Рефераты по медицине

Название работы Дата
2881. Взятие материала для лабораторного исследования на грибок (4,61 кБ) Реферат 17.01.2003

Взятие материала для лабораторногоисследования на грибок.1.ОСТ 42-21-2-854 приказ 222 80 от 27.06.002.Оснащение пинцет, предметные стекла, ножницы, ложка фолькмана.4.Показания грибковые заболевания.5.Осложнения нет.Подготовка процедурного кабинета Смена растворов.

2882. Вибір варіанту запобіжної аналгезії в абдомінальній хірургії у осіб похилого та старечого віку (37,79 кБ) Реферат 20.08.2014

Вікові особливості функціонування системи гемодинаміки, симпато-адреналової, гістамінреактивної, серотонінергічної систем у хворих з захворюваннями органів ШКТ. Вплив варіантів запобіжної аналгезії на інтенсивність післяопераційного больового синдрому.

2883. Вибір індивідуальної терапевтичної тактики у хворих на остеоартроз колінних суглобів за даними клініко-інструментальних зіставлень (40,08 кБ) Реферат 20.07.2012

Вивчення особливості клінічних, лабораторних, рентгенологічних, ультразвукових параметрів у хворих на остеоартроз колінних суглобів. Оцінка ефективності парацетамолу й нестероїдних протизапальних препаратів. Розробка індивідуальних підходів до лікування.

2884. Вибір лікувальної тактики при обструктивних нефропатіях у урологічних хворих (38,83 кБ) Реферат 26.09.2012

Державна установа Інститут урології академії медичних наук України Борисов Сергій Олександрович УДК 616. 61-089 Вибір лікувальної тактики при обструктивних нефропатіях у урологічних хворих 14.01.06 -- урологія Автореферат дисертації на здобуття наукового

2885. Вибір лікувальної тактики та об’єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною патологією (41,33 кБ) Реферат 22.02.2017

Складність питання хірургічної тактики, термінів та об’єму хірургічних втручань при гострому панкреатиті з супутньою серцево-судинною патологією. Порівняльний аналіз результатів обстеження та лікування хворих та здорових людей. Інтоксикаційний синдром.

2886. Вибір методу відкритої пластики двобічних пахових гриж (47,98 кБ) Реферат 20.08.2028

Дослідження патогенетичних механізмів утворення пахових гриж. Застосування сучасних методик герніопластики з використанням алопротезів. Створення синтетичних матеріалів для герніології. Аналіз частоти рецидивів після операцій з приводу двобічних гриж.

2887. Вибір методу і тривалості антеградної декомпресії жовчних шляхів при механічній жовтяниці (56,3 кБ) Реферат 20.08.2011

Аналіз ускладнень, летальності при традиційному методі біліарної декомпресії. Визначення пріоритетності виконання антеградних ендобіліарних втручань залежно від причин виникнення. Розробка діагностично-лікувального алгоритму лікування механічної жовтянки.

2888. Вибір методу ортопедичного лікування часткових дефектів зубних рядів у залежності від топографо-анатомічних особливостей будови протезного ложа нижньої щелепи (76,72 кБ) Реферат 20.07.2012

Структура та розповсюдження дефектів зубних рядів у віковому аспекті. Ускладнення при заміщенні включених дефектів зубних рядів незнімними мостоподібними протезами. Розподіл функціональних напружень у конструктивних елементах конструкції зубного протеза.

2889. Вибір методу хірургічного лікування гастродуоденальних виразок у хворих з високим ризиком остеопорозу (65,25 кБ) Реферат 20.08.2014

Хірургічне лікування хворих на ускладнені форми виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки. Шляхи вибору оптимального способу операції з урахуванням локалізації виразки, характеру ускладнень і з прогнозуванням ризику та лікування остеопорозу.

2890. Вибір методу хірургічного лікування гемангіом печінки (61,89 кБ) Реферат 20.07.2028

Розгляд особливостей, класифікації форм гемангіоматозу печінки. Вивчення локалізації, розповсюдження патологічного процесу та аналіз ускладнень. Доведення пріоритету анатомічної резекції та енуклеації. Застосування мініінвазивних та комбінованих методів.

2891. Вибір об’єму і типу операції при виразковій хворобі шлунка в залежності від наявності і враженості диспластичних змін епітелію слизової оболонки (45,17 кБ) Реферат 20.06.2024

Дослідження динаміки диспластичних змін шлунка при виразках шлункової локалізації. Принципи вибору типів, об’ємів та заходів хірургічного лікування хвороби. Оцінка стану епітелію слизової оболонки і бактеріального обсіювання при захворювання шлунка.

