Рефераты по менеджменту

Название работы Дата
201. Swot-аналіз бюджетної установи (43,99 кБ) Контрольная 20.02.2017

Аналіз сильних сторін в бюджетній установі на прикладі Контрольно-ревізійного управління в Рівненській області. Визначення слабких сторін, можливостей і загроз. Виявлення основних тенденцій і факторів розвитку господарської діяльності бюджетної установи.

202. SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно" (2580,55 кБ) Контрольная 20.02.2017

Економічна природа SWOТ-аналізу. Класичні та сучасні засади стратегічного аналізу на підприємстві. Сильні і слабкі сторони, можливості і загрози ЗАТ "Рівне-Борошно". Зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з можливостями і загрозами ринку.

203. SWOT-аналіз компанії ТОВ "Старокозацький Сир" (21,69 кБ) Контрольная 20.02.2017

Аналіз внутрішнього середовища (з виділенням сильних і слабких сторін) та зовнішнього середовища (з виділенням можливостей і загроз) підприємства ТОВ "Старокозацький Сир". Проблеми на шляху отримання високоякісної продукції та шляхи їх подолання.

204. SWOT-аналіз підприємства "Сандора" (0 кБ) Контрольная 20.12.2002

Фінансові ресурси, кадровий состав фірми "Сандора". Напрями виробництва, маркетингова стратегія підприємства. Науково-дослідні роботи та інновації. Складання матриці SWOT на основі сильних і слабких сторін, а також зовнішніх можливостей і загроз.

205. SWOT-аналіз підприємства ТОВ "Сандора" (0 кБ) Контрольная 20.02.2018

Аналіз конкурентоспроможністі виробничо-торговельного підприємства "Сандора" у власній галузі. На основі його сильних і слабких сторін, можливостей і загроз з боку зовнішнього середовища складання матриці SWOT. Визначення варіантів розвитку для компанії.

206. SWOT-аналіз у стратегічному управлінні (0 кБ) Контрольная 20.03.2023

SWOT-аналіз - визначення сильних і слабких сторін підприємства, можливостей і погроз, які виходять із оточення. Сильні сторони підприємства - те, у чому воно досягло успіхів. Слабкі сторони підприємства. Ринкові можливості і загрози. Соціальні фактори.

207. SWOT–анализ предприятия (34,05 кБ) 20.09.2008

Изучение метода анализа среды организации в стратегическом управлении. Определение миссии и видения предприятия, номенклатура выпускаемой продукции и организационная структура. Анализ внешней и внутренней среды, исследование возможностей и угроз компании.

208. SWOT–анализ предприятия как предпосылка формирования стратегий (0 кБ) Курсовая 20.04.2018

История SWOT–анализа, регистрация данных, правила и технология его проведения, типичные ошибки применения. Внутренняя и внешняя среда предприятия, группировка их факторов. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и риска предприятия "ООО Конфитерия".

209. Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка" (49,34 кБ) Контрольная 20.02.2017

Діагностика макрооточення, демографічний, економічний, природний, технологічний, політико-правовий та соціально-культурний компоненти. Мезооточення та його компоненти: споживачі, конкуренти, постачальники. Найважливіші чинники внутрішнього середовища.

210. SWOТ-аналіз підприємства (35,73 кБ) Реферат 20.02.2017

Економічна природа SWOТ-аналізу в сучасних умовах, суть класичних та сучасних теоретичних засад стратегічного аналізу на підприємстві. Аналіз сильних і слабких сторін бюджетної установи, резерви вдосконалення її діяльності, оцінка можливостей і загроз.

211. SWОТ-анализ. Оценка эффективности системы управления предприятием и налоговой политики (0 кБ) Контрольная 20.07.2026

Теоретические основы проведения оценки сильных и слабых сторон организации на основе SWОТ-анализа, его этапы. Основные критерии экономической оценки эффективности системы управления торговым предприятием. Оценка эффективности налоговой политики фирмы.

212. The decision-making process of individuals in a competitive environment under risk and uncertainty (1945,42 кБ) Курсовая 20.02.2017

Value and probability weighting function. Tournament games as special settings for a competition between individuals. Model: competitive environment, application of prospect theory. Experiment: design, conducting. Analysis of experiment results.

213. The differences between management and leadership (37,63 кБ) 20.02.2017

Leadership and historical approach. Effect, which leader makes on group. Developing leadership skills. Exercise control as function of the leader is significant difference between managers and leaders. Common points of work of leader and manager.

214. The guarantees of legal protection of the tax police (0 кБ) Курсовая 20.10.2004

Guarantees legal protection of the tax police. Determination of average earnings and the appointment, terms, payment of pensions to employees of the State Tax Service. Social benefits, pensions and other social benefits. The duties of police officers.

215. The manager as a teacher: selected aspects of stimulation of scientsfsc thinking (195,63 кБ) 20.02.2017

Selected aspects of stimulation of scientific thinking. Meta-skills. Methods of critical and creative thinking. Analysis of the decision-making methods without use of numerical values of probability (exemplificative of the investment projects).

216. Theories of motivation (0 кБ) Реферат 20.04.2007

Motivation as the activation or energization of goal-orientated behavior. The academic theories about motivation. The contribution of Rensis Likert. Frederick Herzberg’s motivation-hygiene theory. Vroom’s Valence Expectancy and Reinforcement theory.

217. Total Quality Management (всеобщее управление качеством): концепция и практика реализации (0 кБ) Курсовая 20.01.2018

Становление и развитие менеджмента качества. Классификация методов и средств управления качеством. Концепция Всеобщего Управления Качеством (TQM). Пять звезд качества. Проблемы, возникающие при внедрении принципов всеобщего управления качеством.

218. Trends and challenges in management relating to organizational behavior (27,71 кБ) Контрольная 20.02.2017

Discussion of organizational culture. The major theories of personality. Social perception, its elements and common barriers. Individual and organizational influences on ethical behavior. The psychophysiology of the stress response.

219. Trudovi potenchial (ua) (79,71 кБ) Билеты 12.11.2007

Реферат З менеджменту Студентки КНЕУ Гр №2 Назімової Л.В. Будь-які соціальні організми, будь-то фірма, соціальний інститут чи держава на деякому етапі свого розвитку зіштовхуються з неминучим бар єром граничної продуктивності. Вихідний продукт вже не

220. Types of charters. Their functions (0 кБ) Реферат 20.10.2025

A charter party is a document of contract by which a shipowner agrees to lease, and the charterer agrees to hire, a vessel or all the cargo space, on terms and conditions forth in the charter party. The main types of charter parties are Bareboat Charter.

Облако тегов