Рефераты по международным отношениям

Название работы Дата
1481. Регулирование торгово-экономических отношений между странами (24,17 кБ) Реферат 20.03.2009

«Регулирование Торгово-Экономических Отношений Между Странами» Минск, 2008 Содержание 1. Значение и сущность межгосударственного регулирования ВЭД. 2. Тарифное регулирование внешней торговли. 3. Нетарифные ограничения ВЭД. 4. Валютно-кредитное регулирование внешней торговли.

1482. Режим нераспространения ядерного оружия (24,06 кБ) Реферат 31.08.2012

Реферат Режим нераспространения ядерного оружия 2009 Введение Первые предпосылки возникновения ядерного оружия появились еще в 19 веке, а уже в середине 20 века в США были проведены первые испытания новейшего вида оружия - ядерной бомбы. Первая бомба взорвана в США в июле 1945г.

1483. Рейтингові агентства (19,97 кБ) Реферат 31.08.2012

КИЇВський НАЦІОнальний УНІВерситет ІМ. Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин Реферат на тему «Рейтингові агентства» Київ - 2009 ЗМІСТ Вступ 1. Standard Poor s 2. Moody s 3. Fitch Висновки Список використаних джерел Вступ Інвестиції в боргові цінні

1484. Республика Беларусь и ООН (46,1 кБ) Реферат 31.08.2012

Реферат на тему Республика Беларусь и ООН Брест 2009 Организация Объединенных Наций Организация Объединенных Наций (ООН), международная организация, основанная в 1945, со штаб-квартирой в Нью-Йорке. ООН создана союзными державами-победительницами после окончания Второй мировой войны.

1485. Реструктуризация внешнего долга России (22,04 кБ) Контрольная 31.08.2012

Содержание Введение 1. Вопросы формирования и реструктуризации государственного внешнего долга Российской Федерации перед странами-членами Парижского клуба 1.1 Принятие долга СССР 1.2 Базовые соглашения и этапы реструктуризации долга 2. Досрочное погашение

1486. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення (19,68 кБ) Контрольная 31.08.2012

Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення З погляду міжнародної торгівлі, ризик -- небезпека втрат з вини іншої сторони або через зміну політичної, економічної чи іншої ситуації в країні партнера. Можливих втрат у зовнішньоекономічній

1487. Риски во внешнеэкономической деятельности и механизм их минимизации (21,55 кБ) Реферат 20.03.2009

… 3 Глава I. Сущность, виды и формы рисков…4 1.1 Условия и причины возникновения рисков….4 1.2 Сущность и классификация рисков….5 Глава II Возможности и методы управления рисками…7 2.1. Процесс управления рисками… 7 2.2. Методы управления рисками… 7 2.3.

1488. Риски международной хозяйственной деятельности. Таможенная пошлина (30,26 кБ) Контрольная 03.09.2012

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации Филиал Санкт-Петербургского Государственного инженерно-экономического университета в г.Пскове Кафедра финансов и бухгалтерского учета Контрольная работа Риски международной хозяйственной деятельности.

1489. Розвинуті країни та їх роль у глобалізації (22,79 кБ) Реферат 20.03.2009

Розвинуті країни та їх роль у глобалізації Перевірив Виконала Черкаси 2007 р. Передові сучасні політичні діячі і вчені-дослідники закликають людство свідомо прийняти виклики і загрози глобалі¬зації розвитку як неминучість і як нову можливість розвитку

1490. Розвиток двосторонніх міжнародних економічних зв’язків України (71,38 кБ) Диплом 03.09.2012

МІНІСтерство ОСІТИ ТА Науки УКРАЇНИ Черкаський НАЦІОнальний УНІВерситет ІМЕНІ Богдана Хмельницького Кафедра міжнародної економіки Дипломна робота Розвиток ДвостороннІХ МІЖнародних ЕкономІЧНИХ ЗВ ЯЗКІВ УКРАЇНИ Черкаси 2009 Зміст Вступ 1. Теоретичні основи

1491. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі (39,81 кБ) Контрольная 03.09.2012

Греція - це країна з великим історичним минулим, з багатовіковими традиціями боротьби за волю, проти іноземних завойовників і складним, багатим подіями сучасним політичним життям. Ця середземноморська країна розташована на стику Європи й Азії, поблизу

1492. Розвиток макроекономіки (15,61 кБ) Контрольная 20.03.2009

Макроекономіка” План 1.Етапи розвитку макроекономіки як складової економічної теорії. 2. Можливі негативні наслідки економічного росту. 3. Задача Етапи розвитку макроекономіки як складової економічної теорії. Економічна наука є однією з найдавніших. Її

1493. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС (19,49 кБ) Контрольная 20.03.2009

План Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС 2 Європейський соціальний фонд мета створення та діяльність 5 Список використаної літератури 14 Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС Можна знайти кілька варіантів періодизації регіональної

1494. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства (102,61 кБ) Диплом 03.09.2012

Укоопспілка Львівська Комерційна Академія Кафедра міжнародних економічних відносин Робота перевірена і допущена до захисту Завідувач кафедри МЕВ, професор, д.е.н. Мокій А.І. “ “ 2005р. Дипломна робота на тему “Розробка стратегії підвищення ефективності

1495. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України (22,5 кБ) Курсовая 20.03.2009

«Розширення Європейського Союзу нові можливості та перспективи для України» студента денної форми навчання спеціальності «МЕК», курсу ІV Мельниченко Валерії Сергіївни Маріуполь – 2008 ЗМІСТ Вступ 3 1. Національна економіка в умовах розширення Європейського

1496. Роль банків у міжнародних розрахунках (26,47 кБ) Контрольная 03.09.2012

ІНДИВІДуальне Завдання з дисципліни «Міжнародні фінанси» на тему «Роль банків у міжнародних розрахунках» Харків, 2007 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Особливості міжнародної банківської справи 1.1 Міжнародні підрозділи банків 1.2 Міжнародні кредитні послуги банків

1497. Роль внутренних факторов в формировании внешней политики Турецкой республики после Второй мировой войны (1945-1980 гг.) (64,18 кБ) Диплом 20.03.2009

.3 Глава 1. Роль политических партий Турции в формировании внешнеполитического курса Турецкой республики 1945-1965 8 Глава 2. Влияние внутренних факторов на многовекторность внешней политики Турции. 1965-1980 гг 23 Заключение 42 Список изученной литературы.

1498. Роль государственных инвестиций в условиях современного мирового экономического кризиса (20,7 кБ) Реферат 03.09.2012

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный открытый университет Факультет «Бизнес и управление»

1499. Роль денег и их функции. Денежное обращение и денежная система в Республике Беларусь (34,22 кБ) Курсовая 20.03.2009

Глава 1 . Функции и роль денег….…… …… …… 4 1.1 Деньги и их функции….… …… 4 1.2 Роль денег… 8 Глава 2 . Денежное обращение и денежная система Республики Беларусь11 2.1 Денежное обращение… ….11 2.2 Денежная система Республики Беларусь… ……… … 13 Заключение….

1500. Роль золота в современной мировой валютной системе (109,12 кБ) Диплом 03.09.2012

Содержание Введение Глава 1. Теоретико-Методологические Подходы К Исследованию Мирового Рынка Золота И ЕГО Влияние НА Национальные Экономики 1.1 Трансформация функций золота в мировой экономике 1.2 Методы исследования влияния мирового рынка золота на

Облако тегов