Рефераты по международным отношениям

Название работы Дата
1041. Міжнародні економічні відносини (90,03 кБ) Шпаргалка 17.03.2009

1. Сутність світової економіки і основні тенденції її розвитку. Світова економіка – сукупність національних економік об’єднаних системою міжнародних зв’язків. При виділенні цих підсистем використовубть багато критеріїв. При визначенні структури СЕ використовуються

1042. Міжнародні економічні відносини (28,49 кБ) Реферат 20.06.2012

Название документа Міжнародні економічні відносини 93 14 11 СВІТОВА ЕкономІКА Світове господарство сформувалося на рубежі XIX -- XX століть на основі поглиблення міжнародного поділу праці і складається із сукупності національних господарств у їх взаємозв язку та взаємодії.

1043. Міжнародні економічні відносини (21,76 кБ) Контрольная 21.06.2012

Название документа Міжнародні економічні відносини 1 Міністерство освіти та науки України Житомирський державний технологічний університет Кафедра менеджменту Контрольна робота з курсу Міжнародні економічні відносини Житомир 2010 Сутність та мотивація міжнародного бізнесу.

1044. Міжнародні інтеграційні обьєднання (37,36 кБ) Контрольная 20.06.2012

Название документа Міжнародні інтеграційні обьєднання 2 Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства і природокористування Кафедра економічної теорії ІНДИВІДуальне Завдання на тему «Інтеграційні процеси та угрупування

1045. Міжнародні карні трибунали (29,66 кБ) Курсовая 17.03.2009

«Міжнародні карні трибунали» ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ 1. МІЖнародний Карний Трибунал ПО КолишнІЙ ЮгославІЇ РОЗДІЛ 2. МІЖнародний Карний Трибунал ПО РуандІ РОЗДІЛ .3 МІЖнародний Карний Трибунал ПО СЬЄРРА-Леоне РОЗДІЛ 4. МІЖнародний Карний Трибунал ПО ЛІВАНУ

1046. Міжнародні контракти: сутність структура види (51,52 кБ) Курсовая 17.03.2009

Зміст Вступ с.2 Розділ І. Теоретичні основи аналізу зовнішньоторговельних договорів 1.1. Поняття та характеристика зовнішньоторговельних контрактів с. 3-6 1.2. Класифікація та види зовнішньоторгових договорів. с.7-10 Розділ ІІ .Структура, зміст та особливості

1047. Міжнародні конфлікти (96,59 кБ) Курсовая 17.03.2009

1.Поняття та структура міжнародного конфлікту. Конфлікт- це багатогранне поняття та явище, яке є незаперечним та невід ємним від людського соціуму, адже вся його історія пов язана із динамікою наростання та спадання конфліктної напруги на протязі розвитку людства.

1048. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві (17,42 кБ) Реферат 21.06.2012

Название документа Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві 10 Вищий навчальний заклад Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту (ХІЕРВМ) Реферат Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві Виконав студент Півторонос Є.

1049. Міжнародні податкові договори та тіньова економіка (21,04 кБ) Курсовая 17.03.2009

Ефективність державної політики сьогодні визначається не окремими економічними досягненнями чи успіхами в тих або інших галузях, а загалом конкурентоспроможністю економіки, залученням країни в міжнародне співробітництво розширення та спрямування національної

1050. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності (25,31 кБ) Контрольная 21.06.2012

Название документа Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності ІНДИВІДуальне Завдання З дисципліни «Валютно-фінансові розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності» На тему « Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності» Харків,

1051. Міжнародні фінанси (41,48 кБ) Контрольная 21.06.2012

Название документа Міжнародні фінанси Зміст 1. Валюта котирування, ринок капіталів, продавець ф ючерсного контракту 1.1 Валюта котирування 1.2 Ринок капіталів 1.3 Продавець ф ючерсного контракту 2. Характеристика Ямайської валютної системи 3. Особливості

1052. Міжнародні фінансові організації та їх роль (95,25 кБ) Курсовая 21.06.2012

Название документа Міжнародні фінансові організації та їх роль Зміст Вступ 1.1 Типологія міжнародних організацій 1.2 Основні етапи становлення й розвитку системи міжнародних організацій Розділ 2. Всесвітні міжнародні фінансові організації 2.1 Група Світового

1053. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз (65,08 кБ) Диплом 21.06.2012

Название документа Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз 15 МІНІСтерство ОСВІТИ ТА Науки УКРАЇНИ Хмельницький НАЦІОнальний УНІВерситет Кафедра економічної теорії Курсова Робота з економічної теорії на тему «Міжнародні фінансово-кредитні

1054. Мінерально-сировинні ресурси Південної Африки (34,9 кБ) Курсовая 17.03.2009

Мінерально-сировинні ресурси Південної Африки. ПЛАН Вступ 3 1.Закономірності поширення корисних копалин в залежності від геологічної будови 5 2.Регіональні особливості в поширенні корисних копалин Африки 8 3.Основні родовища корисних копалин Південної

1055. Місце Великобританії у світовій економіці (553,47 кБ) Курсовая 17.03.2009

План 1. Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії як суб’єкт міжнародного середовища бізнесу 1.1 Рейтингові позиції у світовій економіці за основними показниками Національний економічний потенціал наявність сприятливих природних ресурсів

1056. Місце і роль США у світовому господарстві (58,23 кБ) Курсовая 17.03.2009

Місце і роль США у світовому господарстві. ПЛАН Вступ 3 Розділ 1. Становлення США як світового економічного лідера 4 1.1 Перша світова війна та США. Участь США у післявоєнному світовому економічному устрої 4 1.2 Світова економічна криза 1929 - 1933 рр.

1057. Місце національної економіки в системі світового господарства (34,71 кБ) Курсовая 25.06.2012

Название документа Місце національної економіки в системі світового господарства Тема Місце національної економіки в системі світового господарства План Вступ Розділ 1 Сутність, поняття і цілі національної економіки 1.1 Визначення поняття «національна

1058. Місце України в світових рейтингах (16,45 кБ) Реферат 25.06.2012

Название документа Місце України в світових рейтингах Вінницький національний аграрний університет м. Вінниця МІСЦЕ УКРАЇНИ В СВІТових Рейтингах Процюк Людмила Василівна 5 курс науковий керівник доцент Фіщук Б.П. Стаття присвячена дослідженню проблем

1059. Модели внутреннего и внешнего равновесия (21 кБ) Контрольная 06.07.2012

Название документа Модели внутреннего и внешнего равновесия . 8 Министерство Образования И Науки РФ Марийский Государственный Технический Университет Кафедра экономических теорий Контрольная Работа по дисциплине «Мировая экономика» Модели внутреннего и внешнего равновесия Выполнила студентка гр.

1060. Модели социально-экономического развития общества на примере Японии (28,34 кБ) Контрольная 06.07.2012

Название документа Модели социально-экономического развития общества на примере Японии . Министерство Образования И Науки Российской Федерации Федеральное Агентство ПО Образованию Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования

Облако тегов