Рефераты по медицине

Название работы Дата
3321. Виявлення, клінічний перебіг та лікування туберкульозу в інфікованих вірусом імунодефіциту людини осіб та хворих на синдром набутого імунодефіциту (51,83 кБ) Реферат 20.07.2030

Епідеміологічна ситуація щодо ВІЛ/СНІДу у поєднанні з інфекцією в Одеській області. Клінічні, рентгенологічні, бактеріологічні особливості перебігу захворювання. Активність офлоксацину відносно лабораторного штаму МБТ H37Rv. Схема лікування хворих.

3322. Вібраційна хвороба у підземних гірничих робітників в постконтактному періоді (36,43 кБ) Реферат 20.06.2022

Перебіг вібраційної хвороби і ефективність реабілітаційної терапії в постконтактному періоді у підземних гірничих робітників. Клінічні спостереження та дослідження. Динаміка компенсаторно-відновних функцій після припинення реабілітаційної терапії.

3323. Відбілювання зубів (27,03 кБ) Реферат 31.08.2012

У наш час відбілювання зубів набуває все більшої популярності. Білосніжна красива посмішка стала не лише ознакою здоров я. Це своєрідний атрибут успішності. Відбілювання зубів не є обов язковим з погляду гігієни, але бажаючих мати «голлівудську посмішку» стає дедалі більше.

3324. Віддалені результати клапанзберігаючих операцій при розшаруваннях аорти типу А (107,52 кБ) Реферат 20.07.2012

Розшаровуюча аневризма аорти як один з найбільш загрозливих для життя захворювань серцево-судинної системи людини. Причини погіршення результатів операцій, їх прогностичне значення. Критерії оцінки віддалених результатів клапанзберігаючих операцій.

3325. Віддалені результати пневмонектомії у хворих на туберкульоз та неспецифічні захворювання легень у термін понад 20 років після операції (клініко-функціональна характеристика) (53,36 кБ) Реферат 20.10.2030

Характеристика основних методів підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на патологію легень при використанні пневмонектомії. Аналіз головних проблемних аспектів клініко-функціонального статусу та якості життя хворих після пневмонектомії.

3326. Відеоендоскопічні операції в лікуванні кил стравохідного отвору діафрагми (98,59 кБ) Реферат 20.08.2023

Підвищення ефективності лікування гриж стравохідного отвору діафрагми шляхом використання відеоендоскопічних операцій та поліпропіленових сітчастих аллотрансплантантів. Аналіз результатів використання різних методів оперативного лікування лапароскопією.

3327. Відеоендоскопічні хірургічні втручання у хворих зі зміненою архітектонікою порожнини носа та приносових пазух після раніше перенесених операцій (33,46 кБ) Реферат 20.09.2029

Відеоендоскопічне хірургічне лікування хворих з приводу хронічного поліпозного етмоїдиту, хронічного гіпертрофічного риніту та викривлення носової перегородки. Розробка нових схем післяопераційної реабілітації хворих для покращення основних функцій носу.

3328. Відкрита торакальна травма з пошкодженням серця (45,82 кБ) Реферат 20.02.2026

Клініко-епідеміологічна структура контингенту постраждалих з відкритою торакальною травмою з пораненнями серця. Клініко-анатомічні особливості різних варіантів пошкоджень серця. Схема лікувально-діагностичних заходів при відкритій травмі грудної клітки.

3329. Відмінності метаболізму вуглеводів та нуклеотидів при пухлинах молочної залози (63,81 кБ) Реферат 20.08.2011

Морфологічні й біохімічні показники, які характеризують спрямованість і виразність змін метаболізму вуглеводів та нуклеотидів в пухлині молочної залози залежно від характеру проліферації. Роль лактату в регуляції активності досліджуваних ферментів.

3330. Відновлення біологічної стійкості організму при опіковій хворобі (41,41 кБ) Реферат 20.08.2029

Вирішення актуального питання медицини – анестезіолого-реанімаційнне забезпечення постраждалих на опікову хворобу. Визначення видів порушення біостійкості – стресбіопошкодження та стресбіозруйнування. Використання інтеграційної протиопікової терапії.