2892. Вибір оптимальних лікувальних режимів при системному червоному вовчаку (59,54 кБ) Реферат 20.07.2012

Вивчення методів оцінки індексів активності захворювання у хворих з різними клінічними варіантами системного червоного вовчаку. Розробка основних способів підвищення ефективності індукційної терапії у хворих на основі оптимізації вибору її режимів.

2893. Вибір ринкової ніши аптеки №27 (1324 кБ) Реферат 08.10.2008

Зміст Вступ 1. Аналіз ринку фармацевтичної продукції в умовах України 1.1 Сучасний стан ринку фармацевтичної продукції. 1.2 Аналіз асортименту фармацевтичної продукції на ринку України. 1.3 Характеристика комерційного бізнесу в фармації і види фірм галузі України і тенденції розвитку.

2894. Вибір тактики спеціалізованої допомоги та диспансерного спостереження хворих на рак сечового міхура на підставі прогностичних критеріїв перебігу захворювання (46,67 кБ) Реферат 20.09.2026

Якісні показники надання спеціалізованої допомоги хворим на рак сечового міхура (РСМ). Ознаки, що несприятливо впливають на результати хірургічного лікування РСМ. Розробка концептуальної моделі післяопераційної медичної реабілітації хворих на РСМ.

2895. Вибрационная болезнь (41,67 кБ) Реферат 26.09.2012

Министерство Науки И Образования Российской Федерации Пензенский Государственный Университет Медицинский Институт Кафедра «Неврологии и нейрохирургии» Курс «Профессиональные болезни» Зав. кафедрой к.м.н., доцент - Преподаватель заведующая отделением профессиональной патологии ОКБ имени Н.

2896. Вибрационная болезнь от воздействия локальной вибрации, I степень тяжести (компенсированная) (30,83 кБ) 22.02.2017

Паспортные данные больного. Описание симптомов вибрационной болезни от воздействия локальной вибрации. Данные лабораторных, функциональных исследований, консультаций узких специалистов, перечень документов. Рекомендации по лечению и режиму труда.

2897. Вибрационная болезнь от действия локальной вибрации (32,24 кБ) 20.02.2025

Изучение санитарно-гигиенической характеристики условий труда. История развития заболевания слуха. Рассмотрение анамнеза жизни. Анализ системы органов дыхания и органов пищеварения. Аспекты постановки клинического диагноза и его медицинское обоснование.

2898. Вибрационная болезнь от действия локальной вибрации III ст., сенсомоторная полинейропатия рук со стойкими нейротрофическими нарушениями на кистях, нейросенсорная тугоухость III ст. (32,21 кБ) 22.02.2017

Профессиональный анамнез и история жизни больного. История и диагноз заболевания: вибрационная болезнь от действия локальной вибрации и нейросенсорная тугоухость. Наружное и внутреннее исследование состояния здоровья пациента, оценка результатов.

2899. Вибрационная болезнь: диагностика и лечение (33,24 кБ) Реферат 20.05.2006

Вибрационная болезнь как профессиональное заболевание, возникающее в результате длительного воздействия производственной вибрации. Сложность патогенеза, классификация и клинические проявления болезни, ее диагностика, методы лечения и профилактики.

2900. Вибротерапия (68,7 кБ) Контрольная 20.04.2022

Биофизические основы вибротерапии. Ее физиологическое и лечебное действие. Применение вибрационной терапии при различных заболеваниях. Методика проведения вибротерапии с помощью разных массажных устройств. Использование их в терапевтической практике.

Последние запросы


йо рпюланбйю яхкняю деловая игра по бухгалтерскому учету анализу аудиту Корпоративные факторы оценки стоимости предприятия бизнеса Градостроительство и создание города Веб-приложение русский язык Русское устное народное поэтическое творчество трансперсональная психология влияние инфляции на семейную экономику Современный менеджмент в торговой организации проблемы перспективы развития Баланс белого по окружающему миру 4 класс древний мир - рождение первых цивилизаций охранная система система охлаждения Ойуунускай о5олорго Последствия принятия наследства Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых расходов Моя лирика жива одной большой любовью любовью к Родине Сущность и значение учета и анализа расходов организации метод проектов на уроках английского Религиозно философские искания русских писателей

Облако тегов