Рефераты по медицине

Название работы Дата
3081. Використання комп’ютерної томографії в диференційному діагнозі стегнової грижі (2463,71 кБ) 20.09.2027

Діагностичний алгоритм комп’ютерно-томографічного обстеження пацієнтів з патологією пахвинної локалізації і підозрою на стегнову грижу. Виявлення патологій та ускладнень стегнової грижі, нові перспективи щодо її диференційного коректного діагнозу.

3082. Використання консервованих біоматеріалів при хірургічному лікуванні великих післяопераційних вентральних гриж в умовах інфікованої рани (101,37 кБ) Реферат 20.07.2006

Імплантація біоматеріалу в інфіковану рану. Нагноєння рани й відторгнення пластичного матеріалу. Місцеве застосування в інфікованій рані комбінованих препаратів багатонаправленої дії. Місцевий медикаментозний захист консервованого біоматеріалу.

3083. Використання лазеропунктури в комплексному лікуванні невриту лицевого нерва (64,54 кБ) Реферат 20.11.2021

Впровадження в клініку методу лазеропунктури інфрачервоним лазерним випромінюванням для лікування хворих з невритом лицевого нерва. Встановлення ефективних точок акупунктури для впливу інфрачервоним лазерним випромінюванням та оптимальний режим впливу.

3084. Використання методу атомно-абсорбційної спектрофотометрії в стандартизації та контролі якості деяких лікарських засобів (40,45 кБ) Реферат 20.01.2005

Основні поняття атомної спектроскопії. Практика застосування атомно-абсорбційного аналізу в фармакопеях різних країн. Методика кількісного визначення і контролю домішок та елементів в лікарських засобах. Вплив пробопідготовки на визначення катіонів.

3085. Використання методу кріовпливу і антиоксидантної терапії в комплексному хірургічному лікуванні хворих похилого та старечого віку з гнійно-запальними захворюваннями м`яких тканин (35,84 кБ) Реферат 20.11.2021

Порівняльна оцінка результатів лікування хворих досліджуваних груп. Клінічна оцінка ефективності місцевого застосування парорідкого азоту та препаратів антиоксидантів. Рекомендації з практичного застосування пропонованого методу лікування гнійних ран.

3086. Використання механотерапевтичних апаратів у реабілітації при перетренуванні (2313,22 кБ) Курсовая 20.09.2026

Історія розвитку закордонної та вітчизняної механотерапії як одного з видів лікувальної фізичної культури. Особливості використання для реабілітації механотерапевтичних апаратів. Застосування апаратного масажу та моделі тренажерів нового покоління.

3087. Використання нейронних мереж у діагностиці при багатофакторному аналізі даних (25,75 кБ) 20.10.2017

Застосування нейронних мереж для рішення задач кластеризації, класифікації і множинної регресії в медицині та біології. Діагностика хвороби Альцгеймера двома методами: класичний метод лінійного дискримінантного аналізу і нейромережевого моделювання.

3088. Використання низькомолекулярних гепаринів у хворих на діабетичну нефропатію (42,25 кБ) Реферат 20.08.2030

Вплив низькомолекулярних і нефракційованих гепаринів, інгібіторів ангіотензинперетворюючого фермента на рівень натрію та калію в крові, на їх екскрецію зі сечею. Порівняльний аналіз та оцінка ефективності різних видів лікування діабетичної нефропатії.

3089. Використання низькочастотного ультразвуку та магніолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз (41,78 кБ) Реферат 02.10.2012

МІНІСтерство Охорони ЗдоровґЯ УКРАЇНИ УКРАЇНський Науково-ДОСЛІДНИЙ ІНститут МедичноЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КурортологІЇ Канут Мухаммад Ібрагім 616.72-007.24-085.837.3.849. 19 615.849. 19 615.837.3 Використання Низькочастотного Ультразвуку ТА МАГНІОлазерноЇ

3090. Використання одноразових підгузників при догляді за новонародженими та дітьми раннього віку (20,02 кБ) Реферат 20.01.2014

Визначення особливостей функцій органів виділення та шкіри дитини. Описання прикмет, які вказують на готовність дитини до привчання до горщику. Характеристика одноразових підгузників, які присутні на ринку України. Правила їх вибору і використання.

