассмотрение понятия и видов фортепианной транскрипции. Специфика вокального, органного, скрипичного и оркестрового видов свободного пересказа музыкального произведения. Разбор транскрипции Прокофьева на примере 10 пьес из балета "Ромео и Джульетта".

412. Жанр хорового концерта в русской духовной музыке рубежа XIX в. (26,48 кБ) Курсовая 30.01.2012

Содержание Введение I. Формирование хорового концертного жанра в русской духовной музыке II. Хоровой концерт А.И. Красностовского «Господи, Господь наш» общая характеристика III. Анализ произведения Заключение Литература Приложение Введение Хоровой концерт

413. Жанрова модель камерного безсюжетного балету в контексті теорії гри (на матеріалі музики Д. Поліщука) (74,61 кБ) Реферат 20.08.2028

Встановлення історичних передумов виникнення жанру безсюжетного камерного балету. Аналіз музики до балетів Д. Поліщука "Baroque game", "Post No Sсriptum", "Broаdwаy Bound". Виявлення концепційної єдності ігрових факторів композиторської поетики.

414. Жанровая природа камерного ансамбля и "режиссерский" метод в ансамблевой педагогике (48,95 кБ) Реферат 20.11.2010

О жанровой природе камерного ансамбля. Педагогический процесс с "режиссерской" точки зрения. Формирование ансамблевых составов и их типы, выбор программы. "Режиссерский замысел" и начало репетиционного процесса. Сценические репетиции, "прогоны", премьера.

415. Жанровий пошук у балетній музиці В. Губаренка (53,34 кБ) Реферат 20.10.2014

Визначення жанрової специфіки балетної музики В. Губаренка. Основні рушійні чинники жанрового пошуку та напрямки еволюції, механізми жанроутворення у межах спадщини композитора. Основні принципи реалізації дансантності в балетній музиці В. Губаренка.

416. Жанрово стильові особливості комплексу "гармонія-фактура" фортепіанних творів Б.М. Лятошинського (цикл "Відображення") (24,45 кБ) 20.08.2029

Розгляд музикального фактурно гармонічного комплексу як головного чинника фортепіанного стилю композитора Б.М. Лятошинського на прикладі циклу прелюдій "Відображення". Фактурні прояви константи ладу та його "центральних елементів" - тоніки і опор.

417. Жанрово-стильова модель інструментального концерту та концепційні засади композиторської інтерпретації (44,23 кБ) Реферат 20.07.2029

З’ясування специфіки композиторської інтерпретації жанрово-стильової моделі інструментального концерту в сучасному історичному контексті. Специфіка мистецької ситуації сьогодення. Еволюції музичного стилю та її ідея стратегії моделювання цього явища.

418. Жанрово-стильовий пошук в оперній творчості Жюля Массне (47,81 кБ) Реферат 20.07.2028

Загальні тенденції музичної культури другої половини ХІХ - початку ХХ століть. Роль постаті Жюля Массне серед оперних композиторів Франції. Музикознавчій розгляд традицій та канонів жанру відтворених у роботах композитора. Творча спадщина Массне.

419. Жанрово-стильові аспекти музичної творчості (229,9 кБ) 20.10.2020

Проблеми співіснування в музичній культурі в одному часовому просторі різних стильових шарів, які розглядаються на прикладі церковної монодії, партесних творів. Характеристика стильового нашарування в українській музиці кінця ХVІ - початку ХVІІ століття.

420. Жанровые особенности произведений А. Чайковского "Царь Никита и сорок его дочерей" и "Мотя и Савелий" (4951,27 кБ) Диплом 20.02.2017

Творчество Александра Владимировича Чайковского. Истории создания комической оперы "Мотя и Савелий". Сравнение сказки А. Пушкина и либретто оперы А. Чайковского "Царь Никита и сорок его дочерей". Жанровые особенности. Творчество ансамбля "Терем-Квартет".

Облако тегов