Рефераты по медицине

Название работы Дата
3341. Вікові аспекти імунологічної дизрегуляції при неповній глобальній ішемії мозку в самців-щурів (51,98 кБ) Реферат 22.02.2017

Вікові особливості імунологічної дизрегуляції, яка виникає у самців-щурів під впливом неповної глобальної ішемії головного мозку та можливостей застосування для корекції її проявів емоксипіну. Застосування нейропротекторної і імунокорегувальної терапії.

3342. Вікові зміни будови і синтопії стінок верхньощелепних пазух в онтогенезі людини (156,05 кБ) Реферат 20.08.2011

Дослідження динаміки морфогенезу і становлення ембріотопографії верхньощелепних пазух. Характеристика індивідуальної анатомічної мінливості та варіантної анатомії верхньощелепних пазух. Ознайомлення з процесом формування залоз слизової оболонки.

3343. Вікові зміни в кістках скелета при адаптації організму до загального зневоднення та в період реадаптації (42,84 кБ) Реферат 20.07.2012

Діагностика і корекція порушень водно-електролітного гомеостазу. Проблеми сучасної медико-біологічної науки. Зміни в кістках скелета при фізіологічних і патологічних умовах існування організму. Особливості росту, будови, хімічного складу довгих кісток.

3344. Вікові зміни в системі травлення (27,93 кБ) Реферат 31.08.2012

Зміст 1. Значення травлення 2. Методи дослідження діяльності травних залоз 3. Система органів травлення 4. Особливості травлення в ротовій порожнині 5. Особливості травлення у шлунку 6. Травлення в кишечнику Значення травлення З їжею організм отримує

3345. Вікові морфофункціональні особливості яєчників, матки і маткових труб в нормі та під впливом естрогенів в експерименті (60,4 кБ) Реферат 20.08.2010

Аналіз структурно-функціональних взаємовідносин процесів колагеноутворення та інтенсивності апоптозу в яєчниках, матці і маткових трубах у жінок. Морфофункціональні критерії структурної організації жіночих статевих органів при гіперестрогенізації.

3346. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції (36,14 кБ) Реферат 31.08.2012

МІНІСтерство Охорони Здоров Я УКРАЇНИ Кримський Державний Медичний УНІВерситет ім. С.І. ГеоргІЄВського Шимкус Тетяна Сергіївна УДК 611.24 531.5 616-08 615 615.83 5989 616-074 078 Вікові особливості будови легень під впливом Гравітаційних перевантажень

3347. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції (анатомо-експериментальне дослідження) (45,34 кБ) Реферат 20.09.2025

Особливості легенів статевонезріліх щурів під впливом гравітаційних перевантажень. Визначення характеру структурних змін у легенях щурів різного віку при дії гіпергравітації на тлі запропонованих засобів фізичного захисту і фармакологічної корекції.

3348. Вікові особливості будови тіла дітей 4-12 років та дорослих людей 17-21 років (57,67 кБ) Реферат 20.07.2022

Дослідження за соматичними ознаками ступеню фізичного розвитку дітей віком першого та другого дитинства у пропорційному порівнянні будови тіла і його частин з дорослими юнацького віку. Соматотипи та компонентний склад маси тіла для дітей та дорослих.

3349. Вікові особливості кардіографічних показників у жінок і чоловіків підліткового і дорослого віку (117,41 кБ) Курсовая 22.02.2017

Робота серця як головного органу серцево-cудинної системи. Система судин організму. Прояви порушень діяльності серця у кривій електроенцефалограми. Практичне дослідження електричної активності серця у юнаків, дівчат, жінок та чоловіків м. Сімферополь.

3350. Вікові особливості крові та кровообігу (15,56 кБ) Реферат 20.02.2020

Кров та її значення, функції та склад. Будова і робота серця, його вікові особливості. Рух крові по судинах: основи поняття про пульс та тиск крові. Анемія та її профілактика, вікові особливості реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження.

