Рефераты по медицине

Название работы Дата
2221. Біофізичні основи електрографії (24,48 кБ) Реферат 14.08.2012

1. Поняття електрографії Робота багатьох важливих органів людського організму зв язана з електричними явищами, що виникають унаслідок генерації потенціалів дії на мембранах м язових і нервових кліток. При цьому в різних тканинах організму відбувається зміна згодом електричних потенціалів.

2222. Біохімічна регуляція апоптозу в умовах пухлинного процесу в нирках (39,91 кБ) Реферат 20.09.2010

Вивчення біохімічної регуляції апоптозу в процесі онтогенезу на рівні сигнальних шляхів регуляції клітинних процесів - нейроендокринного, сфінгомієлинового, гліцерофосфоліпідного та оксиду азоту, ДНК-фрагментації і клітинної проліферації при раку нирок.

2223. Біохімічні аспекти формування тромбофілій, асоційованих з порушеннями обміну гомоцистеїну та цистеїну (306,93 кБ) Реферат 20.08.2014

Біохімічні механізми формування тромбофілій при гіпергомоцистеїнемії та гіперцистеїнемії. Чинники порушення обміну сірковмісних амінокислот, вплив обміну гомоцистеїну та цистеїну на розвиток тромбозу. Підходи до корекції та діагностики цих розладів.

2224. Біохімічні маркери у прогнозуванні перебігу та у виборі тактики лікування постінфарктних хворих з метаболічним синдромом (83,87 кБ) Реферат 20.07.2012

Характер серцево-судинних ускладнень в групі хворих на метаболічний синдром. Показник системного запалення у осіб з МС та перенесеним інфарктом міокарда. Критерії прогнозування розвитку серцево-судинних подій. Оптимізація лікування хворих на МС.

2225. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів (33,48 кБ) Реферат 14.08.2012

ІНститут БІОЛОГІЇ Тварин УААН Першин Оксана Іванівна УДК 546.48 577.12 611.018.51 Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів 03.00.04 - біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Львів-2008

2226. Біохімічні механізми пошкодження еритроцитів за умов експериментальної інтоксикації кадмієм (124,5 кБ) Реферат 20.07.2016

Біохімічні механізми, які лежать в основі пошкоджуючої дії іонів кадмію на структурно-функціональний стан еритроцитів і дослідження ефективності використання антиоксидантів за умов експериментальної інтоксикації іонами кадмію мембран еритроцитів.

2227. Біохімічні та мембранні механізми ушкодження міокарду за експериментальної серцевої недостатності та її корекції фізіологічно активними сполуками метаболітної дії (320,2 кБ) Реферат 20.08.2014

Дослідження біохімічних, функціональних та ультраструктурних змін в міокарді за умов експериментальної серцевої недостатності. Розвиток порушення біоенергетичних процесів. Причини зниження вмісту нікотинамідних коферментів, резервів метаболічної енергії.

2228. Біохімічні, структурно-функціональні та метаболічні зміни консервованої крові людини в процесі зберігання при позитивній температурі (286,18 кБ) Реферат 20.09.2028

Динаміка реологічних властивостей консервованої крові та її залежність від природи й архітектури мікроагрегатів, що утворюються. Стан вуглеводного обміну консервованого еритроцита по змінах показників метаболізму глюкози в еритроциті та плазмі.

2229. Благородные и неблагородные сплавы. Физические, механические, технологические свойства сплавов. Сплавы для несъёмных протезов. Сплавы для бюгельных протезов с кламмерной фиксацией (11070,4 кБ) 21.02.2017

Применение золота и серебра, как основного металла для изготовления зубных протезов. Современные золотые, серебрянные и палладиевые сплавы. Температура плавления титанового и кобальто-хромовый сплавов, нержавеющей стали. Сплав на основе свинца и олова.

