Название работы Дата
281. Аналіз використання фінансових ресурсів міжнародного кредитного ринку (1014,05 кБ) Курсовая 20.02.2017

Міжнародні кредитні ринки та їх роль в міжнародних економічних відносинах. Основні види та форми міжнародного кредиту. Роль міжнародних кредитних відносин у фінансуванні національної економіки. Аналіз кредитування реального сектору економіки України.

282. Аналіз геостратегічного потенціалу Грузії (502,69 кБ) Курсовая 20.02.2017

Географічне, демографічне положення Грузії та її геоекономічне становище. Інтенсивність міграційних потоків в Грузії. Хвильова динаміка зростання та зменшення населення. Внутрішньополітичний потенціал держави. Визначення рівня дотримання законності.

283. Аналіз демографічної ситуації в Канаді (17,25 кБ) 20.02.2017

Канада різноманітна країна з етнічної точки зору. Іміграція - як важливий чинник зростання її населення. Глобальна репутація Канади як високорозвиненої, мирної, вільної від етнічних конфліктів країни. Основні напрямки міграції населення всередині Канади.

284. Аналіз динаміки і структури світових інвестиційних потоків (736,08 кБ) 20.11.2024

Міжнародний рух капіталів. Процеси в національних економіках. Міжнародна інвестиційна діяльність на фінансових ринках. Масштаби і темпи ринкової трансформації національних економік. Прогноз подальшого розвитку інвестиційних процесів в світовій економіці.

285. Аналіз динаміки та структури розвитку фінансового сектора Ізраїлю в сучасних умовах розвитку глобалізації (203,75 кБ) Курсовая 20.02.2017

Загальні параметри розвитку фінансової системи країни. Особливості функціонування банківського сектора. Загальна характеристика системи страхування. Ринок цінних паперів. Фінансове регулювання в Ізраїлі. Грошово-кредитна та валютна політика держави.

286. Аналіз діяльності компанії міжнародного бізнесу (343,34 кБ) Диплом 20.02.2017

Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств в сучасних умовах. Ризики ЗЕД та напрями їх хеджування. Аналіз фінансово-господарської діяльності ПРАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн" та просування компанії на міжнародні ринки збуту.

287. Аналіз економіки Єгипту (0 кБ) 20.09.2002

Причини втрат єгипетської економіки. Програма залучення іноземних інвестицій в Єгипет, її зосередженість на країнах Південної Азії, які досягли успіхів у розвитку власних економік. Темп промислового розвитку. Основні шляхи скорочення бюджетного дефіциту.

288. Аналіз економічного стану США 2012-2014 рр. (105,01 кБ) Контрольная 20.02.2017

Темпи приросту внутрішнього валового продукту (ВВП) США та світу. Зростання промислового виробництва в США в 2014 році. Внутрішній ринок США. Динаміка експорту та імпорту США у світовому експорті. Процент зростання у порівнянні з попередніми роками.

289. Аналіз ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства ТОВ "Сяйво" (4599,18 кБ) Диплом 20.02.2023

Загальна характеристика ТОВ "Сяйво", аналіз ефективності експорту. Аналіз виявлених сильних і слабих сторін у діяльності ТОВ "Сяйво". Розробка напрямів та заходів щодо удосконалення системи управління експортно-імпортною діяльністю підприємства.

290. Аналіз євроінтеграційного досвіду Польщі (32,88 кБ) 20.01.2015

Характеристика Польщі – індустріально аграрної країни у складі Європейського союзу. Політичний стан країни, її зовнішньоекономічна діяльність. План проведення експортних (імпортних) операцій. Особливості складання кошторису зовнішньоекономічних витрат.

291. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "Техноекспорт" (5377,59 кБ) Курсовая 20.02.2017

Економічний аналіз як функція менеджменту. Інформаційне забезпечення аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Коротка характеристика організації ТОВ "Техноекспорт" як об’єкту дослідження. Аналіз динаміки експорту (імпорту) товарів і послуг.

