Рефераты по медицине

Название работы Дата
2841. Взаемодействие лекарственных препаратов с пищей (15,89 кБ) Курсовая 20.11.2023

Исследование зависимости оптимального терапевтического эффекта лекарственных средств от адекватности их назначения, времени приема медикаментов, характера питания и состояния больного. Изучение взаимодействия лекарств с пищей и пищеварительными соками.

2842. Взаємовплив гормонального статусу організму і стану функціональної системи дихання у жінок (83,36 кБ) Реферат 20.07.2006

Виявлення впливу гіпофункції інсулярного апарату підшлункової залози при інсулінозалежному цукровому діабеті на стан функціональної системи дихання та кисневих режимів організму. Дослідження впливу порушень функції гіпоталамуса, гіпофіза, яєчників.

2843. Взаємодія вірусних та полінуклеотидних індукторів з клітиною як первинний сигнал продукції інтерферонів і типу (38,01 кБ) Реферат 20.09.2028

Вплив іммобілізації полірибонуклеотидних індукторів на нерозчинних гранулярних носіях на індукцію інтерферонів І типу. Динаміка структурних перебудов зовнішніх клітинних мембран в умовах індукції інтерферонів під дією вірусів та полірибонуклеотидів.

2844. Взаємодія лікарських речовин (34,48 кБ) Реферат 26.09.2012

МІНІСтерство Охорони Здоров Я УКРАЇНИ ДВНЗ «ІВАНО-ФранкІВський НАЦІОнальний Медичний УНІВерситет» Кафедра фармації Реферат НА ТЕМУ ВЗАЄМОДІЯ ЛІКарських Речовин Виконала студентка V курсу 64 групи фармацевтичного факультету заочної форми навчання за спеціальністю

2845. Взаємозв’язок між станом різних відділів слухового аналізатора та мозкового кровообігу з урахуванням серцевої діяльності у осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (100,31 кБ) Реферат 20.07.2028

Дослідження основних порушень слуху по типу звукосприйняття у хворих, які мали контакт з радіацією внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розроблення рекомендацій по вдосконаленню лікування і профілактики сенсоневральної приглухуватості радіаційного ґенезу.

2846. Взаємозв’язок процесів ПОЛ/АОС, системи цитокінів, клітинного імунітету у хворих на хронічний гепатит С та їх корекція (128,44 кБ) Реферат 20.08.2028

Клініко-біохімічні, вірусологічні, імунологічні показники, фіброзоутворення у хворих на хронічний гепатит С. Оцінка ефективності терапії індуктором ендогенного інтерферону (аміксином ІС) окремо, та в поєднанні з противірусним засобом (веро-рибавірином).

2847. Взаимодействие беременной женщины и врача акушера-гинеколога в условиях женской консультации и стационара (15,84 кБ) 20.07.2026

Особенности и основные уровни взаимодействия врача акушера-гинеколога и беременной женщины. Принципы оптимизации отношений "пациент – врач" для увеличения доли женщин, позитивно оценивающих свои взаимоотношения с акушером-гинекологом женской консультации.

2848. Взаимодействие и несовместимость лекарственных средств (32,76 кБ) Курсовая 08.10.2008

2.2. Взаимодействие лекарственных средств. 2.3. Физическое взаимодействие лекарств. 2.4. Химическое взаимодействие лекарств. 2.5. Фармакокинетическое взаимодействие лекарств. 2.6. Фармакодинамическое взаимодействие лекарств. 3. Заключение. I. Мотивация

2849. Взаимодействие клеток при гуморальном иммунном ответе (34,85 кБ) Реферат 26.09.2012

Реферат на тему Взаимодействие клеток при гуморальном иммунном ответе 2008 Гуморальный иммунный ответ представляет собой кульминацию ряда клеточных и молекулярных взаимодействий, происходящих в определенной последовательности Т-клетки распознают антиген,

2850. Взаимодействие лекарственных веществ (157,87 кБ) Курсовая 22.02.2017

Комбинированное действие лекарственных веществ. Синергизм и его основные виды. Понятие антагонизма и антидотизма. Фармацевтическое и физико-химическое взаимодействие лекарственных средств. Основные принципы взаимодействия лекарственных веществ.

