Рефераты по медицине

Название работы Дата
2201. Бифокальный ЭКС (с предсердно-желудочковой последовательностью импульсов) (487,06 кБ) Реферат 01.07.2010

Реферат На тему «Бифокальный ЭКС (с предсердно-желудочковой последовательностью импульсов)» Прибор этого типа содержит два устройства типа - запрещающего ЭКС, управляемых импульсами электрической активности желудочков. Одно устройство стимулирует предсердия, другое - желудочки.

2202. Білкові порушення при хворобі подагра (43,69 кБ) Курсовая 14.08.2012

ПерелІК Умовних Скорочень 2 Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Хвороба Подагра, ЇЇ Характерситика, ОсобливостІ ПеребІГУ, ДІАгностика ТА ЛІКування 6 1.1 Характеристика подагри 6 1.2 Етіологія та патогенез подагри 7 1.3 Діагностика подагри 12 1.4 Лікування подагри 14 РОЗДІЛ

2203. Бінокулярний зір (334,62 кБ) Реферат 20.03.2022

Механізми формування та методики оцінки бінокулярного зору, принципи дії приладів для його дослідження. Використання стереоскопу для лікування зору. Аналіз досвіду Соколова. Спосіб Кальфа або проба з промахуванням. Кольоротест Білостоцького-Фрідмана.

2204. Біографія М. Пирогова (14,22 кБ) 20.04.2006

М. Пирогов як геніальний хірург, професор, дослідник і педагог, аналіз творчої діяльності. Розгляд фундаментальних досліджень з хірургічної анатомії кровоносних судин. Місце М. Пирогова в історії світової і вітчизняної науки, знайомство з методиками.

2205. Біоелектрична активність і кровообіг головного мозку приглухуватих підлітків (1868,23 кБ) Реферат 20.08.2011

Параметри фонової електричної активності приглухуватих підлітків. Характер електроенцефалографічної активації при виконанні проби "відкривання очей" та на ритмічну фотостимуляцію. Зміна параметрів електричної активності при гіпервентиляційній пробі.

2206. Біоелектрична активність трофотропної зони гіпоталамусу за умов довготривалого стресу (13,38 кБ) Реферат 21.07.2011

Реферат на тему Біоелектрична активність трофотропної зони гіпоталамусу за умов довготривалого стресу Передній гіпоталамус є вищим центром регуляції вегетативних функцій, а його дія на ефектори має парасимпатичний ефект. Виходячи з досить складної будови

2207. Біологічна роль кальцію в організмі (59,35 кБ) Курсовая 20.10.2017

Функції та фізіологічні перетворення кальцію в організмі. Причини і клінічні прояви гіпо- та гіперкальціємії. Визначення кальцію в сироватці крові титриметричним методом з застосуванням мурексиду та за кольоровою реакцією з орто-крезолфталуінкомплексоном.

2208. Біологічні ритми людини (21,7 кБ) 20.04.2026

Ритми фізіологічних процесів живих організмів, їх значення для життєдіяльності. Шкода від порушення синхронності біоритмів при акліматизації, припливно-відпливний вплив гравітаційного та магнітоелектричного поля Місяця, поняття про хрономедицину.

2209. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції (72,85 кБ) Реферат 21.02.2017

Важливе значення біологічних ритмів у забезпеченні нормальної життєдіяльності організму визначило появу таких областей досліджень, як хронобіологія та хрономедицина. Біологічні ритми серцево-судинної системи. Метод оцінки вікових змін добових ритмів.

2210. Біологічно активні добавки. Ентеросорбенти (329,72 кБ) 20.12.2017

Ентеросорбція як метод еферентної терапії, спрямований на виведення токсинів з шлунково-кишкового тракту. Сутність біологічно активних добавок, їх призначення та застосування в оздоровлені організму. Класифікація ентеросорбентів та механізм дії.

2211. Біологічно активні харчові добавки (2978,41 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття, класифікація, склад і особливості виготовлення біологічно активних харчових добавок. Лікарські рослинні компоненти і загальні принципи терапії, особливості їх використанні у клінічній практиці. Стандартизація продукції за змістом діючих речовин.

2212. Біомеханічне обґрунтування тактики консервативного лікування дітей з розгинальними черезвиростковими переломами плечової кістки (294,98 кБ) Реферат 20.07.2030

Впровадження біомеханічно обґрунтованої тактики лікування хворих для поліпшення результатів лікування дітей з розгинальними черезвиростковими переломами плечової кістки. Особливості фіксації травмованої кінцівки після вправлення засобами іммобілізації.

2213. Біомеханічні властивості сечоводу людини (136,89 кБ) Реферат 20.07.2016

Теоретичне узагальнення і нове вирішення проблеми визначення кількісних анатомічних і біомеханічних параметрів сечоводу людини, необхідних для удосконалення процедури його балонної дилатації і створення моделі пристрою, що імітує її проведення in vitro.

2214. Біосенсори та їх використання в медицині (36,15 кБ) Курсовая 20.04.2010

Поняття біосенсора, його значення в діагностиці, властивості та основні компоненти. Особливості біологічного матеріалу: ферментів, антитіл, інтактних клітин, молекулярних рецепторів та нуклеїнових кислот. Аспекти використання перетворювачів різних типів.

2215. Біосенсори. Використання в медицині. (95,71 кБ) Реферат 21.07.2011

Національний Університет “Києво-Могилянська Академія.” Курсова робота на тему Біосенсори. Використання в медицині. Виконав Футерник Павло Володимирович, студент ІІ-го курсу ФПрН Керівник Куниця Наталья Іванівна, к.б.н. Київ. 1999 р. План. Вступ. Розділ перший.

2216. Біотехнічна система для дослідження параметрів легенів (53,35 кБ) Реферат 20.07.2029

Аналіз можливостей існуючих апаратних методів діагностики стану легенів людини, оцінка їх ефективності та напрямки вдосконалення. Синтез структурної схеми біотехнічної системи для пульмофонографічних досліджень та вимоги до використовуваних засобів.

2217. Біотехнічна система нормалізації функціонального стану людини (65,57 кБ) Реферат 20.08.2029

Розробка методики діагностики функціонального стану людини за електрофізіологічними показниками для проведення довготривалих досліджень у режимі розділення реального часу. Структура й алгоритм роботи засобів первинного отримання біологічної інформації.

2218. Біотехнологічне виробництво ферментів (37,29 кБ) Реферат 20.06.2002

Історія відкриття ферментів, механізм їх дії. Створення біокаталізаторів нового покоління - іммобілізованих ферментів, їх переваги та особливості використання. Функції ферментів як біологічних каталізаторів. Досліди зі створення нових ферментів.

2219. Біофізика рецепції органів зору та слуху (23,21 кБ) Реферат 14.08.2012

Біофізика рецепції органів зору та слуху Біофізичні основи зору Світло, що потрапило в око, фокусується за допомогою хрусталика на шар світлочутливих кліток сітківки - паличках і колбочках. Палички розташовуються по всій поверхні напівсферичної сітківки

2220. Біофізичні властивості жовчі в діагностиці хронічного холециститу (39,82 кБ) Реферат 20.10.2028

Проблеми підвищення якості діагностики хронічного холециститу з урахуванням біофізичних властивостей жовчі для визначення підвищеної літогенності. Зміни біофізичних параметрів жовчі у хворих з різними типами дискінетичних розладів жовчовивідної системи.

Облако тегов