Рефераты по международным отношениям

Название работы Дата
1601. Світова організація торгівлі (32 кБ) Реферат 04.10.2012

Міністерство освіти і науки України Київський економічний інститут менеджменту Індивідуальна робота з менеджменту на тему «Світова організація торгівлі» Виконала студентка II курсу групи ЕК-1-05 Сугерей Світлана Економічний факультет Київ 2007 Що таке

1602. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології (32,66 кБ) Курсовая 23.03.2009

Зміст 1. Світова організація торгівлі, її роль у МЕВ. 2. Форми передачі технології. 3. Особливості функціонування офшорних зон. 4. Південний спільний ринок (Меркосур). 5. Проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Список використаних джерел.

1603. Світова організація торгівлі: цілі та функції (26,3 кБ) Реферат 04.10.2012

Зміст Вступ 1. Система СОТ і механізми її функціонування 2. СОТ і глобальна економіка 3. Принципи СОТ Висновки Список використаних джерел Вступ Перший серйозний крок на шляху прийняття нових правил регулювання міжнародних торгівельних відносин був зроблений

1604. Світова продовольча проблема (28,72 кБ) Реферат 21.02.2008

Зміст Вступ 3 1. Світова продовольча проблема. 4 1.1 Сутність проблеми . 4 1.2 Продовольча проблема в країнах, що розвиваються. 7 1.3 Основні шляхи та механізми розв’язання глобальної продовольчої проблеми. 9 2.Продовольча проблема в Україні стан та шляхи вирішення.

1605. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку (32,92 кБ) Курсовая 04.10.2012

Зміст Вступ 1. Світова торгівля та стан кон юнктури основних зовнішніх ринків для України 2. Позиції України на світовому ринку товарів та послуг 3. Геостратегічна специфіка національної участі в міжнародній торгівлі Висновок Список використаних джерел Вступ Актуальність теми.

1606. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств (52,29 кБ) Курсовая 04.10.2012

ЗМІСТ Вступ. 1. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств 1.1 Світовий ринок та світова торгівля. 1.2 Світова організація торгівлі як регулятор світової торгівлі. 1.3 Україна та світова організація торгівлі. 2. Сутність та структура

1607. Світовий ринок технологій (39,77 кБ) Курсовая 11.10.2012

Зміст Вступ Розділ 1. Система світового ринку технологій 1.1 Сутність ринку технологій та його роль у світовій економіці 1.2 Складові світового ринку технологій Розділ 2. Стан та перспективи розвитку світового ринку технологій 2.1 Динаміка розвитку світового

1608. Світовий ринок чаю (25,1 кБ) Реферат 11.10.2012

ЗМІСТ 1. Характеристика світового ринку чаю 2. Різновиди чаю на світових ринках 3. Ринок чаю України Список ВикористаноЇ ЛІТератури 1. Характеристика світового ринку чаю Світовий ринок чаю останніми роками розвивався динамічно, спостерігається стабільне зростання чайного виробництва в світі.

1609. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни (374,14 кБ) Реферат 21.02.2008

Реферат з курсу “Міжнародні економічні відносини” на тему Світовий ринок поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни” Київ – 2001 Ринок є невід’ємною частиною суспільного господарського відтво¬рення і формується в тісній взаємодії з усіма його

1610. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них (52,23 кБ) Курсовая 04.10.2012

Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них Курсова робота Зміст Вступ Розділ 1. Теоретично-методологічні підходи до визначення макроекономічних показників країн світу 1.1. Система макроекономічних показників розвитку світової економіки

1611. Світові ринки зброї та військового спорядження (23,6 кБ) Реферат 21.02.2008

УкоопспІЛКА ЛЬВІВська КомерцІЙНА АкадемІЯ кафедра маркетингу Реферат на тему “Світовий ринок зброї та військового спорядження” Виконала студентка 381 групи факультету МЕВ Данкова Н.О. Перевірив Яхвак Д.М. ЛЬВІВ - 2004 ЗМІСТ 1. Характерні риси світового

1612. Свободные экономические зоны (32,92 кБ) Контрольная 11.10.2012

Содержание Введение 1. История развития свободных экономических зон 2. Характерные черты и классификация свободных экономических зон 3. Свободные экономические зоны в России 4. Свободные экономические зоны в мировой практике Заключение Список литературы

1613. Свободные экономические зоны в мировом хозяйстве (33,88 кБ) Реферат 21.02.2008

…3 1. Основные аспекты понятия свободная экономическая зона…5 2. Анализ американской практики создания свободных экономических зон… 8 3. Перспективы свободных экономических зон в России…15 Заключение….19 Список использованной литературы…21 Введение. За

1614. Свободные экономические зоны и их роль в экономике Украины (42,49 кБ) Курсовая 23.03.2009

Раздел I. особенности деятельности Свободных экономических зон в мире и их роль в экономике украины 1.1. Определение сущности и классификация свободных экономических зон 1.2. Цели и подходы к формированию свободных экономических зон 1.3. История появления

1615. Свободные экономические зоны и проблемы их становления в Молдове (62,13 кБ) Курсовая 21.02.2008

….1 2. Сущность свободной экономической зоны 2.1. Общие сведения об СЭЗ… 2 2.2. Подходы, используемые в создании СЭЗ… 4 2.3. Цели создания СЭЗ… 5 2.4. Льготы, используемые в СЭЗ… 7 3. Основные виды свободных экономических зон 3.1. Торговые СЭЗ….10 3.2.

1616. Свободные экономические зоны их сущность и возможности (78,49 кБ) Курсовая 23.03.2009

3 1. Характеристика свободных экономических зон 4 1.1 Понятие, сущность, возможности СЭЗ 4 1.2 Виды свободных экономических зон 6 1.3 Привлечение инвестиций в СЭЗ 10 2. Свободные экономические зоны Казахстана 16 2.1 Первые СЭЗ в Казахстане 16 2.2 Проблемы

1617. Свободные экономические зоны Китая (48,77 кБ) Реферат 21.02.2008

Менее чем через 10 лет Шэньчжэнь превратилась в современный город с населением в 2 млн. чел., а в 1990 г. там уже действовало свыше 3000 предприятий с участием иностранного капитала, причем около 2000 из них были совместными иностранно-китайскими, а 354 – полностью иностранными.

1618. Свободные экономические зоны Китая и России (135,2 кБ) Диплом 11.10.2012

Содержание Введение 2 1 Теоретические аспекты формирования свободных экономических зон 6 1.1 Свободные экономические зоны - сущность, основные понятия 6 1.2 Мировой опыт формирования свободных экономических зон 13 1.3 Основные достоинства и недостатки

1619. Свободные экономические зоны, специфика их развития в Республике Беларусь. Внешнеторговый контракт на экспорт товара (51 кБ) Контрольная 11.10.2012

Министерство образования Республики Беларусь Белоруский Национальный Технический Университет Кафедра “Экономика и организация машиностроительного производства Контрольная работа по дисциплине “Внешнеэкономическая деятельность ” на тему “Свободные экономические

1620. Северная Европа в системе международных отношений в XXI в. (20,48 кБ) Реферат 11.10.2012

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова» Факультет управления Реферат по международной экономике и международным

Облако тегов