3331. Відновлення роботоздатності та якості життя хворих на ішемічну хворобу серця на санаторно-курортному етапі реабілітації (75,28 кБ) Реферат 20.02.2026

Ефективність санаторного етапу реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця шляхом ретроспективного опрацювання даних санаторних карт та статистичних показників діяльності кардіореабілітаційного відділення санаторію. Застосування психофізичного підходу.

3332. Відновлення стабільності таза при ушкодженнях та захворюваннях крижово-клубових суглобів (74,75 кБ) Диплом 20.06.2022

Розроблено новий напрямок у вивченні патомеханіки нестабільності таза. Запропонована тривимірна модель таза, яка створена з використанням методу кінцевих елементів основана на комп’ютерній обробці отриманих даних ядерної магнітно-резонансної томографії.

3333. Відновлення товстої кишки у колостомованих хворих при пухлинах прямої кишки (29,75 кБ) Реферат 31.08.2012

Міністерство охорони здоров я України Донецький державний медичний університет ім. М. Горького ЄФимочкин ОЛЕГ ЄВгенович УДК 616.33-006 616.34-006.6 053-89 «ВІДновлення ТовстоЇ Кишки У Колостомованих Хворих ПРИ Пухлинах ПрямоЇ Кишки» 14.01.07 - онкологія

3334. Відновлення хрестоподібних зв’язок у системі хірургічного лікування нестабільності колінного суглоба (32,19 кБ) Реферат 20.07.2029

Створення нових способів пластики хрестоподібних зв’язок колінного суглоба. Визначення загальних принципів хірургічного лікування нестабільності колінного суглоба з позиції системного підходу. Вивчення особливостей післяопераційного перебігу захворювання.

3335. Відновлювальне лікування дітей та підлітків з вегетативними дисфункціями з екологічно несприятливих регіонів (37,33 кБ) Реферат 20.07.2028

Підвищення ефективності відновлювального санаторно-курортного лікування дітей та підлітків з вегетативними дисфункціями із екологічно несприятливих регіонів. Застосування трансцеребральних імпульсних електровпливів. Проведення аналізу клінічних ознак.

3336. Відновлювальне лікування осіб молодого віку з соматоформною вегетативною дисфункцією (46,38 кБ) Реферат 31.08.2012

МІНІСтерство Охорони Здоров Я УКРАЇНИ УКРАЇНський Науково-ДОСЛІДНИЙ ІНститут МедичноЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КурортологІЇ Гоженко Олена Анатоліївна УДК 616-084-614-009.86 712.4 ВІДновлювальне ЛІКування ОСІБ Молодого ВІКУ З Соматоформною Вегетативною ДисфункцІЄЮ

3337. Відновне лікування окорухових порушень судинного та травматичного генезу у нейрохіругічних хворих (20,35 кБ) Реферат 20.01.2031

Розробка диференційованого комплексу відновного лікування окорухових порушень у нейрохірургічних хворих з судинною патологією та тих, що перенесли черепно-мозкові травми із застосуванням медикаментозної терапії та фізіотерапевтичних методів лікування.

3338. Відновно-реконструктивні операції на товстій кишці після обструктивних резекцій типу Гартмана (30,81 кБ) Реферат 31.08.2012

МІНІСтерство Охорони Здоров Я УКРАЇНИ Донецький Державний Медичний УНІВерситет ім. М. Горького БУХТЄЄВ СЕРГІЙ ВІКторович УДК 616.351-006.66-089 615.832.97 «ВІДновно-РеконструктивнІ ОперацІЇ НА ТовстІЙ КИШЦІ ПІСЛЯ Обструктивних РезекцІЙ ТИПУ Гартмана»

3339. Вікова фізіологія і гігієна аналізаторів (14,34 кБ) Реферат 20.02.2020

Сенсорні системи організму, їхні вікові особливості. Будова ока, його допоміжні структури, кольорова чутливість та адаптація (зміна чутливості фоторецепторів), оптична система. Вікові особливості зорового аналізатора та порушення зору в дітей і підлітків.

3340. Вікові аспекти гіпогалактії після кесарева розтину (26,35 кБ) Реферат 20.11.2021

Фактори ризику розвитку первинної гіпогалактії після абдомінального розродження з урахуванням вікових особливостей. Профілактика первинної гіпогалактії у первородящих після кесарева розтину на базі використання поляризованого світла та фармакофітотерапії.

Облако тегов