3091. Використання прогестерону для лікування хворих на хронічне легеневе серце (34,49 кБ) Реферат 20.02.2012

Вплив прогестерону на дисбаланс систем гемостазу та імунітету у чоловіків. Рівень концентрації стероїдів у пацієнтів з хронічним бронхітом, перебіг якого ускладнився формуванням хвороби легеневого серця. Медична ефективність ін’єкцій прогестерону.

3092. Використання радонових напівван в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку (40,82 кБ) Реферат 02.10.2012

МІНІСтерство Охорони Здоров Я УКРАЇНИ УКРАІНський Науково-ДОСЛІДНИЙ ІНститут МедичноЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КурортологІЇ Шандра Ганна Василівна УДК 616.12-005.4-0.53.9 615-8 Використання Радонових НАПІВванн В Комплексному ВІДновлювальному ЛІКуваннІ Хворих НА

3093. Використання смартфонів і комунікаторів в судово-медичній експертизі (41,82 кБ) Реферат 02.10.2012

Міністерство охорони здоров я України НАЦІОнальна Медична АкадемІЯ ПІ-С-ЛЯ-ДИ-П-ЛО-М-НОЇ ОСВІТИ імені П.Л. Шупика Шавловський Григорій Степанович УДК 61 340.6 615.47.004.14 а Використання СмартфонІВ І КомунІКаторІВ В Судово-МедичнІЙ ЕкспертизІ 14.01.25

3094. Використання тезіграфічного методу дослідження для диференційної діагностики і прогнозу перебігу псоріазу (43,63 кБ) Реферат 20.01.2010

Вивчення можливостей використання тезіграфічного методу дослідження біологічних субстратів для диференційної діагностики псоріазу. Аналіз сироватки крові хворих на псоріаз та морфоструктурні особливості, які дозволяють встановити діагноз та його стадії.

3095. Використання фібронектинзамісної терапії для корекції імуноендокринного дисбалансу у хворих на хронічний обструктивний бронхіт (79,84 кБ) Реферат 20.06.2022

Проблема корекції ендотоксемії у хворих чоловічої статі на хронічний обструктивний бронхіт. Особливості регіонарної регуляції рівня і функціональної активності фібронектину. Клітинний імунітет при прогресуванні хронічного обструктивного бронхіту.

3096. Вилочковая железа. История изучения генеза (1138,12 кБ) Реферат 22.02.2017

Анатомическое строение и функции вилочковой железы - важного органа иммунной системы. Анализ влияния гормонов на функции тимуса. Гистологическое строение, нарушения в работе и заболевания вилочковой железы. История научного изучения вилочковой железы.

3097. Вилучення стороннього тіла з міжпальцевого простору у собаки (14,17 кБ) 20.07.2031

Дані про хвору тварину: поранення у різеншнауцера на лівій грудній кінцівці. Щеплення вакциною "Мультикан-8". Анамнез про хворобу. Рана міжпальцевого простору зі стороннім тілом. Травмування дистального відділу кінцівки гострим ріжучим предметом.

3098. Вимірювання температури шумовими методами. Теорія і практика (468,57 кБ) Реферат 20.08.2014

Аналіз розвитку сучасної теорії та практики шумової термометрії, покращення метрологічних характеристик шумових термометрів на основі оптимізації складових похибки вимірювання температури із залученням нових методів опрацювання шумових сигналів.

3099. Винирные покрытия (10805,4 кБ) 22.02.2017

Классификация виниров по функции, материалу, размеру, методу изготовления, характеру подготовки зубов. Этапы изготовления прямого полного винира. Выбор композита для винирного покрытия. Осложнения, проявившиеся в ближайшие дни после реставрации.

3100. Випадок генералізованої форми саркоїдозу (16,64 кБ) 20.10.2022

Саркоїдоз та критерії його діагностики. Рентгенологічне дослідження органів грудної клітини. Клінічні прояви саркоїдозу та труднощі його виявлення. Випадок генералізованої форми саркоїдозу легень як приклад атипового перебігу даного захворювання.

Облако тегов