2851. Взаимодействие лекарственных веществ с альбумином плазмы крови (602,77 кБ) Реферат 24.05.2011

Общие сведения… …….3 Роль альбумина в транспортной системе крови и взаимодействие белков плазмы крови с лекарственными средствами… …5 Взаимодействие альбумина с лекарственными веществами ……… ……….7 Список используемых источников… … 14 Транспортная функция

2852. Взаимодействие лекарственных средств (32,74 кБ) Контрольная 26.09.2012

1. Взаимодействие лекарственных средств Определение, виды и механизмы. Клиническое значение фармакинетического и фармакодинамического взаимодействия лекарственных средств Взаимодействие лекарств может реализоваться как интракорпорально, то есть во внутренних

2853. Взаимодействие лекарственных средств с мембранами клеток (833,05 кБ) 22.02.2017

Рассмотрение физико-химического действия лекарственных средств на мембраны клеток. Основы механизма транспорта веществ в биологических мембранах; изменение транспорта ионов антиаритмическими, противосудорожными препаратами, средствами для общего наркоза.

2854. Взаимодействие лекарственных средств. Клиническая фармакогенетика (30,75 кБ) Реферат 26.09.2012

Реферат ПО Фармакологии НА ТЕМУ Взаимодействие Лекарственных Средств. Клиническая Фармакогенетика 1 Взаимодействие Лекарственных Средств Для лечения различных заболеваний в настоящее время в клинической практике довольно часто одновременно используют

2855. Взаимодействие объекта и средств измерений; характеристики средств измерений. Компьютерная томография (246,22 кБ) Курсовая 20.05.2019

Роль и значение измерительной техники, история ее развития. Компьютерная томография (КТ), ее особенности, основные показания и противопоказания. Принципиальное отличие КТ от традиционной рентгенодиагностики. Характеристики, подлежащие контролю при КТ.

2856. Взаимодействие профпатологической службы и смежных экспертных медицинских комиссий (72,04 кБ) 20.02.2007

Охрана труда работников транспортной отрасли. Разработка основ диагностики состояния здоровья, оценка риска и мониторинг здоровья лиц опасных профессий. Изучение вредных факторов труда. Вероятность развития у водителя профессионального заболевания.

2857. Взаимодействие различных лекарственных средств с пищей (1060,76 кБ) 20.02.2010

Анализ рекомендаций по рациональному сочетанию приема лекарств и пищи. Характеристика продуктов, содержащих фармакологически активные вещества. Пути оптимизации медикаментозной терапии. Знакомство с основными проблемами взаимодействия лекарств и пищи.

2858. Взаимодействие свертывающей и фибринолитической систем крови в патогенезе ДВС-синдрома (26,11 кБ) Реферат 20.12.2016

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови как агрегации ее клеток, активации и истощения компонентов свертывающей и фибринолитической систем. Принцип гемостаза и международная номенклатура плазменных факторов свертывания крови.

2859. Взаимодействия ядов с организмом. Частная токсикология сильнодействующих ядовитых веществ (78,34 кБ) Шпаргалка 22.02.2017

Определение токсикологии. Отличия адаптивных и компенсаторных реакций организма. Особенности трансмембранного транспорта гидрофобных и гидрофильных токсикантов. Факторы, влияющие на поступление ядов в организм, на их метаболизм и на развитие интоксикации.

2860. Взаимоотношение показателей органной гемодинамики у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией (14,85 кБ) 20.10.2017

Характеристика органного кровотока у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией тяжелой степени и исследование отклонений в состоянии кровотока в базальной и почечных артериях. Корреляционный анализ сосудов и изменения в кровообращении.

Последние запросы


реферат по экологии на тему экологические проблемы строительства в городе эконом географы мира сварка и резка металов экономические циклы инфляция занятость женщина после насилия Современная политическая карта мира популяризация -структурная единица вида и эволюции Строение и состав биосферы иЭ Резерфорде реферата дизайн проект патриотическая тема в слове о полку игореве Механизм ценообразования на предприятиях швейной промышленности истоия автомобиля не пересеченный Организация и обслуживание рабочего места токаря Геодезические разбивочные работы при строительстве автомобильных дорог становление и особенности приказной системы управления коммуникативная компетентность педагога при общении с родителями конкуренция и хищничество Ответственность за вред причинённый несовершеннолетними детьми курсовая

Облако тегов