Рефераты по международным отношениям

Название работы Дата
1741. Структура ТНК (56 кБ) Курсовая 25.03.2009

. 3 Глава I. Возникновение Транснациональных Корпораций, ИХ Организационные Структуры В Современной Мировой Экономике 5 1.1. Возникновение и развитие транснациональных корпораций, их основные типы 5 1.2. Организационные структуры современных ТНК 13 Глава II.

1742. Структурные особенности экономики США (36,12 кБ) Курсовая 21.02.2008

3 Глава 1. Современное Состояние Экономики США И ЕЕ Структурные Особенности 5 1.1 Исходные Позиции 7 1.2 РОСТ Экономики, Уровень И Качество Жизни 9 1.3 Критерии И Факторы Общественной Стабильности 11 1.4 Экономическая Политика 15 1.5 Сбережения, Инвестиции,

1743. Структурные особенности экономики США (36,05 кБ) Реферат 07.03.2008

3 Глава 1. Современное Состояние Экономики США И ЕЕ Структурные Особенности 5 1.1 Исходные Позиции 7 1.2 РОСТ Экономики, Уровень И Качество Жизни 9 1.3 Критерии И Факторы Общественной Стабильности 11 1.4 Экономическая Политика 15 1.5 Сбережения, Инвестиции,

1744. Субъекты международного права (44,98 кБ) Курсовая 25.03.2009

Субъекты занимают центральное положение в международном праве. Характерные черты международного права определяются особенностями его субъектов. Оно существует для регулирования отношений между суверенными субъектами, для обслуживания их интересов. Круг

1745. Субъекты международного частного права (52,64 кБ) Книга 25.03.2009

С каждым годом количество правовых связей российских граждан и юридических лиц с иностранными субъектами неуклонно возрастает. Это связано в первую очередь, с открытием границ и увеличением экономического оборота между Россией и другими государствами.

1746. Субъекты мирового хозяйства (30,14 кБ) Реферат 25.03.2009

3 1. Государства как субъекты мирового хозяйства 5 2. Транснациональные компании 9 3. Международные и региональные экономические организации 14 Выводы 18 Литература 20 Введение Одной из важнейших характеристик мировой экономики является интернационализация

1747. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили (20,74 кБ) Реферат 21.02.2008

МІНІСтерство ОСВІТИ І Науки УКРАЇНИ Черкаський Державний ТехнологІЧНИЙ УНІВерситет Факультет ПерепІДготовки ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « Міжнародна економіка » Слухач ………… Сидоркевич Дмитро Іванович Спеціальність, група ЗФ

1748. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили (20,67 кБ) Реферат 07.03.2008

МІНІСтерство ОСВІТИ І Науки УКРАЇНИ Черкаський Державний ТехнологІЧНИЙ УНІВерситет Факультет ПерепІДготовки ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « Міжнародна економіка » Слухач ………… Сидоркевич Дмитро Іванович Спеціальність, група ЗФ

1749. Сутність іноземних інвестицій та їх класифікація (17,33 кБ) Реферат 25.03.2009

«Сутність іноземних інвестицій та їх класифікація» студента денної форми навчання курсу IV, спеціальності „МЕК” Мельниченко Валерії Сергіївни Маріуполь – 2008 Вступ Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки.

1750. Сучасна дипломатія як засіб регулювання міжнародних відносин (21,41 кБ) Контрольная 07.11.2012

Сучасна дипломатія як засіб регулювання міжнародних відносин Проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики або того, що відбувається на міжнародній арені, і того, що необхідно зробити в цій області, завжди перебували в центрі уваги політиків, аналітиків, журналістів.

1751. Сучасне світове господарство та інтеграція України у світове господарство (75,81 кБ) Курсовая 19.11.2012

Європейський університет Кафедра економіки Курсова робота з дисципліни макроекономіка Тема Сучасне світове господарство та інтеграція України у світове господарство Виконала Студентка ІІ курсу Бізнес-коледжу Шестерніна Таїсія Перевірив Бісвас Парімал

1752. Сучасне соціально-економічне становище Ісландії (26,81 кБ) Реферат 19.11.2012

Сучасне соціально-економічне становище Ісландії Зміст Вступ 1. Соціально-економічне становище Ісландії 2. Фінансова криза Ісландії 2008-2009 років 3. Ісландія відвернула можливість національного дефолту 4. Допомога Росії для Ісландії Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми.

1753. Сучасний інвестиційний ринок (38,4 кБ) Контрольная 19.11.2012

МІНІСтерство ОСВІТИ І Науки УКРАЇНИ КИЇВська АкадемІЯ МІЖнародноЇ ЕкономІКИ МІЖнародних ВІДносин Контрольна робота з Міжнародної інвестиційної діяльності на тему “Сучасний інвестиційний ринок” Виконав студент 5 курсу Факультет економічний Спеціальності міжнародна економіка Огороднік О.

1754. Сучасний світ та система міжнародних політичних відносин (34,41 кБ) Реферат 25.03.2009

“Сучасний СВІТ ТА Система МІЖнародних ПОЛІТичних ВІДносин”. Навчальна література 1. Конституція України. – К., 1996. 2. Політологія підручник для курсантів вищих навчальних закладів Збройних Сил України За заг. ред. В.Ф. Смолянюка. – 1- е видання. – Вінниця НОВА Книга.

1755. Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин (86,05 кБ) Курсовая 25.03.2009

Міністерство науки та освіти України Запорізька державна інженерна академія Кафедра бухгалтерського обліку та аудита Курс міжнародна економіка Курсова робота На тему Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин Виконала студентка 2 курсу Групи ОтаА-1-01д.

1756. Сучасні особливості розвитку міжнародних економічних відносин (30,41 кБ) Контрольная 07.11.2012

Міністерство освіти і науки України Київський економічний інститут менеджменту Реферат На тему Сучасні особливості розвитку міжнародних економічних відносин Виконала студентка 3-го курсу МО-1-05 Довгополюк Ліна Київ-2007 План Вступ 1. Зовнішньоекономічна

1757. Сучасні особливості та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі в Німеччині (37,81 кБ) Курсовая 07.11.2012

Індивідуальна робота З дисципліни Міжнародна торгівля На тему Сучасні особливості та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі в Німеччині Київ 2009 План Вступ 1. Німеччина як суб єкт міжнародного середовища бізнесу 1.1 Рейтингові позиції у світовій економіці

1758. Сучасні парадигми інформатизації суспільства в умовах глобалізації (97,43 кБ) Диплом 07.11.2012

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний економічний університет Вінницький інститут економіки Кафедра економіки підприємств і корпорацій Спеціальність 7.050107 - економіка підприємства Дипломна робота за освітньо-кваліфікаційним

1759. Сущность всемирного хозяйства (23,63 кБ) Реферат 19.11.2012

Реферат по дисциплине «Мировая экономика» на тему «Сущность всемирного хозяйства» Введение Ни одно государство в мире не может стабильно и динамично развиваться без интеграции в мировую экономику. Наблюдается прямая зависимость между степенью интеграции

1760. Сущность глобализации, тенденции интеграции и мультиполяризации мирового экономического сообщества (39,7 кБ) Курсовая 19.11.2012

Содержание Введение 1 Субъекты мирохозяйственных связей 2 Экономическая интеграция 3 Глобализация, ее содержание и формы Заключение Список используемой литературы Введение В основе глобализации экономики лежат процессы интернационализации производства и капитала.

Облако тегов