3351. Вікові особливості лікування поворотів зубів (122,94 кБ) Реферат 20.09.2014

Створення математичної моделі механіки повороту зуба для оцінки ефективності використання ортодонтичної апаратури при лікуванні тортоаномалій. Розробка комбінованого пристрою для лікування тортоаномалій з урахуванням посилення опори в його конструкції.

3352. Вікові особливості морфогенезу органів імунної системи за нормальних умов навколишнього середовища та під впливом хронічної гіпертермії (121,79 кБ) Реферат 20.08.2028

Вивчення морфофункціональних особливостей лімфоїдних органів – тимусу, брижових і пахвових лімфатичних вузлів щурів трьох вікових груп, які перебували в умовах різних температурно-часових режимів хронічної гіпертермії та інтенсивних фізичних навантажень.

3353. Вікові особливості морфофункціональних змін в нирках щурів при хронічному впливі свинцю (45,57 кБ) 20.01.2005

Дослідження гетерогенного характеру змін канальцевого епітелію нирок у молодих і старих щурів при впливі на організм ацетату свинцю. Проведення гістологічних, гістоморфометричних досліджень. Виявлення проліферацію капілярів в окремих ниркових клубочках.

3354. Вікові особливості обміну ліпідів, які беруть участь в процесах сигнальної трансдукції (37,45 кБ) Реферат 20.07.2024

Характеристика процесу сигнальної трансдукції. Вікові особливості вмісту і обміну глюкозілцераміду і сфінгозіну в печінці, гіпокампі та корі мозку піддослідних. Модулюючі дії аліментарних чинників на регуляцію тироксином обміну сигнальних ліпідів.

3355. Вікові особливості порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в населення, що мешкає в екологічно несприятливих умовах (підвищений вміст фтору в воді) та шляхи їх корекції (22,25 кБ) Реферат 20.08.2011

Аналіз структурно-функціонального стану кісткової тканини, її біологічного віку у дорослого населення, яке мешкає в екологічно несприятливому регіоні Одеської області. Ефективність застосування препарату кальцемін в якості остеопротекторного засобу.

3356. Вікові особливості реабілітації нарко- та алкоголезалежних (128,28 кБ) Диплом 20.09.2020

Аналіз особливостей реабілітації нарко та алкоголезалежних. Сучасний стан проблеми нарко та алкогольної залежності. Розгляд особливостей проведення реабілітаційної діяльності. Емпіричне дослідження зміни психологічного настрою до и після реабілітації.

3357. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії (73,87 кБ) Реферат 22.02.2017

Вікові особливості змін вентиляції при гіпоксичному стресі, особливості газообміну та оксигенації крові в легенях. Кисневотранспортні функції та кислотно-лужний стан крові при гіпоксичному стресі людей похилого віку, ефективність гіпоксичних тренувань.

3358. Вікові особливості ремоделювання структур дванадцятипалої кишки при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу (73,58 кБ) Реферат 20.07.2029

Ремоделювання структур дванадцятипалої кишки, її артеріального та мікрогемоциркуляторного русла у тварин різних вікових груп в умовах пострезекційної легеневої гіпертензії. Вікові структурно-функціональні варіанти адаптаційних змін дванадцятипалої кишки.

3359. Вікові особливості ростових процесів кісток скелета за умов дії на організм мікроелементозів (3508,17 кБ) Реферат 20.10.2017

Вплив солей цинку, хрому та свинцю на ростові процеси кісток скелета тварин різного віку. Пригнічення росту, зниження активності хрящових та кісткових клітин, порушення гістологічної структури наросткового хряща, виявлені у тварин молодого віку.

3360. Вікові особливості росту, будови та формоутворення довгих трубчастих кісток скелета під впливом гравітаційного перевантаження та в умовах захисту від нього (131,54 кБ) Реферат 20.10.2028

Дослідження вікових особливостей остеогенезу щурів лінії Вістар різних вікових груп під впливом гравітаційного перевантаження. Використання методу фізичного захисту від негативного впливу гіпергравітації на усі вікові групи тварин протягом експерименту.

Последние запросы

Облако тегов