Название работы Дата
301. Аналіз системи світових економічних зв’язків провідних країн Латиноамериканського регіону в системі глобалізованого світового господарства (471,75 кБ) Диплом 20.02.2017

Латиноамериканський регіон на початку ХХІ століття як один із найбільш розвинутих та найбільш привабливих для багатьох країн, знайомство з новим економічним порядком. Загальна характеристика основних блоків антикризових заходів, прийнятих в регіоні.

302. Аналіз співпраці України та Держави Ізраїль (740,75 кБ) Контрольная 20.04.2023

Державний устрій, виконавча влада і система законодавства Ізраїлю. Оцінка рівня економіки та культури. Історія розвитку дипломатичних відносин між Україною і Ізраїлем. Торгівельне співробітництво між країнами. Спільна участь в інтеграційних угрупованнях.

303. Аналіз стану іноземного інвестування в Україну (72,38 кБ) Реферат 20.02.2017

Поняття та сутність інвестиційної діяльності. Обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку України в 2010 році. Чистий приріст іноземного капіталу країни за І півріччя 2011 року. Зміст концепції Державної програми розвитку інвестиційної діяльності.

304. Аналіз сучасних міграційних процесів у світі та Україні (535,64 кБ) Диплом 20.11.2006

Поняття міжнародної міграції робочої сили, основні тенденції розвитку. Україна як країна-експортер трудових ресурсів та її інтеграція в міжнародний ринок праці. Необхідність розробки ефективної законодавчої бази та державної міграційної політики.

305. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення (254,91 кБ) Реферат 23.08.2004

Мнстерство освти Украни Днпропетровський Державний унверситет. факультет мжнародно економки Кафедра мжнародних економчних вдносин бзнесу Звт з преддипломно практики на тему Аналз сучасного стану економчно спвпрац Украни з захдновропейськими державами розробка шляхв поширення Кервник Однорог В.

306. Аналіз та структура економічної глобалізації (13,66 кБ) 20.06.2014

Підходи до періодизації економічної глобалізації. Її ієрархічна структура. Процес деіндустріалізації, його негативний аспект. Розвиток міжнародної торгівлі. Зростання взаємозалежності економік різних країн. Посилення єдності світового господарства.

307. Аналіз тенденцій розвитку фондового ринку облігацій у світі та Україні (19,66 кБ) 20.09.2012

Аналіз стану сучасних фондових ринків у світі та Україні і виявлення основних тенденцій їх розвитку. Ринок цінних паперів як найбільш ефективна форма обміну фінансових ресурсів. Принципи функціонування та передумови становлення фондового ринку в Україні.

308. Аналіз українсько-британської співпраці (29,75 кБ) Курсовая 20.02.2017

Характеристика політичних відносин між Україною і Великобританією та їх торговельно-економічні контакти. Сучасний стан двосторонніх українсько-британських відносин та розвиток офіційних контактів. Проблеми інтеграції до європейських політичних структур.

309. Аналіз участі України в міжнародній торгівлі (274,32 кБ) Курсовая 20.01.2019

Сутність, еволюція розвитку, показники та функції міжнародної торгівлі. Аналіз, проблеми та державне сприяння участі України в міжнародній торгівлі. Перспективи покращення стану міжнародної торгівлі в Україні на сучасному етапі розвитку економіки.

310. Аналіз фінансів зовнішньоекономічної діяльності держави (440,81 кБ) Курсовая 20.03.2005

Загальні положення, регулювання фінансів зовнішньоекономічної діяльності держави. Аналіз експорту та імпорту, їх показники в структурі ВВП. Аналіз валютного ринку і експортозалежність України. Показники вдосконалення системи регулювання фінансів держави.

311. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" (1710,96 кБ) Курсовая 20.02.2017

Загальна характеристика діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат". Аналіз фінансових показників підприємства. Оцінка маркетингово-комерційної діяльності. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності. Шляхи покращення діяльності ВАТ "АМК".

312. Аналіз форм міжнародних розрахунків (92,74 кБ) Курсовая 20.03.2005

Суть міжнародної валютної системи і відносин. Форми міжнародних розрахунків, поняття інкасо. Ризики, що виникають при міжнародних платежах. Аналіз світового фінансового ринку. Розвиток платіжної системи України в умовах переходу до ринкової економіки.

313. Аналітична довідка з питань легального працевлаштування громадянина України у Канаді (29,55 кБ) Реферат 20.02.2017

Загальні відомості про країну, її геополітична характеристика. Дослідження процедури легального працевлаштування в Канаді, оформлення візи, трудові права та особливості трудової міграції громадянина України. Агентства з працевлаштування: ліцензія, фірми.

314. Аналітична маркетингова оцінка ринку сталі (591,61 кБ) Курсовая 20.12.2014

Аналіз світового виробництва та торгівлі товаром. Сегментація ринку сталі. Обґрунтування можливості здійснення зовнішньоекономічної угоди зі сталі. Регулювання експортно-імпортних операцій та оподаткування. Розробка зовнішньоекономічного контракту.

315. Аналітична та статистична оцінка залежності між ціною на сиру нафту та ВВП найбільших центрів світової економіки (324,48 кБ) 20.02.2017

Виявлення залежності між ціною на сиру нафту та ВВП країн Єврозони, США та Японії як основних споживачів сирої нафти. Дослідження природи нафтових шоків та зміни цін на нафту. Розробка рекомендацій щодо мінімізації залежності від цін на сиру нафту.

316. Аналітичний огляд проблем та резервів експортного потенціалу машинобудування України (812,03 кБ) 20.09.2020

Реалізація експортного потенціалу як визначальний фактор участі України в світовому економічному співробітництві. Дослідження експортного потенціалу машинобудування України. Розробка власної узагальненої методики оцінки експортних можливостей галузі.

317. Анархічні тенденції в міжнародних відносинах (18,88 кБ) Реферат 20.09.2013

Теорії міжнародних відносин: "війна всіх проти всіх" реалізму, "зріла анархія" неореалізму, упорядкування анархії в лібералізмі. Поняття та витоки терміну анархізм в теорії міжнародних відносин. Первісна концепція анархічної системи міжнародних відносин.

318. Англия и Франция: проблемы выхода из "Великой депрессии" (19,54 кБ) Контрольная 20.05.2028

Глубокий кризис экономики Англии и Франции 1929-1933 г. Резкое сокращение производства, кризис банковской, биржевой систем как начало "Великой дипрессии". Результаты применяемых правительствами мер для предупреждения разрушительных последствий кризиса.

319. Англо-французское военно-политическое сотрудничество (2352,2 кБ) Диплом 20.02.2017

Взаимодействие Великобритании и Франции в вопросах общей стратегии Запада. Проблема ЗЕС и англо-французское взаимодействие в процесс политического формирования единой Европы. Эволюция британской и французской позиций по отношению к НАТО после 1991 г.

320. Ангола и международные отношения на юге Африки (45,9 кБ) Курсовая 20.01.2008

Цели и задачи внешней политики Анголы в регионе. Приоритеты регионального сотрудничества и основные страны партнеры. Участие Анголы в деятельности Сообщества Содействия Развития Южной Африки. Основные проекты регионального сотрудничества с ее участием.

Облако тегов