292. Аналіз зовнішньої політики Швеції (82,39 кБ) Курсовая 20.02.2017

Загальнонаукові методи дослідження зовнішньої політики держави. Головні напрямки політики Швеції. Оцінка її місця на політичній арені світу. Аналіз зв’язків держави як впливового актора міжнародних відносин. Сценарії розвитку відносин Швеції з Україною.

293. Аналіз зовнішньої торгівлі України (87,5 кБ) Курсовая 20.03.2011

Теоретичні аспекти міжнародної торгівлі та її вплив на економіку. Макроекономічний аспект поняття міжнародної торгівлі. Міжнародні економічні відносини: суть, методи пізнання. Місце України в системі світового господарства. Розвиток зовнішньої торгівлі.

294. Аналіз зовнішньої торгівлі України послугами (105,21 кБ) Курсовая 20.02.2017

Функціонування ринку виробничих і фахових послуг в різних країнах. Класифікація та визначення понять в сфері зовнішньоекономічних послуг. Аналіз проблем, шляхів їх вирішення та перспектив міжнародної торгівлі України послугами за роки незалежності.

295. Аналіз міграції в європейському просторі (83,93 кБ) Курсовая 20.03.2011

Сутність міжнародної міграції, функції, регулювання та основні показники, що її характеризують. Види міграції в європейському просторі та європейські міграційні потоки. Імміграція в європейському просторі. Тенденції та перспективи міграційних процесів.

296. Аналіз міжнародного руху капіталів в умовах інтернаціоналізації господарських відносин (328,06 кБ) Курсовая 20.02.2017

Сутність міжнародного руху капіталів, його форми та їх загальна характеристика. Місце України в даному процесі, основні проблеми і перспективи розвитку. Інтернаціоналізація господарських відносин. Аналіз потоку іноземних інвестицій у вітчизняну економіку.

297. Аналіз міжнародної інвестиційної позиції як показника міжнародної фінансової інтеграції (1972,66 кБ) 20.10.2017

Місце і роль системи економічних індикаторів міжнародної фінансової інтеграції, що ґрунтуються на окремих компонентах валової міжнародної інвестиційної позиції. Порівняльний аналіз ступеня міжнародної фінансової інтеграції між країнами на сучасному етапі.

298. Аналіз міжнародної конкурентоспроможності США (947,8 кБ) Диплом 20.02.2017

Фактори формування міжнародної конкурентоспроможності країни. Загальна оцінка економічного розвитку Сполучених Штатів Америки. Сучасні стратегічні напрямки удосконалення міжнародної конкурентоспроможності країни в міжнародному економічному суперництві.

299. Аналіз особливостей застосування сили в теорії міжнародних відносинах (54,96 кБ) Курсовая 20.11.2010

Природа сили в міжнародній політиці. Співвідношення сили та влади. Складові елементи сили. Феномен силової політики як комплексного суспільно-політичного явища в міжнародних відносинах. Основні аспекти силової політики в міжнародних відносинах.

300. Аналіз підходів до оцінки та визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств (300,88 кБ) 20.09.2014

Методи аналізу та шляхи оцінки економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Необхідність системного аналізу та важливість розробки ефективної стратегії у зовнішньоекономічній діяльності. Концепція збалансованої системи показників.

Последние запросы


методы менеджмента узор для пэчворка организация и технология розничной продажи товаров аллотропия металлов на тему Жаропрочные сплавы и стали развитие познавательной сферы младшего школьника экономико география италии формирование исследовательских умений детей младшего школьного возраста на уроках окружающего мира театральное искусство название реферата этические знания эпохи средневековья специфика реферат по истории на тему культурное развитие народов Советского Союза и русская культура Экономика наука и хозяйство Тактика воздушной разведки Характеристика России на казахском языке курсовая работа гражданское право конвертирование файлов гроссман жизнь и судьба География в системе знаний специфика географии как науки диплом пао сбербанк Профессиональные и личные качества политического лидера

Облако тегов