2230. Бластомикоз буссе-бушке, или криптококкоз (4,64 кБ) Реферат 25.01.2002

Бластомикоз Буссе Бушке, ИЛИ Криптококкоз Criptococcosis Криптококкоз синонимы торулез, европейский бластомикоз Kryptokokkose нем. cryptococcose франц. criptococcosis исп. подостро или хроническипротекающий глубокий микоз, характеризующийся тяжелым течением

2231. БЛАСТОМИКОЗ БУССЕ-БУШКЕ, ИЛИ КРИПТОКОККОЗ (CRIPTOCOCCOSIS) (5,02 кБ) Реферат 14.12.2007

Бластомикоз Буссе-Бушке, ИЛИ Криптококкоз (Criptococcosis) Криптококкоз (синонимы торулез, европейский бластомикоз kryptokokkose — нем. cryptococcose — франц. criptococcosis — исп.) — подостро или хронически протекающий глубокий микоз, характеризующийся

2232. Бластомикоз гилкриста (6,53 кБ) Реферат 25.01.2002

Бластомикоз Гилкриста Blastomycosis Profundagilchrjst Бластомикоз Гилкриста,или северо-американский бластомикоз Gilchristdisease, Chicago disease Blastomykose нем. blastomycose франц. blastomicosis исп. хроническое заболевание, относящееся к глубоким

2233. Бластомикоз Гилкриста (BLASTOMYCOSIS PROFUNDA GILCHRJST) (14,04 кБ) 20.12.2021

Особенности хронического заболевания Бластомикоз Гилкриста (северо-американского бластомикоза). Этиология, возбудитель и патогенез болезни. Источники заражения и пути передачи инфекции. Симптомы, инкубационный период, лечение и профилактика заболевания.

2234. Бластомикоз южно-американский (3,45 кБ) Реферат 25.01.2002

Бластомикоз ЮЖНО-Американский Paracoccidioidomycosis Бластомикозюжно-американский синонимы паракокцидиоидомикоз, паракокцидиоидоз,бразильский бластомикоз, болезнь Лютца Сплендоре Альменда southamericanblastomycosis англ. Sudamerikanische Blastomykose нем.

2235. Блефарофимоз глаз (26,37 кБ) 21.02.2017

Опущение верхних век и неполное смыкание век. Перенесенные заболевания. Состояние органов зрения, исследование периферического зрения. Патологические изменения зрения. Величина слезной точки. Предварительный диагноз. План лабораторных исследований.

2236. Близнецовый метод. Работы Гальтона, Сименса, оформление научного "метода близнецов" (24,11 кБ) Контрольная 20.08.2004

"Метод близнецов" как попытка оценки воздействия наследственности и среды на формирование характера и интеллекта человека, история его разработок английским ученым Ф. Гальтоном. Современные тенденции в данном методе, его разновидности и отличия.

2237. Близнюковий метод дослідження генетики (2163,61 кБ) 21.02.2017

Використовування методу аналізу близнюків для розмежування ролі спадковості і середовища у розвитку різних ознак у людини. Виникнення дизиготних близнюків шляхом запліднення двох різних яйцеклітин різними сперматозоїдами. Спонтанні і індуковані мутації.

2238. Близорукость и дальнозоркость (2340,52 кБ) 21.02.2017

Строение глаза человека, его основные органы и их функции. Восприятие глазом изображения различных предметов. Способность глаза приспосабливаться к видению как на близком, так и на более далеком расстоянии. Нарушения зрения, способы его коррекции.

2239. Близорукость и ее профилактика (27,73 кБ) Реферат 21.02.2017

Нормальное развитие зрения у детей. Зрительная система младенца. Близорукость (миопия) у детей — одно из самых распространенных школьных заболеваний. Профилактика и предупреждение осложнений на глазном дне, развивающихся при прогрессировании миопии.

2240. Близорукость, дальнозоркость, астигматизм (14,75 кБ) Реферат 20.03.2001

Понятия близорукости (миопии), дальнозоркости (гиперметропии), астигматизма. Коррекция близорукости рассеивающими стеклами, ее лечение. Современные методы коррекции дальнозоркости и астигматизма: очки, контактные линзы и хирургическое вмешательство.

Облако тегов